Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama -TTB-UDEK çalışması

psikiyatri.org.tr /

Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama konulu TTB-UDEK üyesi ilgili derneklerin özveri ve katkılarıyla hazırlanan rapora http://www.ttb.org.tr/kutuphane/okulabaslama.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Bu değerli ve anlamlı çalışma için hazırlık ekibine teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
TTB-UDEK Yürütme Kurulu