9. BS BÇB Kurslarının İkincisi Açıklandı: İki Uçlu Bozukluğun Çağdaş Tanı Ve Sağaltımı

psikiyatri.org.tr /

TPD Bilimsel Çalışma Birimleri'nce düzenlenen Kursların ikincisi Duygudurum Bozuklukları BÇB'den. Açıklanan program aşağıdadır.

1. Çağdaş Tanı Yaklaşımları - S. Vahip 2. Çağdaş Etiyopatogenetik Açıklamalar - A. Özerdem 3. Belirtili Dönemlerde Tanı ve Sağaltım: Klasik ve Ötesi : a) Manik Dönem - T. Oral, b) Depresyon Dönemi - S. Vahip, c) Karma Dönem - F. Akdeniz 4. Siz ne yapardınız?- Olgu Tartışmaları, S. Vahip, E.T. Oral, A. Özerdem, F. Akdeniz, Tartışmacı: O. YazıcıÇalışma Biriminin adı: Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: Prof. Dr. Olcay Yazıcı

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Prof.Dr.O. Yazıcı, Prof.Dr. S. Vahip, Doç. Dr. E.T.Oral, Doç. Dr. A.Özerdem, Doç.Dr. Fisun Akdeniz

Kursun amacı: İki Uçlu Bozukluklarla ilgili çağdaş tanı, etiyopatogenetik açıklamalar, ayırıcı tanı ve tedavi alanlarında bilgi ve beceri düzeyini artırmak

Kursun Düzeyi: Orta düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı: En az: 30, En çok: 60

Kursun süresi: 6 X 45 dk. (8.00-16.00 )

Önerilen okuma listesi:

1. TPD İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu  Ayrıca 2 dergi makalesi ve bir yabancı dil kitap önerisi eklenecektir

Hedef katılımcılar: Psikiyatri Asistan ve Uzmanları

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

Kursun Başlığı: İki Uçlu Bozukluğun Çağdaş Tanı ve Sağaltımı

Kurs Yöneticisi: Prof.Dr. Olcay Yazıcı

Konular ve eğiticiler:

 

  1. Çağdaş Tanı Yaklaşımları: S. Vahip

  2. Çağdaş Etiyopatogenetik Açıklamalar: A. Özerdem

  3. Belirtili Dönemlerde Tanı ve Sağaltım: Klasik ve Ötesi

   a) Manik Dönem : T. Oral
   b) Depresyon Dönemi: S. Vahip
   c) Karma Dönem : F. Akdeniz


  4. Siz ne yapardınız?: Olgu Tartışmaları

  S. Vahip
  E.T. Oral
  A. Özerdem
  F. Akdeniz

  Tartışmacı: O. Yazıcı