Uzmanlık alanı dışında nöbet tutturulması konusunda şikayetler ve hukuki görüşler

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,                                                                  15.05.2013

Çeşitli kurumlarda çalışan pek çok dernek üyemizden acil nöbetleri ile ilgili sorular ve bildirimler gelmektedir. Bu nedenle daha önce iki kez sizlerle paylaştığımız dernek avukatımız Ziynet Özçelik tarafından hazırlanan konu ile ilgili metni ve Uzmanlık alanı dışındaki nöbetlere ek olarak Adli Nöbet konusundaki hukuki görüşleri; ayrıca Asistan Hekimlere acil nöbet tutturulması ile ilgili girişime Ankara Tabip Odası tarafından açılan dava  sonucu bu girişimin yürütmesinin durdurulması kararını bir kez daha sizlerle paylaşma gereği duyduk. İlgili dökümanlara aşağıdaki linklere tıklayarak veya dernek websitemizde ilgili başlıklarla yapılmış duyurular içinde aratarak ulaşabilirisiniz.


Saygılarımızla

 

TPD-MYK

 Döküman linkleri:

"Üyelerimizin uzmanlık alanı dışında acil nöbetleri tutmak durumunda bırakılmaları hakkında hukuki görüş" için tıklayınız.

 

"Psikiyatri Uzman Hekimlerine Adli Nöbet Tutturulması ile ilgili hukuki görüş" için tıklayınız.

 

"Asistan Hekimlere Acil Nöbeti Tutturulması konusunda ATO tarafından açılan dava sonucu mahkemenin yürütme durdurma kararı"  için tıklayınız

.