TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 48. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 EKİM 2012 DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPILDI

psikiyatri.org.tr /

10 Ekim 2012 Salı günü saat 12.30da Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi kapsamında 10 Ekim 2012 tarihinde Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında Kongrenin teması olan "Şiddet" ile uyumlu başlıklar ele alındı. "Toplumsal Barış İçin" başlıklı açıklamayı TPD-MYK adına Dr. Cem Kaptanoğlu yaptı. "Depresyon Küresel Bir Kriz" başlıklı açıklama dernek başkanımız Tunç Alkın tarafından yapıldı. Hekime yönelik şiddet ve Şiddetin Neden Olduğu Psikiyatrik Bozukluklar ile ilgili açıklamaları Dr. Tamer Aker yaptı. Hastaların gizli kalma hakkı yalnızca hekimlerin değil devletin de sorumluluğundadır" başlıklı açıklamayı Dr. Mustafa Sercan tarafından yapıldı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili açıklama ise Dr. Ayşe Devrim Başterzi tarafından yapıldı. 

Açıklamaların tam metnine alttaki bağlantıdan ulaşılabilir.

http://psikiyatri.org.tr/presses.aspx?press=342&type=24