TTB ve Uzmanlık Dernekleri Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kamu Spotu Hazırladı

psikiyatri.org.tr /

altTürk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de içlerinde bulunduğu tıpta uzmanlık dernekleri ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere bir kamu spotu hazırladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Giritlioğlu, sağlık hizmeti sunumu, sağlık çalışanları ve hastalar açısından son derece olumsuz sonuçları olan şiddete ilişkin hazırlanmış olan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanabilmesi için 26 Ağustos günü Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’la görüştü ve hazırlanan kamu spotunu RTÜK İzleme Kurulu’na sundu.