17.01.2015 tarihli MYK Kararları

psikiyatri.org.tr /

17 OCAK 2015 TPD-MYK KARARLARI

 

 1. 50. UPK Bildirilerinin çevirisi için çevirmen firmaya 17,700.-TL ödenmesine;
 2. Sağlık Bakanlığından gelen Nöropsikolojik testler ile ilgili yazı hakkında Nöropsikiyatri ÇB’den görüş istenmesine;
 3. Mesleki Yeterlik Kurulu’nun Koçluk Yönetmeliğine itirazda bulunduğumuzun ve karşılığında MYK’dan gelen cevabın üyelerimize duyurulmasına; Ayrıca konu hakkında neler yapılabileceğine ilişkin avukatımızdan görüş alınmasına;
 4. Kızılay’ın  Kan Bağışçısı Sorgulama Formuna ilişkin hazırlanan görüş yazısının web sitemizde yayınlanmasına;
 5. Psikolog D. D. Ö. hakkında hukuki işlemlerin başlatılmasına;
 6. Kitaplarımız için Nobel Tıp Kitabevine ve İstanbul Tıp Kitabevine indirim yapılmasına;
 7. Bupropion ilacinın türkiye’den çekilmesine ilişkin Bipolar Derneği, TPD Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB ve Duygudurum Bozuklukları ÇB’lerin ortak girişimlerde bulunmalarına;
 8. Bazı psikiyatrik uygulamaların ücretlendirilmesine ilişkin Ankara Numune eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen yazı hakkında Psikiyatrik Uygulamalar ve Ücretlendirme GG’den görüş istenmesine;
 9. TPD Uzmanlığa Hazırlık Eğitiminin 20-22 Mart 2015 tarihleri arasına, İstanbul’da yapılmasına;
 10. Hastanelerde din adamlarının görevlendirilmelerine ilişkin TTB ile ortak basına açıklaması hazırlanmasına, 
 11. TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekim toplantısına derneğimizi temsilen Dr. Murat Açar’ın katılmasına;
 12. ATO’nun Gezi  Davasına ilişkin duyurusunun üyelerimize duyurulmasına;
 13. EPA’nın Avrupadaki Ruh Sağlığı Hizmetlerindeki Değişiklikler başlıklı forumuna derneğimizi temsilen Dr. Hamid Boztaş’ın katılmasına ve masrafların dernek tarafından karşılanmasına;
 14. Hekim intiharlarına ilişkin TTB ile görüşülerek bir çalışma yapılmasına;
 15. Açık Eğitim Destek Programı için sponsorlar ile görüşülerek 1. Kategori için 15,000.-TL, 2. Kategori için 10,000.-TL, 3. Kategori için ise 5,000.-TL destek talebinde bulunulmasına;
 16. Derneğimizin 20. Kuruluş yıl dönümü için Ekim ayının ilk haftasına, İstanbul’da 2 günlük bir sempozyum düzenlenmesine ve Düzenleme Kurulu’nun MYK üyeleri ile Dr. Şahika Yüksel, Dr. Şeref Özer, Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Tunç Alkın’dan oluşmasına;