Taksim Gezi Parkı Protestolarına Müdahaleler Sırasında Yaşanan Şiddet Olaylarına Uluslararası Tepkiler-I

psikiyatri.org.tr /

18 HAZİRAN 2013

İstanbul Tabip Odası’nın da üyesi bulunduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) gönderdikleri mektupla, Taksim Gezi Parkı olayları esnasında yaralılara ve yardıma ihtiyacı olanlara gönüllü hizmet sunan hekimlere karşı soruşturma açılmasını sert bir dille eleştirdi.


Mektupta; Kos’da doğup Türkiye kıyılarında yaşayan ve tüm dünyaya örnek olan Hipokrat ve yemininin Türkiye sınırlarına ulaşamadığına, Avrupa Birliği’ne girmeyi planlayan bir ülkede hekimlerin özgürlüklerine ve hekimlerin sağlık hizmeti sunduğu acil durumlarda kalan insanların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, bir Avrupa Tıp Organizasyonu olarak tıbbi deontolojiye saygı gösteren İstanbul Tabip Odası’nı destekledikleri ve bu yanlış karardan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.


FEMS tarafından gönderilen mektubu okumak için tıklayınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altSağlık Hizmeti Sunumunun Tehdit Altında Olması Kabul Edilemez

Başbakan Erdoğan’a, Türkiye’deki eylemlerde protestoculara emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanımına ilişkin kaygılarını ifade eden bir mektup yazan Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan’a yeni bir mektup daha gönderildi.
Mektupta, “DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır” denildi.

 


 

11 Haziran 2013

Sayın Başbakan Erdoğan,

Size, milyonlarca hekimi temsil eden ulusal tabip birliklerinin dünya çapındaki ortak federasyonu olan Dünya Tabipler Birliği (DTB) adına yazıyorum.

Size geçtiğimiz hafta, Ankara, Adana, Eskişehir ve Gaziantep’teki protestoculara karşı aşırı güç kullanımına ilişkin derin kaygılarımızı ifade eden bir mektup göndermiştik.

DTB üyelerinden biri olan Türk Tabipleri Birliği, son günlerde, geçici revirlere çevrilen evlerde, lokantalarda ve camilerde yaralılara hizmet sunan sağlık çalışanları ve tıp öğrencilerine yönelik şiddet olayları yaşandığını bildirmiştir. Revirler dağıtılmış, Ankara’da 13 hekim ve tıp öğrencisi gözaltına alınmıştır.

DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır.

Bu nedenle size, tıbbi tarafsızlık ilkesine tam olarak saygı gösterilmesi ve tüm sağlık çalışanlarının kime yardım ettiklerine bakılmaksızın korunması için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca, barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımını acilen sona erdirme ve ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması çağrımızı tekrarlıyoruz.  

Dikkatiniz için teşekkür ederim.

Dr Cecil Wilson, Başkan

Dünya Tabipleri Birliği

 

Mektup için tıklayınız...

TTB websitesinden ilgili habere ulaşmak için tıklayınız

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Haziran 2013


Avrupa Travmatik Stres Dernegi'nden açıklama;

Avrupa Travmatik Stres Derneği'nin websitesinde Protests in Turkey: Humanitarian Call by ESTSS Board başlığı ile yer verdiği açıklama ile Türkiye'de devam etmekte olan barışçıl protestolara müdahale sırasında uygulanan şiddetin boyutlarından endişe duyduklarını dile getirdi. İlgili açıklamanın sonunda Türkiye Psikiyatri Derneği olarak yayınladığımız basın duyurusu metninin ingilizce çevirisine de yer verildi.

İlgili açıklamaya ulaşmak için tıklayınız; "Protests in Turkey: Humanitarian Call by ESTSS Board"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 Haziran 2013

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı'ndan Başbakan Erdoğan'a mektup;Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Cecil Wilson TTB’den gelen bilgilendirmeden sonra Başbakan Recep Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye’deki yetkililerden orantısız güç kullanımının durdurulması istendi:


 

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Başbakanlık,

06573 Ankara, Türkiye

Faks: +90 (312) 422 1899

E-mail: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

 

4 Haziran 2013

Sayın Başbakan Erdoğan,

Size bu mektubu tüm dünyada milyonlarca hekimi temsil eden ve ülkelerin tabip birliklerinin küresel federasyonu konumundaki Dünya Tabipleri Birliği (WMA) adına yazıyorum.

Hastalar ve hekimler adına hareket eden WMA’nın amacı, tüm insanların mümkün olan en üst düzey tıbbi bakım, etik, eğitim ve sağlıkla ilgili insan hakları standartlarına ulaşmasıdır. Bu çerçevede WMA örnek uygulamaların, tıp etiğinin ve tıpta hesap verebilirliğin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılmasında temel rol oynamaktadır. Ayrıca kuruluş, tüm dünyada risk altındaki hekimlere destek vermektedir.

Bu mektubun amacı, 27 Mayıs günü İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda barışçı biçimde başlayan gösterilerle ilgilidir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) göstericilere karşı uygulanan kaygı verici ölçülerdeki aşırı şiddete dikkatimizi çekmiştir. TTB tarafından verilen bilgilere göre ayrıca Ankara’da, Adana, Eskişehir ve Gaziantep gibi diğer illerde polisin göstericilere müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Kaynaklarımıza göre yaralanmaların büyük bölümüne tazyikli su ve gaz bombası yol açmıştır.

WMA, kalabalıkların kontrolünde ya da gösterilerin önlenmesinde kullanılan gaz bombası ve tazyikli su gibi teknolojileri şiddetle kınamaktadır. Bu teknolojiler, insan hakları ihlallerini kalıcılaştırma sonucunu verecek şekillerde kullanılmakta, kullanımda gerekenin çok ötesine geçilmekte ya da özel durumları olan nüfus kesimlerine uygulanmaktadır.

Dolayısıyla size, barışçı gösterilere karşı aşırı güç kullanımına derhal son verme, toplantı ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, aşırı güç kullanımı durumlarıyla birlikte, gerek göstericilere gerekse halktan kişilere kötü muamelede bulunduğu tespit edilen görevlilerin yargı önüne çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırma yürütülmesini talep ediyoruz.

İlginiz için teşekkür ederim.

Dr Cecil Wilson, Başkan
Dünya Tabipleri Birliği


 

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ

Basın Açıklaması

5 Haziran 2013

WMA TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİLERİ AŞIRI GÜÇ KULLANIMINA SON VERMEYE ÇAĞIRDI

Dünya Tabipleri Birliği (WMA) Türkiye’deki yetkililere barışçı gösterilere karşı aşırı güç kullanımına derhal son verme, toplantı ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alma çağrısında bulundu. WMA ayrıca aşırı güç kullanımı durumlarıyla birlikte, gerek göstericilere gerekse halktan kişilere kötü muamelede bulunduğu tespit edilen görevlilerin yargı önüne çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırma yürütülmesini istedi.

WMA’nın, Başkan Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan Erdoğan’a iletilen mektupta ifadesini bulan müdahalesi, Türk Tabipleri Birliği’nin talebi üzerine gerçekleşmiştir.

WMA bu mektubunda şöyle demektedir: ‘Bu mektup, 27 Mayıs günü İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda barışçı biçimde başlayan gösterilerle ilgilidir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) göstericilere karşı uygulanan kaygı verici ölçülerdeki aşırı şiddete dikkatimizi çekmiştir. TTB tarafından verilen bilgilere göre ayrıca Ankara’da, Adana, Eskişehir ve Gaziantep gibi diğer illerde polisin göstericilere müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Kaynaklarımıza göre yaralanmaların büyük bölümüne tazyikli su ve gaz bombası yol açmıştır.

“WMA, kalabalıkların kontrolünde ya da gösterilerin önlenmesinde kullanılan gaz bombası ve tazyikli su gibi teknolojileri şiddetle kınamaktadır. Bu teknolojiler, insan hakları ihlallerini kalıcılaştırma sonucunu verecek şekillerde kullanılmakta, kullanımda gerekenin çok ötesine geçilmekte ya da özel durumları olan nüfus kesimlerine uygulanmaktadır.”

Daha fazla bilgi için:

Dr. Cecil Wilson
WMA Başkanı
1 407 647 1461 (iş)
1 312 543 1173 (cep)

Dr. Otmar Kloiber
WMA Genel Sekreteri
+33 4 50 42 6757 (iş)
+33 6 73 90 7686 (cep)

 İngilizce metinler için tıklayınız...

alt