XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi

psikiyatri.org.tr /


XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB-UDEK tarafından, İzmir Tabip Odası işbirliği ve ev sahipliğinde 22-23 Aralık 2012 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir. Kurultaya TTB-UDEK üyesi derneklerin ve tabip odalarının 206 temsilcisi katılmıştır.
Kurultay sonuç bildirgesine
http://www.ttb.org.tr/udek/index.php?option=com_content&view=article&id=404:xviii&catid=63:kurutay-sonuildirgeleri&Itemid=117 adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

TPD MYK