ÇAĞRI: Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Üyelerine;

Sayın Üyemiz,

5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde:7, Dernekler Yönetmeliği Madde: 14, Türkiye Psikiyatri Derneği Tüzüğü Madde:36/c ve Şube Yönetim Kurulunun 02.01.2014/1 tarihli toplantısında alınan karar gereği, “Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündemle; 03.Şubat.2014 , Pazartesi  günü, saat:19.00 da, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sok. No.23/1 Ofis.4 Nilüfer-Bursa, Toplantı Salonunda;

Çoğunluk sağlanamaz ise:

Çoğunluk aranmaksızın, 10.Şubat.2014 – Pazartesi  günü, saat:19.00 da, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sok. No.23/1 Ofis.4 Nilüfer-Bursa, Toplantı Salonunda yapılacaktır.


Bilgilerinize sunar katılımınızı bekleriz.

 

                                                                       Uz.Dr.İbrahim Afif Karakılıç

                                                           Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi

                                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                                                  Başkan

 

GÜNDEM :

1.      Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

2.      Divan başkanlığına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının üyeler adına imza yetkisinin verilmesi.

3.      Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunu sunması

4.      Kesin Hesap ve Bütçenin sunulması

5.      Denetleme Kurulu Tutanaklarının sunulması

6.      Genel Kurula sunulan faaliyet, kesin hesap ve bütçe, denetleme kurulu raporlarının müzakeresi

7.      Yönetim Kurulunun ibrası

8.      Denetleme Kurulunun ibrası

9.      Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

10.  Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi

11.  Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi

12.  Tüzüğün 11. Maddesi gereği Merkez Genel Kurulu Delege Seçimi

13.  Dilekler ve Temenniler

14.  Kapanış