Sağlık Net 2 Veri Gönderimi Hakkında TPD Görüşü

psikiyatri.org.tr /

 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, bütün yurtta muayehanelere, özel sağlık kuruluşlarına ve odalara ‘Sağlık Net 2 Veri Gönderimi” konulu yazılar  gönderilmektedir. Söz konusu yazılarda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren  özel sağlık kuruluşları tarafından Sağlık Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ruh sağlığı alanına ilişkin muayene ve danışmaların veri gönderimi aracılığıyla paylaşılmasında önemli sakıncalar bulunmaktadır. Cinsel işlev bozukluğu, bağımlılık, aile ve evlilik ile ilgili sorunlar gibi ruh sağılığı alanına ait örneklerdeki hastaların veya danışanların “onayları alınarak bakanlığa bildirilmesi aksi halde bildirilmemesi” ilkesi çalıştırılsa dahi, bu uygulamadan rahatsızlık duyarak psikiyatrlara başvurmaktan kaçınacakları açık olduğundan uygulamanın “tedavi hakkı”na engel olacağı açıktır. Öncelikli olarak ruh sağlığı alanına ilişkin veri aktarımının zorunlu olmadığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Konu ile ilgili sakıncaları içeren hukuki metin Sağlık Bakanlığı’na iletilerek gerekli girişimlerde bulunulmuş olup gelişmeler üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.

Konu ile ilgili derneğimiz Avukatımız Ziynet Özçelik’in hazırladığı hukuki metin için tıklayınız.

Kişisel veri paylaşımı onay formu için tıklayınız.