Türk Nöroloji Derneği İzmir’deki hekime şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı:

psikiyatri.org.tr /

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ’NİN “HEKİME ŞİDDET” İSYANI! başlıklı basın açıklamasına aşağıdaki metin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
Aynı metne 
ya da 

adreslerinden de ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla
 
 

Türk Nöroloji Derneği İzmir’deki hekime şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı:

 
“Saldırılar, hekimleri hedef göstermenin bir sonucudur!”
 

“Hekimlik mesleğini hedef gösteren kişiler,hekimlerehep ihtiyaç duyacaklar!”

 

Hekime şiddet olaylarının kınandığı açıklamada “bu davranış biçimi sağlıkta dönüşüm sürecinin neredeyse kuralı haline gelmiştir” denildi…

 

Türk Nöroloji Derneği(TND), Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı asistanlarına yönelik olarak hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet olayını kınayan açıklama yaptı. Konu ile ilgili hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, “bütün bu saldırılar hekimleri hedef göstermenin bir sonucudur. Unutulmamalıdır ki hekimlik mesleğini hedef gösteren kişiler geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizlere ihtiyaç duyacaklardır” denildi.

Açıklamada ayrıca ‘hekimi hedef göstermenin’, sağlıkta dönüşüm sürecinin neredeyse bir kuralı haline geldiğine dikkat çekilerek, hekimlerin mesleklerini sürdürürken giderek daha çok zorlandıklarının altı çizildi.

Türk Nöroloji Derneği’nin İzmir’de yaşanan şiddet olayı ile ilgili açıklaması şöyle:

 

“28 Mart 2013 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı asistanlarına karşı hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarken, son yıllarda söz konusu şiddet olaylarının dehşet verici şekilde artması ile ilgili artık neden sonuç ilişkisinin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu gibi son yıllarda hekimler başta olmak üzere tüm sağlık personelisözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmakta, ancak olaylar neredeyse normal bir toplumsal olay gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile saygınlığından hiçbir şey kaybetmeyen hekimlik mesleği, ülkemizde sürekli hedef gösterilen, “doktor efendi, doktor efendi…” şeklindeaşağılanan bir meslek haline getirilmiştir. Bu davranış şekli “sağlıkta dönüşüm” sürecinin neredeysebir kuralı haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki, hekimlik mesleğini hedef gösteren kişiler geçmişte olduğu gibi gelecekte de biz hekimlere ihtiyaç duyacaklardır. Maddi sorunlar yaşatılan, “performans” baskısı altında ezilen, aşağılanan, şevki kırılan, her an fiziksel veya sözlü saldırıya uğrama korkusu içinde yaşayan bir meslek gurubunun işini yaparken nasıl zorlanabileceği herkesin malumudur.

 

Konu ile ilgili hukuki sürecin sıkı takipçisi olacağımızı tekrar kamuoyunun bilgisine sunar, tüm tarafların ve vatandaşların hassasiyetlerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.”