HEKİME VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE SON VERİLMEK ÜZERE İVEDİLİKLE GİRİŞİMLERDE BULUNULMALIDIR!

psikiyatri.org.tr /

 

 

14.12.2012

Bir başka canlıya zarar vermek, onu yaralamak ya da öldürmek amacıyla kasıtlı olarak fiziksel güç kullanmayı içeren saldırgan davranış şiddet olarak ifade edilir. Şiddet davranışı aynı zamanda bir suçtur.  

Son yıllarda bu suç hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı tekrar tekrar işlenmektedir. Artık, şiddet nedeni ile hekim ölümleri olmaktadır.  

Toplumsal şiddetin tırmanması, gündelik hayatımıza girmesi engelleyemediğimiz bir gerçek olmuştur. Sağlık alanı da bu şiddet sarmalından etkilenmektedir. Ancak, sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet sağlık hizmetlerini , hekim – hasta ilişkilerini ve sağlığını doğrudan etkilediği için özel bir ilgiyi hak etmektedir.    Hekime ve sağlıkçıya yönelik şiddet özeldir ; topluma ve kamuya yönelik şiddetin en uç örneğidir. Hekime yönelmiş olan şiddet şiddete ilişkin söylenebilecek sözlerin bittiği noktadır. Bu özelliği nedeniyle toplumun ve kamunun çok can alıcı sorunlarından biridir. 

Şiddet ortamına zemin hazırlayan sistem, kurum, hekim ve hasta kaynaklı her türlü engellenmenin ortadan kaldırılması, hekim – hasta ilişkisinin daha nitelikli bir hale geleceği ortamlar hazırlanması ve bir an önce uygulanması gereklidir. 

Hekim kimliğinin aşağılanması, değersizleştirilmesine son verilmelidir. Toplum önderlerinin, siyasilerin bu tutumları rahatlıkla model alınarak hekimlere yönelik şiddet olarak yansıyabilir. 

Hekime yönelik şiddet kabul edilmemeli, yönetsel, adli ve tıbbi önlemler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Bu, toplumu ve kamuyu doğrudan ilgilendiren bir suçtur, bu suça ortak olunmamalıdır. 

Şiddete karşı önlemler alınmasının önemini vurgulamak için yaptığımız bu açıklamanın sebebi ne yazık ki durmak bilmeyen, hekime yönelik şiddet olaylarına yenilerinin eklenmiş olmasıdır. TTB Merkez konseyinden gelen habere (psikiyatri.org.tr adresinden ilgili haberlere ulaşabilirsiniz) göre dün Çorum ili Osmancık ilçesinde meslektaşımız Dr.Alperen KISA bir hasta tarafından göğsünden bıçaklanmış; şans eseri ölümden dönmüştür.Daha bu olayın üzerinden yirmi dört saat bile geçmemişken bu kez de Şırnak Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan Dr.Ahmet GÜNGÖR’ün darp edildiği haberi ulaşmıştır.   

Meslektaşlarımız Dr.Alperen KISA ve Dr.Ahmet GÜNGÖR’e geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi iletirken konuyla ilgili tüm paydaşları samimiyetle göreve çağırmaktayız.

 

Saygılarımızla,

TPD MYK