GENÇ PSİKİYATRİST FELLOWSHIP PROGRAMI-WPA -İstanbul 2013

psikiyatri.org.tr /

 

GENÇ PSİKİYATRİST FELLOWSHIP PROGRAMI

 

  

World Psychiatric Association’ın (WPA) düzenlediği ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ile Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin (TND) desteklediği, “Psikiyatride Bilimi, Etiği, Hizmetleri Ve Dayanışmayı Geliştirmek” temasıyla, 19-23 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan WPA International Congress’e genç psikiyatristlerin katılımını sağlamak amacıyla Türkiye’den toplam 20 kişiye burs verilecektir.

 

Bu burs kongre kayıt ücretini ve kongre boyunca (5 gece) konaklamayı kapsamaktadır. Ek olarak uluslararası etkileşimi arttırmak için “Early Career Psychiatrist Lounge”dan yararlanmak ve genç psikiyatristler için hazırlanan özel bir bilimsel etkinlik programına (tract) katılım da mümkün olacaktır. Seçilenlerin, ulaşım masraflarını kendilerinin karşılaması beklenmektedir.

 

 

ADAY OLMA ÖLÇÜTLERİ

 

 

  1. TPD’ye ya da TND’ye üye olmak ve üye aidatlarının ödenmiş olması gereklidir.
  2. Asistan ya da uzman olmak (Uzmanlar için asistanlıktan sonra geçen sürenin 5 yılı aşmaması ya da 40 yaşından büyük olmamak şartı aranmaktadır).
  3. İngilizce biliyor olmak (belge eklenecek).
  4. Vaka takdimi ya da araştırma niteliğinde herhangi bir Sözel / Poster sunumun özetini 15.02.2013 tarihine dek http://www.wpaistanbul2013.org/ adresinden sisteme yüklenmek.
  5. Adayın; a) eğitim kayıtlarını, b) kişisel başarılarını (yayın, sertifika vb) ve c) gelecek planları ile psikiyatriye olası katkılarını içeren bir bilimsel özgeçmişini göndermesi gerekmektedir.

 

Adayların tüm bu ölçütleri karşıladıklarını belirten belgeleri, sisteme yükledikleri sunum özetini ve özgeçmişlerini 15.02.2013 tarihine dek, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi, Tunus Caddesi, 59/5 Kavaklıdere - ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 

Değerlendirmeler TPD ve TND tarafindan olusturulacak bir jüri tarafından yapılacak ve seçilen 20 aday Kongre Duzenleme Kuruluna iletilecektir. Adaylara sonuçlar en geç 29.03.2013 tarihinde bildirilecektir.

 

 

                                   Tunç Alkın                              Peykan Gökalp

                                   TPD Başkanı                           TND Başkanı