Psikotrop ilaçların sınır ihlaline yol açacak biçimde uygunsuz kullanımına ilişkin reçete ve rapor örnekleri

psikiyatri.org.tr /

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 

Psikiyatride sınır ihlalleri ile ilgili yaşanan temel sorunlardan psikotrop ilaçların psikiyatrist olmayan hekimlerce uygunsuz biçimde (tanı, endikasyon ya da doz vb açısından) reçete edilmesi önemlidir. Bu konu psikiyatri camiamızda çeşitli yönleriyle tartışılmış ve pek çok istenmeyen örneğe dikkat çekilmiştir.

Siz üyelerimizden, ellerine geçen psikotrop ilaçların sınır ihlali oluşturan kullanımlarına örnek olabilecek belgeleri (hasta reçetesi, ilaç kullanım raporu, epikriz vb) TPD Genel Merkezine iletmesini rica ediyoruz. Her bir belge, hem Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak girişimlerde yapılan sınır ihlallerine kanıt oluşturacak hem de bu konuda atılması gereken adımlar için yol gösterici olacaktır.

Saygılarımızla,

 

TPD MYK

Reçete-ilaç raporu örneklerini iletebileceğiniz iletişim adresleri aşağıdadır.

 

email: tpd-myk@psikiyatri.org.tr

Yazışma Adresi: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Tunus Caddesi 59/5

Kavaklıdere ANKARA

Telefon:(0312) 468 74 97

Fax:(0312) 426 04 53