7. Yeterlik Sınavı Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyemiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Yeterlik Sınavı aşağıdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 02 Eylül 2013, Pazartesi olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir.

Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.


Saygılarımızla
TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:
Gün: 24 Eylül 2013, Salı
Başlama Saati: 10.00
Yer: Kaya Termal Otel, İZMİR
Örnek sınav soruları: http://www.psikiyatri.org.tr/userfiles/file/TPDYK_2012_Soru_Cevap.pdf?menu=239

Uygulamalı Sınav:
Gün: 28 Eylül 2013, Cumartesi
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Örnek görüşme videosu:  http://www.psikiyatri.org.tr/upload.aspx?upload=648&menu=215

Başvuru:
Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.
1-Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurum onaylı asistanlık süresinin belgelendiği bir yazı,
2-Sınava katılım ücreti olan 25 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,
3- Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanlık eğitimi veren bir kurumda gördüğü eğitimi başarıyla bitirdiğini gösterir bir belge (Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi),
4. Daha önce Yeterlik sınavı Yazılı Aşamasını geçen adaylar Uygulamalı Sınav için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na dilekçe ile başvurmalıdırlar.

Başvuru adresi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
Tel:  (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53