WPA İstanbul Kongresi iptal edildi

psikiyatri.org.tr /

                                                                                                                                 12.06.2013

               Değerli meslektaşlarımız,

Polisin yeniden müdahale etmesiyle Taksim’de yaşanan toplumsal olayların oluşturduğu ciddi güvenlik sorunları nedeniyle 19-23 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin desteği ile yapılacak olan ve World Psychiatric Association’un düzenlediği WPA International Congress’in iptal edildiği duyurulmuştur.

Ülkemizde binlerce katılımcıyla yapılabilecek ve ülkeye prestij getirecek olan uluslar arası bir bilimsel toplantı fırsatının heba olmasından dolayı üzgünüz. Bu kongrede konuşma yapacak, bildiri sunacak ve yabancı meslektaşlarıyla bilimsel paylaşımlarda bulunacak meslektaşlarımız ile TPD ve TND’nin bildirileri için burs sağladığı asistan ve genç uzman üyelerimiz için daha çok üzgünüz.

Kongreyi ülkemize getiren ve dün akşamki olaylara kadar büyük bir özveriyle kongrenin yapılması için emek harcayan ve direnen WPA Genel Sekreteri Doç. Dr. Levent Küey’e teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Bu kongrenin gelecekte, ülkemizin basiret ile yönetildiği, insanlarımızın çoktan hak ettiği toplumsal barışın ve huzurun egemen olduğu bir ortamda tekrar yapılabilmesi umuduyla…

 Saygılarımızla duyurulur.

 TPD-MYK