16. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Mali Rapor Özeti

psikiyatri.org.tr /

TTB "Sürekli TIp Eğitimi / Sürekli Meslieki Gelişim Etkinliklerinde Uyulması Gereken Etik Kurallar" dahilinde etkinlik sonrasında bütçe gelir ve giderlerinin, kurumsal desteklerin, katılımcılara verilen bursların ve endüstriyel desteğin detaylı bir şekilde açıklanması önerilmektedir. Derneğimiz de bununla uyumlu olarak her toplantı sonrasında mali rapor özeti yayınlama kararı almıştır. Alttaki bağlantıdan 16. YT KES ile ilgili mali rapor özetine ulaşabilirsiniz. 

16. YT KES MALİ RAPOR ÖZETİ