TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu-49.UPK

psikiyatri.org.tr /

 

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu psikiyatri topluluğunun yıllık üretimlerini sunarak tartıştığı ve gerek uzmanlar gerekse uzmanlık öğrencileri için yoğun eğitici etkinlikler içeren 49. Ulusal Psikiyatri Kongresine uzmanlık öğrencilerinin katılımlarını desteklemek üzere Türkiye Psikiyatri Derneği’nin düzenlediği bir burs programıdır.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için sözel bildiri ya da poster bildiri ile başvuruda bulunmaya ve Türkiye Psikiyatri Topluluğunun bu en büyük kongresine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.   

Türkiye Psikiyatri Derneği


 

Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • 49. UPK’da uzmanlık öğrencisinin birinci yazar olduğu aşağıdaki iki etkinlikten birinde sunum yapmak üzere kabul edilmiş olmak:

1.      Sözel Bildiri Oturumu

2.      Poster Bildiri Oturumu

 

Bursun içeriği 

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 1. 49. UPK kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 4 gece konaklama (oda-kahvaltı) (24 Eylül 2013 giriş, 28 Eylül 2013 çıkış)

 

Başvuru 

 • Elektronik ortamda sözel bildiri ya da poster bildiri sunumu için özetle son başvuru tarihi 26 Temmuz 2013'tür.
 • Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 2 Ağustos 2013 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları doldurulacak form aracılığı ile elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusu kabul edilenlerin burs başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 9 Ağustos 2013 akşamına kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler:
  1. Doldurulmuş başvuru formu
  2. Sözel Bildiri ya da Poster Bildirinin 49. UPK’ne a kabul edildiğini gösterir yazı
 • Burs almaya hak kazananlar 14 Ağustos 2013 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

 

Burs için gözetilecek öncelikler 

TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek isteğindedir. Ancak kaynakların kısıtlılığı buna olanak tanımamaktadır. Bu nedenle başvuruların fazlalığı ve olanakların elvermediği durumda aşağıda ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:  

 1. Daha önce TPD kongrelerine TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılmamış olmak
 2. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.

   

 

 

* Başvuru için 49.UPK Kongre websitemize gitmek üzere tıklayınız