Türkiye Psikiyatri Derneği'den İsrail Psikiyatri Derneğine Mektup

psikiyatri.org.tr /

Sayın Yetkililer,

Size, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına yazıyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği, 11 yıl önce kurulmuş olan ve ülkedeki bütün psikiyatri uzman ve asistanlarını temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çalışan hekimler ve bilimciler olarak, İsrail’in Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından derin bir kaygı duyduğumuzu bildirmek isteriz. Tanık olduğumuz, insan eliyle oluşturulmuş felâketin, bölgede yaşayanların hayatında zaten var olan ıstırabı daha da artıracağı ve uzlaşma çabalarının etkili olma ihtimâlini azaltacağı kuşkusuzdur. Askeri saldırılar ve savaşların sonucu olan ölümlerin, yaralanmaların ve destekleyici bir ortamı kaybetmenin, güvenlik kaybı duygusuna yol açarak ruhsal sorunları artırdığı açıktır.      

Savunma ile intikam arasında ayrım yapmak kolay değildir. Bundan ötürü, beyanatımızda, Orta Doğu’daki mevcut durumu şekillendiren siyasi dinamikler hakkında mütalaada bulunmak istemiyoruz.  

Şiddetin hiçbir türünü onaylamadığımızı ve İsrail Hülkümeti’nin geçen haftadan bu yana süren saldırgan tutumunu derin bir kaygıyla karşıladığımızı bildirmek isteriz.

Öte yandan, şiddetle ve sonuçlarıyla ilgili kaygımızı birçok İsrailli meslektaşımızın paylaştığından kuşkumuz yoktur. Milli ya da etnik kimliğinden bağımsız olarak bütün insanların ruh sağlığı için çalışmak üzere derneğiniz ile işbirliğine istekli olduğumuzu samimiyetle bildirmek isteriz.


Şahika Yüksel
Başkan
Türkiye Psikiyatri Derneği

Dear Sirs,

I am writing on behalf of the executive board of the Psychiatric Association of Turkey, an NGO founded 11 years ago, representing all psychiatrists and psychiatrist-in-training. We, as physicians and scientists working for the improvement of mental health,  are deeply concerned with Israel’s attacks on Lebanon and the Gaza Strip. We believe the humanitarian disaster that we are witnessing is bound to add to the already existing suffering in the lives and minds of the people of the region, and will make it even harder for any reconciliation effort to have any effect. Military aggression and wars cause loss of lives, injuries, loss of a supporting environment and causes a feeling of insecurity, all of which are known to increase mental problems.

It is not easy to make a distinction between self-defence and retaliation, therefore we do not want to speculate in our statement about the political dynamics that shaped the present situation in the Middle East.

We disapprove violence of any sort and wish to express our deep concern about the recent offensive attitude of the Israeli Government.

On the other hand, we are confident that many Israeli colleagues share our concern about violence and its consequences, therefore, we wish to express our sincere wish to collaborate for the mental health of all human beings, independent of their citizenship or ethnic origin.

Şahika Yüksel, M.D.
President
Psychiatric Association of Turkey