Çocuk şüphelilerin “farik ve mümeyyiz raporu” için çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına sevk edilmesi suç değildir.

psikiyatri.org.tr /

Bergama Cumhuriyet Savcılığı, Devlet Hastanesinde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Aykan Pulular’dan  bir çocuk şüphelinin farik ve mümeyyiz olup olmadığı konusunda rapor istemiştir. Dr. Pulular çocuk şüphelinin farik ve mümeyyiz olup olmadığı konusundaki değerlendirmenin çocuk psikiyatrisi  tarafından yapılmasını, bunun için en yakın merkeze sevk edilmesinin uygun olacağını Savcı’ya yazılı olarak iletmiştir.

Bergama Cumhuriyet Savcısı, Dr. Pulular’ın daha önce 18 yaş altındaki çocuklar hakkında rapor düzenlemişken, bu kez çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına sevketme davranışını ‘görevi kötüye kullanma’ suçu olarak değerlendirmiş ve üyemiz hakkında kamu davası açmıştır.

Dr. Pulular, hakkında dava açılması üzerine Türkiye Psikiyatri Derneğine başvurup yardım talep etmiştir. Derneğimiz, üyemize bilimsel ve hukuki destek vermiştir. Derneğimiz avukatları vekil olarak üyemizi Mahkemede temsil etmiş, savunmasını yapmıştır. Çeşitli uzmanlardan ve Adli Tıp Kurumundan da görüş alınmıştır. 27.11.2012 tarihinde yapılan son duruşmada meslektaşımız hakkında beraat kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde; 18 yaş altındaki çocuk şüphelilerin çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından değerlendirilmesine yönelik sevk işleminin hukuka uygun bir davranış olduğu, suçun unsurlarının oluşmadığı, suç kastının da söz konusu olmadığı  belirtilmiştir.

Bu karar adli merciler ile benzer sorunlar yaşayabilecek meslekdaşlarımız için hukuki bir emsal oluşturması açısından çok önemlidir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.

TPD-MYK

Mahkemenin gerekçeli kararı için tıklayınız.