17.KES TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzmanlık öğrencilerinin yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılımlarını desteklemek üzere düzenlediği bir burs programıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için sözel bildiri ya da olgu sunumu ile başvuruda bulunmaya ve geçen yıl yenilenmiş, büyük beğeni toplamış ve yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda uzmanlık öğrencisinin birinci yazar olduğu aşağıdaki iki etkinlikten birinde sunum yapmak üzere kabul edilmiş olmak:
 • Sözel Bildiri Oturumu
 • Uzmanlık Öğrencileri Destekleme Bursu için Olgu Sunumu ve Tartışma Oturumu

Bursun içeriği
TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 1. TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 3 gece konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği (10, 11 ve 12 Nisan 2012)

Başvuru

 • Elektronik ortamda sözel bildiri ya da olgu sunumu için özetle son başvuru tarihi 22 Şubat 2013'dür.
 • Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumu başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 1 Mart 2013 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları doldurulacak form aracılığı ile elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumu başvurusu kabul edilenlerin burs başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 5 Mart 2013 akşamına kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler:
  1. Doldurulmuş başvuru formu
  2. Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumunun TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na kabul edildiğini gösterir yazı
 • Burs almaya hak kazananlar 8 Mart 2013 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler
TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı ve olanakların elvermediği durumda aşağıda ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:

 1. Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 2. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.