TPD SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

psikiyatri.org.tr /

TPD Ödülleri
 
Ödül Kurulu
Cem Atbaşoğlu
Ayşegül Özerdem
Lütfullah Beşiroğlu

Seçici Kurul

Vedat Şar

Peykan Gökalp

Lut Tamam

Kemal Yazıcı

Fisun Akdeniz

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Bipolar Bozukluklukta Beyinde Hastalıktan Koruyucu ve Hastalık Açısından Riskli Bölgeler: Bipolar Tip 1 Bozukluklu Bireyler, Sağlıklı Kardeşleri ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Karşılaştırıldığı Voksel Tabanlı Bir Magnetik Rezonans Görüntüleme Çalışması

Fatma Şimşek, Mehmet Çağdaş Eker, 

Serhan Işıklı, Cem Çınar, Mustafa Melih Bilgi, Ömer Kitiş, Ali Saffet Gönül

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Şizofreni Hastalarında İç Görünün Bireysel ve Sosyal Performans İle İlişkisi

Dursun Hakan Delibaş,  Almila Erol, 

Özlem Bora, Levent Mete

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Saldırgan Hayvan Kokusu ile Oluşturulmuş Travmatik Stres Modelinde D-Sikloserinin Korku Sönmesi ve NRζ1tipi NMDA Reseptör Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Gökçe Elif Sarıdoğan, Aslı Aykan, 

Zafer Gören, Cem Cerit, 

Hülya Cabadak, Mecit Çalışkan

TÜRK PSİKİYATRİ DERGİSİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları: İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma

konulu çalışmaları ile Erdal Vardar, Mücadele Erzengin