V. Dünya İntiharı Önleme Günü Sempozyumu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarım,

Dünya İntiharı Önleme Günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliğiyle Uluslararası İntiharı Önleme Derneği’nin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana düzenlenmektedir.

Bu etkinlikler çerçevesinde Türkiye’de de 2008 yılından itibaren düzenlenen ‘Dünya İntiharı Önleme Günü Sempozyumu’ bu yıl TPD Krize Müdahale ve İntiharı Önleme BÇB tarafından 10.Eylül.2012 Pazartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.  

İntihar davranışı,  krize müdahale ve intiharı önleme programlarının tartışılacağı, konunun ruh sağlığı bakış açısı yanı sıra farklı disiplinlerin çerçevesinden de ele alınacağı V. Dünya İntiharı Önleme Günü Sempozyumu'nda hepinizi aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Tarık Yılmaz

TPD Krize Müdahale ve İntiharı Önleme BÇB Koordinatörü

- - - - - - -

V. Dünya İntiharı Önleme Günü Sempozyumu

10 Eylül 2012, İstanbul

 

09:30-10:00 Açılış

                  Prof. Dr. Tarık Yılmaz

Prof. Dr. Tunç Alkın

                  Prof. Dr. Işık Sayıl

10:00-11:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işık Sayıl

İntihar riskinin değerlendirilmesi ve kriz yönetimi

Prof. Dr. Tarık Yılmaz

İntihara Benzer Durumlar

Prof. Dr. Mustafa Sercan

Kişilik ve İntihar

Prof. Dr. Doğan Şahin

İntiharın Sosyolojik Analizi

Prof. Dr. Nurgün Oktik

11:20-11:40 ARA

11:40-13:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Şahin

İntihar Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler

Prof. Dr. Mehmet Eskin

İntihar önlenebilir mi: Olanaklar ve Olanaksızlıklar

                  Doç. Dr. Kamil Alptekin

İnternet ve İntihar

Dr. Direnç Sakarya

Cinsel Kimlik ve İntihar

Yard. Doç. Dr. Banu Aslantaş Ertekin

13:00-14:00 ARA

14:00-15:30 Moderatör: Prof. Dr. Tunç Alkın

Psikiyatrinin Yeniden Yapılandırmasında Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışmalarının Stratejik Rolü

Prof. Dr. Işık Sayıl

                  Prof. Dr. Doğan Şahin

Prof. Dr. Mustafa Sercan

                  Prof. Dr. Tarık Yılmaz

15:30-16:00 Sonuç Bildirgesi

                                                                                             

 

Bu toplantı Türkiye Psikiyatri Derneği, TPD Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Bilimsel Çalışma Birimi, İntiharı Önleme Derneği, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, PAYE (Psikolojik Travma ve Krize Müdahale, Araştırma ve Eğitim Derneği) ve Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

 

 

Tarih:10 Eylül 2012, Pazartesi

Yer:Point Hotel Barbaros

Kayıt için iletişim:norautucu@gmail.com

Katılım ücretsizdir.