Şizofreni Ve Diğer Psikotik Bozukluklar BÇB'nin Projesi Toplum Sağlığı Hibe Programı İçin Davet Edildi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Mektebi Genel Müdürlüğü’nün Toplum Sağlığı Hibe Programı’na yapmış olduğu proje başvurusu (Şizofrenide Nükslerin Önlenmesi ve Genel Sağlık Takip Programı) niyet mektupları arasında yapılan seçimden sonra değerlendirilen 41 öneri arasında, müzakere için çağrılmak üzere seçilen üç öneriden biri olmuştur.
 
 
 Proje, Dr. Cem Atbaşoğlu’nun koordinatörlüğünde Ankara’da psikiyatrik hizmet vermekte olan dört klinikte başlatılacak, takip, ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile sürdürülecektir. Dört çalışma merkezi şunlardır: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Merkez Koordinatörleri Dr. Cem Atbaşoğlu, Dr. Meram Can Saka), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Merkez Koordinatörü Dr. Kazım Yazıcı), S.B. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Koordinatörü Dr. Haldun Soygür), S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Koordinatörü Dr. Nesrin Dilbaz).
  
 Amaçlar, 1. Hasta ve yakınlarına verilecek eğitim ile damgalanmanın azaltılması, tedaviye uyumun yükseltilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerleştirilmesi, 2. ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile eğitimin pekiştirilmesi, davranış değişikliğinin değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi, olası engellere karşı danışmanlık verilmesi, 3. sigara bırakma ve diyet ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmasıdır.
 
 Ayrıntılı bilgi için:
 http://www.hibe.hm.saglik.gov.tr/