SUT düzenlemesinde ilaç geri ödemesi ile ilgili maddede değişiklik girişimimiz olumlu sonuç verdi

psikiyatri.org.tr /

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SUT’un 24. maddesine göre risperidon ve paliperidon parenteral formları ‘Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (Ek-2/B) alınmıştı. Türkiye Psikiyatri Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Psikofarmakoloji Derneği’nin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki girişimleri sonucunda bu kararda değişiklik yapıldığını ve söz konusu ilaçların Ek-2/C kapsamında raporlu olarak ayaktan ilaç tedavilerinde bedellerinin ödeneceğini öğrenmiş bulunmaktayız. SUT’ta yapılan yeni değişikliğin bugün açıklanmasını beklemekteyiz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu