XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

psikiyatri.org.tr /

 Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 22-23 Aralık 2012 tarihlerinde İzmir'de, TTB-UDEK Yürütme Kurulu ve İzmir Tabip Odası işbirliğinde yapılacaktır.

http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/xviii_program.pdf adresinden programın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu