Ulusal Psikiyatri Kongreleri Ve Bahar Sempozyumları Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Tarafından Düzenlenecek

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yeni Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği 28 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmiştir. Yeni yönetmeliğin en önemli özelliği Ulusal Psikiyatri Kongreleri ve Bahar Sempozyumlarının yeni oluşturulacak olan Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu (BTDK) tarafından düzenlenecek olmasıdır. BTDK’nun üyeleri TPD Şubeleri, Psikiyatrik Araştırmalar Bilimsel Çalışma Birimi ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilecek ve iki yılda bir yenilenecektir. Yönetmeliğin tamamını Tüzel Metinler sekmesi altında okuyabilirsiniz.