PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 6

psikiyatri.org.tr /

CİNSİYET, CİNSEL KİMLİK VE CİNSELLİK

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu psikanaliz kuramının gelişmesinde ve yüzyıldır süren uygulamasında çok önemli olmuş, halen tartışılan ve yeni bakış açıları ile zenginleşen bir konuyu ele alıyor.

Freud Fliess'e yazdığı mektuplardan birinde şöyle der: "Cinsel eylemin incelenmesi beni zora soktu. Orada bolca görkemlilik ve daha nice merak uyandıran şeyler keşfettim ama şimdilik bunun üzerinde konuşmayalım." Ancak Freud merak etmeye ve yalnız cinsel eylem değil, cinsiyet, çocuk cinselliği, cinselliğin ruhsal temsilleri ve cinsel kimlik üzerine düşünmeye ve konuşmaya devam eder. Böylece, ruhsal ve cinsel gelişimin birlikteliğine dayanan psikanaliz bu merak zemininde temellenir. Freud'un çocuk cinselliği kuramı bir devrim niteliğinde idi. Bu sayede insanın iç dünyasını psikoseksüel gelişim dönemleri ile irdeleyebilme şansını yakaladık.

Erkek ve kadın olarak doğmayız, kadınlık ve erkeklik zaman içinde biyolojik yazgımızla ilintili ve aynı zamanda da bağımsız olarak gelişir. Anatomi bize verilendir; hepimiz bize verilmiş olana atfettiğimiz anlamlarla psikolojik, sosyal, duygusal hayatımızı ve nesne seçimlerimizi belirleriz.

Başlangıçta psikanalistler daha çok kadın hastaları analiz ettiler. Fakat kuram daha çok erkeklerin psikoseksüel gelişimi üzerinden yazıldı. Kimilerine göre kadınlara haksızlık yapıldı. Zaman içinde birçok karşı çıkış ve yeni görüşler ortaya çıktı. Bugün çağdaş bakışa göre, cinsiyet karmaşık bir kavram olarak birçok referans çerçevesinden etkilenir. Her bireyin erkeksiliği ve/veya kadınsılığı kendine özgü ve biriciktir. Cinsel kimlik, psikolojik, sosyal ve politik olarak yapılanır.

Bu sempozyumda, psikoseksüel kuramın başlangıcından günümüze psikanalizde cinsiyet, cinsel kimlik ve cinselliğin ele alınışının nasıl evrildiğini tanıtmayı ve değişik görüşleri, bakışları tartışmayı hedefliyoruz. Verimli çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
 
 
PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 6
 
"Cinsiyet,Cinsel Kimlik ve Cinsellik"
8-9 Aralık 2012
 
Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi
Albert Long Hall
(Güney Kampüs)

Konuk Konuşmacılar

 
Chris Johannidis
Itamar Levy
Jacqueline Schaeffer
Lynne Segal

 
Bilimsel Kurul
 
Mine Özgüroğlu (Başkan)
Gülgün Alptekin
Refhan Balkan
Berrak Ciğeroğlu
Pınar Limnili Özeren
 
Düzenleme Kurulu

Nilgün Taşkıntuna (Başkan)
Yavuz Erten
Işın Sayın
Ümit Eren Yurtsever

 

 Bilimsel Program için tıklayınız