Artık bayram olma niteliğini kaybetmiş 14 Mart’lar yaşamak istemiyoruz…

psikiyatri.org.tr /

 
Sağlık hizmetleri tüm insanlar için temel hak olmaktan çıkarılarak, paran kadar satın alabileceğin bir meta haline getirilmeye çalışılıyorsa, 

Sağlık yatırımları birilerinin zengin olması için yapılıyorsa, 

Sağlıkta dönüşümün önündeki en büyük engel olan hekimlere yönelik emeklerini ucuzlatma, angarya yükleme, değersizleştirme, hedef gösterme ve şiddete maruz bırakma politikaları yürürlükteyse nasıl bayram yapılabilir? 

Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hakkı için, nitelikli sağlık hizmeti sunmak için, özlük haklarımızı korumak için, performans diye gösterilen angaryaya direnmek için ve meslek onurumuzu korumak adına “bilim, etik ve dayanışma” ilkeleri ışığında yolumuzda yürümeye kararlıyız. 

Çünkü biz 14 Mart’ları gülümseyerek ve dudaklarımızda şarkılarla karşılamak istiyoruz.  

 

Dr. Tunç ALKIN

 

 

TPD-MYK adına