2004 Uluslararası Psikiyatri Kongresi Sırasında Gerçekleştirilen DPB- Genç Psikiyatristler Topluluğu’nun İkinci Toplantısı Yapıldı

psikiyatri.org.tr /

 

2/12/2004
Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanlığına,

2004 Uluslararası Psikiyatri Kongresi sırasında Floransa’da gerçekleştirilen DPB- Genç Psikiyatristler Topluluğu’nun ikinci toplantısı hakkındaki raporum ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla,

Dr. Aygün Ertuğrul
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri ABD

2004 Uluslar arası Dünya Psikiyatri Kongresi 10-13 Kasım 2 004 tarihleri arasında İtalya Floransa’da yapıldı. Uluslar arası DPB kongresi sırasında DPB- Genç Psikiyatristler Topluluğu’nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Dr. Juan Mezzich tarafından yönetilen toplantıya 26 ülkenin genç psikiyatrist temsilcisi katıldı. Toplantıda öncelikle GPT’nin Mayıs 2004’te New York’ta gerçekleştirilmiş olan ilk toplantısında alınan kararlar ve DPB-GPT’nin amaçları gözden geçirildi.
Bu amaçlar:

    a) Genç psikiyatristler açısından DPB üyesi meslek örgütleri ile DPB yönetimi arasındaki iletişimi artırmak.
    b) Genç psikiyatristlerin sorunlarını tanımlamak
    c) Genç psikiyatristlerin DPB’nin çeşitli faaliyetlerine (eğitim, toplantılar, yayınlar vb.) katılımını sağlamak.
    d) Üye meslek örgütlerinin genç psikiyatristlerin sorunlarını fark etmesini, gereksinimlerini karşılamasını, bu gruba özgü faaliyetler düzenlemesini, örgütün yapısına dahil etmesini sağlamak.
    e) Genç psikiyatristlerin mesleki gelişimini destekleyecek girişimlerin planlanmasına katkıda bulunmak.


New York’daki toplantıda ele alınmış olan GPT temsilcilerinin yönetimin üst kademeleriyle ve birbirleriyle iletişimlerinin artırılmasında yönelik öneriler, genç psikiyatristlerin bilimsel danışmanlık alabilmelerinin sağlanması, DPB kongrelerinde poster ve sözel sunumlarla katılımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin istekler hatırlatıldı.

Genç Psikiyatristlerin iletişimlerini artırma amacıyla planlanmış olan Genç Psikiyatist Ağının (Young Psychiatrist Network) önemi vurgulandı. Bu ağın bileşenlerinin GPT, DPB Genç ‘fellow’ları, DPB Eğitim Komisyonunun genç psikiyatrist üyeleri ve DPB’nin tüm genç psikiyatrist üyeleri olduğu hatırlatıldı. Genç psikiyatristler arasında iletişimin DPB tarafından temsilcilere verilen e-mail adresleri, Genç Psikiyatrist Ağı Web sayfası, tüm genç psikiyatrist temsilcilerinin e-mail adreslerinin listesi aracılığıyla artırılabileceği belirtildi. Dr. Montenegro DPB’nin websitesi hakkında bilgi verdi.

Genç psikiyatristlerin Dünya Psikiyatri Kongrelerine katılımını teşvik amacıyla oluşturulan ‘Fellow’luk programı ve şartları hakkında bilgi verildi. Dünya Psikiyatri Birliğine üye her meslek örgütünün en az üç kişiyi 31 Aralık 2004 tarihine kadar ‘fellow’ luk için aday göstermesi istendi. Adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri gerektiği hatırlatıldı. Bu adayların bilimsel özgeçmişleri, yayınları ve geleceğe yönelik tasarımlarını içeren bir başvuru sonrası değerlendirmeye alınacakları ve ‘fellow’ olarak seçilen kişilerin Kahire’deki 13. Psikiyatri Kongresinde konaklama ve kayıt masraflarının karşılanacağı açıklandı. ‘Fellow’ lar için kongre sırasında ek bir program düzenleneceği belirtildi. Bu ‘fellow’ların katılacağı bölgesel sempozyumlar, çalışma grupları düzenlenmesi, ‘fellow’ ların poster sunumu için teşvik edilmeleri planlandı.

Dünya Psikiyatri Birliği GPT’nin gelecek toplantılarının 12-15 Mayıs 2005’te Atina’da, 10-15 Eylül 2005’te Kahire’de DPB kongreleri sırasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Dr. Aygün Ertuğrul