GÖZALTILAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR, "SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

psikiyatri.org.tr /

SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

 

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, meslektaşımız Dr. Kamil Tekerek ve Taksim Dayanışması üyelerinin 8 Temmuz 2013 tarihinde gözaltına alınmalarını kınıyoruz!

Taksim Meydan’ı, Osmanlı’dan günümüze mimari-kültürel-sosyal kayıtların yani toplumsal belleğimizin tutulduğu en önemli kamusal alanlardan biridir. Ayrıca yüksek deprem riski taşıyan Beyoğlu’nun tek açık alanıdır. Taksim Dayanışması, Meydanı ve Gezi Parkı’nı çevresi ile birlikte dönüştürmeyi, ağaçları keserek betonlaştırmayı hedefleyen Taksim Yayalaştırma Projesi’ne daha en başından itiraz etmiştir. Anıtlar Kurulu da aynı gerekçelerle Taksim Projesi’ne itiraz etmiştir. Taksim Dayanışması, bölgede yaşayan/çalışan halktan, mimar ve mühendislerden, bilim insanlarından, koruma uzmanlarından ve aralarında İstanbul Tabip Odası’nın da bulunduğu pek çok sivil toplum kuruluşundan oluşmaktadır. Taksim Dayanışması söz konusu projenin durdurulması için yoğun çaba sarf etmiş, hukuksal yollara başvurmuş, yürütmenin durdurulması kararı çıkıncaya dek demokratik haklar ve özgürlükler çerçevesinde mücadeleye devam etmiştir.

 

Ne yazık ki demokratik talepler hem tahayyül bile edemediğimiz bir şiddetle bastırılmaya, hem de marjinalleştirilmeye ve meşru olmayan bir zemine çekilmeye çalışılmaktadır. Resmi tarihler toplumsal belleğe işlenenleri değiştiremezler. Biz insanların acılarını, sıkıntılarını, tarihlerini dinleyen psikiyatristler olarak görüyoruz ki bu acılı coğrafyada Dersim’den Maraş’a, Sivas’tan Roboski’ye, 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e yaşanan birçok zulüm unutulmamıştır.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana Gezi Parkı olayları ekseninde yaşananları yakından izlemekte ve örgütsel belleğine kaydetmektedir;

 

O zaman da Gezi Parkı’nın alışveriş merkezi ve ‘rezidans’a çevrilmesine itiraz eden toplumun birçok kesiminden, farklı görüşlerdeki birçok yurttaşın bir araya gelerek barışçıl gösterilerde bulunmalarının demokratik bir hak olduğunu savunduk, şimdi de savunuyoruz.

 

O gün de Gezi Parkı’nda simgeleşen doğa, çevre, insanlık ve kendi istediği şekilde var olma mücadelesinde taraf olduk, herkesi taraf olmaya çağırdık, bugün de bu mücadelenin tarafıyız.

 

O gün de meslek odaları, sendikalar ve Taksim Dayanışması’nın çağrılarına katıldık, destek olduk, bugün de onların yanındayız.

 

Gezi Parkı’nın 8 Temmuz 2013 Pazartesi akşamı yeniden halka açılacağı duyurulduktan sonra parkın bugünkü var oluşunda en büyük paya sahip olan Taksim Dayanışması üyelerinin basın açıklaması yapmak istemeleri üzerine gözaltına alınmaları aklımızın almadığı bir başka olay olarak hepimizin belleğine kazınmaktadır. Bu, hem ulusal hem de uluslararası hukuka göre temel insan haklarının ağır şekilde ihlâl edilmesidir. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, meslektaşımız Dr. Kamil Tekerek ve onlarca platform üyesinin hukuksuz şekilde gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyoruz.

 

TPD olarak bu ülkede yaşayan birçok insanın bedensel ve ruhsal olarak yaralandığını üzüntüyle tespit ediyoruz ve bir kez daha uyarıyoruz;

 

Sokaklara canı pahasına dökülen insanların talepleri dikkate alınmalıdır,  

Devletin temsilcisi polislerin uyguladığı orantısız şiddet hemen durdurulmalıdır, 

İnsan haklarına saygılı olunmalı ve evrensel hukuk ilkeleri ihlâl edilmemelidir, 

Kamu vicdanı ve adalet duygusu daha fazla yaralanmamalı, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu gözaltına alınanlar ve tutuklananlar ivedilikle serbest bırakılmalıdır… 

 

Marmara Depremi’nin belleğimizde bıraktığı soruyla bağırıyoruz: Sesimizi duyan var mı?

 

Türkiye Psikiyatri Derneği