Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı

psikiyatri.org.tr /


Değerli Meslektaşlarımız, 


Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Şubat 2014 Cumartesi saat 10:00'da Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi  Murat Rezaki Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
 

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 08.02.2014 tarihinde, aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

 


Genel kurul Gündemi şöyledir:


 

1. Açılış ve Yoklama
 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
 
3. Saygı Duruşu
 
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun Okunması ve Tartışılması
 
5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Tartışılması
 
 
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Aklanması
 
 7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin Seçimi
 
 
 
9. Dilek ve temenniler
 
10. Kapanış
 

 
 
 
 
Saygılarımla,
 
 


 
 

TPD Ankara Şube Genel Sekreteri
Dr. Hale Yapıcı Eser