Açlık grevinde Hekim Tutumu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

 

Açlık grevlerinde görevlendirilecek olan meslektaşlarımızın ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ile etik ilkelere uygun bir hekim tutumu sergilemeleri açısından yardımcı olabilecek bazı yeni belgeler TTB’nin web sitesine eklenmiştir. “Açlık ve Açlık Grevlerinin Klinik, etik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” ve “Geçmiş Deneyimler Arşivi” vb. gibi belgelere http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/agrev.html adresinden ulaşılabilmeniz mümkündür.

 

Ayrıca konu hakkında danışma ve ek bilgi edinmek için TPD’nin 0.533.2301867 ve TTB’nin 0.312.2313179 no lu telefonları ile TTB’nin aclikgrevleri@ttb.org.tr mail adresine başvurabilirsiniz.

 

Saygılarımızla duyurulur.

 

TPD-MYK