Asistan Hekimlere Branş Dışı Acil Nöbet Tutturulma Gririşiminin Mahkeme Kararıyla Yürütmesi Durduruldu

psikiyatri.org.tr /

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

 

Ankara Tabip Odası tarafından açılan dava sonucunda Asistan Hekimlere uzmanlık branşları dışında acil nöbeti tutturulması ile ilgili hukuksuz uygulamanın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı bilgilerinize sunarız.

 

Karar metnine şu linkten ulaşabilirsiniz:

"Asistan Hekimlere Acil Nöbeti Tutturulması konusunda ATO tarafından açılan dava sonucu mahkemenin yürütme durdurma kararı"  için tıklayınız.

Saygılarımızla,

TPD MYK