Dr. Ersin Aslan’ı Kaybedeli 90 Gün Oldu, Şiddet Sürüyor

psikiyatri.org.tr /

Dr. Ersin Aslan’ı Kaybedeli 90 Gün Oldu, Şiddet Sürüyor

Sağlık alanında devam eden şiddet hakkında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 17 Temmuz 2012 tarihinde basın açıklaması yaptı.

17.07.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Dr. Ersin Aslan’ı Kaybedeli 90 Gün Oldu, Şiddet Sürüyor

Dr. Ersin Aslan’ı kaybedeli üç ay oldu! Şiddette bir azalma yok.

Geçen hafta Kayseri’de hekimlere bıçakla saldıran bir kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

12 Temmuz 2012 Perşembe günü Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu daha önce tedavisini yapıp takip ettiği Veyis Koç isimli kişinin bıçaklı saldırısına maruz kalmıştır. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu bu saldırıya o sırada başka bir hastasına endoskopi işlemi yapmaktayken uğramış, saldırgan bıçakla üzerine yürümüş, meslektaşımız hastasını bırakarak kaçmak zorunda kalmış, o kadar ilginçtir ki o sırada işlem yapılmakta olan hasta kalkarak meslektaşımızı korumaya çalışmıştır. Saldırgan o sırada poliklinikte görevli diğer hekim ve sağlık çalışanlarına karşı da benzer saldırılarını sürdürmüş, güçlükle etkisiz hale getirilmiştir. Hekimler, hemşireler kaçıp kendilerini başka bir odaya kilitleyerek kurtulabilmişlerdir.

Kayseri Tabip Odası olayı çok yakından takip etmiş ve meslektaşlarımıza gerekli desteği sağlamıştır.

Sonrasında devam eden adli süreçte saldırgan tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Bugün sevgili Dr. Ersin Aslan’ı benzer bir bıçaklı saldırı sonucu kaybetmemizin 90. günü! Bir kez daha uyarıyoruz. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çok tehlikeli noktadadır, hız kesmemiştir. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu’nu Dr. Ersin Aslan gibi kaybedebilirdik! Sağlık ortamı şiddetin sıradanlaştığı bir hal almıştır ve yeni saldırıların, yaralanmaların, ölümlerin olması ne yazık ki muhtemeldir.

Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin tabloyu doğru olarak gördüğü şüphelidir. Tüm toplumu saran şiddet sarmalı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık ortamının da yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Siyasilerin, idarecilerin üslubu, yanlış sağlık politikaları her gün hekimi ve sağlık çalışanını hedef haline getirmektedir.

Basınımız aracılığıyla yurttaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyoruz:

Sağlık sorunlarınızı şiddetle çözemezsiniz.

Sağlık hizmeti alırken yaşadığınız sorunların asıl kaynağı size hizmet vermeye çalışan hekim ve sağlık çalışanı değil uygulanan sağlık politikalarıdır.

Hekim ve sağlık çalışanı sizin düşmanınız değil, en zor anınızda sığınmak zorunda kaldığınız can dostlarınızdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

TTB websitesindeki ilgili haber için tıklayınız