Hekime Yönelik Şiddet Durmak Bilmiyor!

psikiyatri.org.tr /

altŞırnak Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Ahmet Göngür, bir öğrencinin usulsüz istirahat talebini karşılamadığı gerekçesi ile darp edildi. Olayın ardından Şırnak Tabip Odası yöneticileri meslektaşımız ve hastane yetkilileriyle görüşüp, şiddet olayına ilişkin hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

Saldırı sonrasında hastane önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları Dr. Ahmet Göngür’e yapılan saldırıyı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Şırnak Tabip odası tarafından ziyaret edilen Şırnak Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, ülkenin dört bir tarafında sağlıkta yaşanan şiddete ve hekime yönelik hürmetsiz tutumlara karşın tahammüllerinin kalmadığını ve acil haller hariç olmak özere iki gün sağlık hizmeti sunmama kararı aldıklarını ifade ettiler.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada ise hükümetin uyguladığı sağlık politikaları sonucunda hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının arttığına dikkat çekilerek, olay hakkında başlatılacak hukuki sürecin takipçisi olunacağı duyuruldu.

 

altBugün Çorum İli Osmancık İlçesi’nde bir hekimi göğsünden bıçakladılar.

Bıçaklayan kişi tedavisinin aksadığını düşünen bir hastaydı, bıçakladığı kişi ise tedavisi ile ilgisi olmayan, o güne kadar hiç karşılaşmadığı Osmancık ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalışan, aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten meslektaşımız Dr. Alperen Kısa idi. Meslektaşımız şans eseri bıçağın göğüs kemiğine gelmesi sayesinde ölümden döndü, aksi durumda Ersin Arslan’dan sonra bir meslektaşımızın daha bıçaklanarak öldürülmesinin yasını tutuyor olacaktık.

Artık Türkiye, bir hastanın o güne kadar hiç görmediği, konuşmadığı bir hekime öfke duyup, bir açıklama dahi yapmadan  göğsünden bıçakladığı bir ülkedir. Bu durum piyasacı sağlık anlayışının, siyasetçilerin ve Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri hedef gösteren tarz ve söylemlerinin, toplumun içine sürüklendiği şiddet sarmalının bir sonucudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Çalışanlarına Yönelik şiddet Komisyonu görev süresini uzatadursun, şiddet her yerde kol geziyor.

Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Tüm yetkilileri ciddiyetle önlem almaya, sağlık hizmeti alan tüm yurttaşlarımızı da hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
 

TTB sitesindeki ilgili haberler için tıklayınız

 

TPD OLARAK DİYORUZ Kİ;

HEKİME VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE SON VERİLMEK

ÜZERE İVEDİLİKLE GİRİŞİMLERDE BULUNULMALIDIR! 

Bir başka canlıya zarar vermek, onu yaralamak ya da öldürmek amacıyla kasıtlı olarak fiziksel güç kullanmayı içeren saldırgan davranış şiddet olarak ifade edilir. Şiddet davranışı aynı zamanda bir suçtur.  

Son yıllarda bu suç hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı tekrar tekrar işlenmektedir. Artık, şiddet nedeni ile hekim ölümleri olmaktadır.  

Toplumsal şiddetin tırmanması, gündelik hayatımıza girmesi engelleyemediğimiz bir gerçek olmuştur. Sağlık alanı da bu şiddet sarmalından etkilenmektedir. Ancak, sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet sağlık hizmetlerini , hekim – hasta ilişkilerini ve sağlığını doğrudan etkilediği için özel bir ilgiyi hak etmektedir.    Hekime ve sağlıkçıya yönelik şiddet özeldir ; topluma ve kamuya yönelik şiddetin en uç örneğidir. Hekime yönelmiş olan şiddet şiddete ilişkin söylenebilecek sözlerin bittiği noktadır. Bu özelliği nedeniyle toplumun ve kamunun çok can alıcı sorunlarından biridir. 

Şiddet ortamına zemin hazırlayan sistem, kurum, hekim ve hasta kaynaklı her türlü engellenmenin ortadan kaldırılması, hekim – hasta ilişkisinin daha nitelikli bir hale geleceği ortamlar hazırlanması ve bir an önce uygulanması gereklidir. 

Hekim kimliğinin aşağılanması, değersizleştirilmesine son verilmelidir. Toplum önderlerinin, siyasilerin bu tutumları rahatlıkla model alınarak hekimlere yönelik şiddet olarak yansıyabilir. 

Hekime yönelik şiddet kabul edilmemeli, yönetsel, adli ve tıbbi önlemler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Bu, toplumu ve kamuyu doğrudan ilgilendiren bir suçtur, bu suça ortak olunmamalıdır. 

Şiddete karşı önlemler alınmasının önemini vurgulamak için yaptığımız bu açıklamanın sebebi ne yazık ki durmak bilmeyen, hekime yönelik şiddet olaylarına  yenilerinin eklenmiş olmasıdır. TTB Merkez konseyinden gelen habere (yukarıda ilgili haberlerin detaylarına ulaşabilirsiniz) göre dün Çorum ili Osmancık ilçesinde meslektaşımız Dr.Alperen KISA bir hasta tarafından göğsünden bıçaklanmış; şans eseri ölümden dönmüştür.Daha bu olayın üzerinden yirmi dört saat bile geçmemişken bu kez de Şırnak Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan Dr.Ahmet GÜNGÖR’ün darp edildiği haberi ulaşmıştır.  

Meslektaşlarımız Dr.Alperen KISA ve Dr.Ahmet GÜNGÖR’e geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi iletirken konuyla ilgili tüm paydaşları samimiyetle göreve çağırmaktayız.

TPD MYK