TTB'den; Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi

psikiyatri.org.tr /

 

Anket için tıklayınız

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları

Çalışanlarla ilgili Anayasanın 49. Maddesi “Devlet çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır” ve 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77’de “işveren işçiyi korumakla, işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür” hükümleri mevcuttur.

Tüm özel sağlık sektöründe çalışanlar (muayenehaneler dışında) olarak çalışma koşullarımızın uygunluğu, güvenliği ve çalışma hayatımıza bağlı olarak sağlığımız konusunda bilgi toplayarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlığımız için neler yapabilirizi ortaya koymaya çalışıyoruz.

31 Ekim 2013 tarihine kadar açık olacak anketimize katılımınızı bekler, teşekkür ederiz.

Türk Tabipleri Birliği
Özel Hekimlik Kolu

Anket için tıklayınız