Psikiyatrik İlaçların Resmi Endikasyonları Dışında Kullanımı Görev Grubu Raporu

psikiyatri.org.tr /

Psikiyatrik ilaçların resmi endikasyonları dışında kullanımı görev grubu raporu
Koordinatörler: Doç. Dr. Mustafa Sercan, Prof. Dr. Cengiz Kılıç

Üyeler: Dr. Ekrem Güney, Çiğdem Çifci, Barış Kılıç 
5 Nisan 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir

ANTİPSİKOTİKLER 
 

KLOZAPİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Leponeks 25/100mg tb
Novartis

Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren ya da cevap vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir

 
 
 
 

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • sanrılı bozukluk

Clonex 25/100mg tb
Adeka

Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir

 
 


RİSPERİDON

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Risperdal ½/3/4mg tb,
1mg/ml oral sols.
Risperdal Consta.
25/37.5/50mg im flakon
Risperdal Quicklets ½mg
Janssen-Cilag

Akut ve kronik şizofrenik psikozlarda, diğer psikotik durumlarda, saldırganlık, aktivite bozuklukları veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde, bipolar bozukluklara bağlı maninin tedavisinde, zarar verici davranışların ön planda olduğu, entelektüel işlevleri ortalamanın altında  veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve davranış bozukluklarında endikedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • mani
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk
 • Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Anoreksia nervosa
 • Tik,
 • Beden Dismorfik Boz.
 • Kişilik bozuklukları

Risfamed ½/4mg tb
Medikare

Risfamed, akut ve kronik şizofrenik psikozların ve pozitif semptomların (alüsinasyon, deliryum, düşünce bozuklukları, düşmanca tavırlar, şüphecilik gibi) ve/veya negatif semptomların (duygularda körelme, sosyal ve duygusal olarak içe kapanma, konuşurken ifade zorluğu) belirgin olduğu diğer psikotik durumların 
tedavisinde endikedir. Şizofreniye bağlı duygusal semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, anksiyete gibi) da hafifletir. 
Risfamed, tedavinin başlangıcında olumlu yanıt veren hastalarda, devam edilen tedavi sırasında klinik düzelmeyi sağlamada da etkilidir. Risfamed, ayrıca, bipolar bozukluklarla ilişkili manik episodların tedavisinde, ruhsal durumu stabilize eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. . Zarar verici (saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri) davranışların görüldüğü, entelektüel işlevler açısından ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerdeki davranış 
bozukluklarında endikedir.

 •  

Rixper ½/3/4mg tb
Fako ?)

 

 

Rileptid ½/3/4mg tb
Egis

 

 

Ricus 1mg/ml oral sols.
Biofarma

 

 

 
 


OLANZAPİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Zyprexa 5/10mg tb
5/10mg velotab,10mg flakon
Lilly

Şizofreni, Bipolar bozuklukta orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve  rekürransların önlenmesinde endikedir

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • mani
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk
 • Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Anoreksia Nervosa
 • Dirençli Somatizasyon Boz.

Rexapin 2.5/5/7.5/10mg tb
Abdi İbrahim

Şizofreni, bipolar bozukluklarla seyreden akut manik atakların kısa dönemli tedavisinde endikedir

Oferta 5/7.5/10mg tb
Sanovel

Şizofreni tedavisinde endikedir

Zyzapin 5/10mg tb
Biofarma

 

Elynza 5/10/15/20mg tb
Bilim

 

 
 


KETİAPİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Seroquel 25/100/200/300mg tb AstraZeneca

Şizofreni tedavisinde, bipolar bozuklukların eşlik ettiği manik atakların tedavisinde ve bipolar bozukluktaki orta-ileri derecede şiddette depresif atakların akut (8hafta) tedavisinde endikedir

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik, depresif ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk
 • Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Dirençli Somatizasyon Boz.
 • Anoreksia Nervosa

Cedrina 25/100/200/300mg tb Sanovel

Şizofreni tedavisinde bipolar bozuklukların eşlik ettiği depresyon ve mani ataklarının tedavisinde endikedir

Gyrex 25/100/200/300mg tb
Berksam

 

 
 


ZİPRASİDON

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Zeldox 40/60/80mg kapsül
Pfizer

Şizofreni ve ilişkili psikozların tedavisinde, psikotik özellikleri olan ya da olmayan bipolar bozukluklarda görülen akut manik ya da mixt epizodların tedavisinde, ancak proflaktik  kullanımının etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla sistematik olarak değerlendirilmedi için hekim uzamış periyodların tedavisinde ziprasidonu tercih ediyorsa, ilacın uzun dönemdeki risklerini ve faydalarını tekrar değerlendirmelidir

 
 
 
 

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk

Zeldox 20mg/ml im ampul
Pfizer

Şizofreni hastalarındaki akut ajitasyonun hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasında, oral tedavinin uygun olmadığı durumlarda maksimum 3 ardışık gün boyunca endikedir. Oral formuyla birlikte kullanımıyla ilgili bilgi olmadığından, eş zamanlı kullanımları önerilmemektedir

 
 


AMİSÜLPİRİD

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Solian 200/400mg tb
100mg/ml oral sols.
Sanofi Aventis

Akut veya kronik şizofrenik rahatsızlıklar dahil olmak üzere psikozların tedavisinde endikedir

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk
 • Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Dirençli Somatizasyon Boz.

SÜLPİRİD

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Dogmatil 200mg tb
Sanofi Aventis

Akut ve kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik, depresif ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Dirençli Somatizasyon Boz.
 • Anoreksia Nervosa

Meresa 50-100 mg kapsül 
200mg fort tb, 100mg/3ml ampul Adeka

Akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir

Zeprid 200mg tb, 100mg/2ml ampul

Akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir

Zeprid 25mg/5ml oral sols.
Nobel

Erişkinlerde, şizofrenide, ülser ve hemorajik rektokolitlerde psikosomatik komponentin tedavisinde; çocuklarda psikoz ve davranış bozukluklarında endikedir

 


PİMOZİD

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Nörofren 2mg tb
Sanofi-Synthelabo

Akut ve kronik şizofrenide, diğer psikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriyak psikozlar; mani, hipomani, orta dereceli ve şiddetli psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmanın kısa süreli tedavisinde ek tedavi olarak endikedir

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • sanrılı bozukluk
 • tik
 • Obsesif-kompulsif Boz.
 • Dirençli depresyon
 • Dirençli Somatizasyon Boz.
 • Dirençli Anoreksia Nervosa

 

ARİPİPRAZOLE

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Abilify

Şizofreni

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi

 

HALOPERİDOL

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Norodol  5/10/20mg tb
20mg/2ml damla, 10mg ampul ARİS

Akut ve kronik şizofreni, mani ve hipomani, organik psikozlar, psikolojik ajitasyon , çocuklarda, şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite, motor tikler ve vokal tikler, Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozu ve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birlikte görülen karışık nevrozları

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • tik bozuklukları
 • sanrılı bozukluk

Sedaperidol 5/10mg tb
5mg/ml ampul Biosel

Akut ve kronik şizofreni, mani ve hipomani, organik psikozlar, psikolojik ajitasyon , çocuklarda, şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite, motor tikler ve vokal tikler, Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozu ve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birlikte görülen karışık nevrozları

Leptol 5mg/ml ampul
İE Ulagay

 

 


TRİFLUOPERAZİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Stilizan 1/2/5mg draje
1mg/ml ampul
Dr.F.Frik

Anksiyete, ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depresyonların kısa süreli tedavilerinde, kusma ve bulantının tedavisinde, şizofreni tedavisinde, diğer psikozlarda, ciddi psikomotor ajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda,  düşük zeka düzeyli kişilerde kısa süreli tedaviler için

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • sanrılı bozukluk

 

KLORPROMAZİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Largactil 25/100mg tb
25mg/5ml ampul
Eczacıbaşı

Akut psikozlar, ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar, kronik psikozlar, şizofreni, kronik delirium durumları, büyüklerde ve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasındaki eksitasyon durumları,  genel tıpta çeşitli hastalıklar sırasında görülebilen anksiyete ve ajitasyon durumları, bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantil nörotoksikozlar, anesteziye hazırlamada, doğum analzejisi, eklampside.

 • şizofreni
 • her türlü psikoz
 • bipolar bozukluk manik, depresif ya da karışık ataklarının akut dönemi
 • demansa (bunamaya) bağlı davranış bozuklukları
 • çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu
 • hiperaktivite ya da zeka geriliğine bağlı davranış bozukluğu
 • konfüzyon, deliryum
 • sanrılı bozukluk

 


MESORİDAZİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Lidanil 5mg draje Novartis

Anksiyete halleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu, mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi, depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyon veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite  hallerinde endikedir

 

ASEPROMAZİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Plegicil 1mg/ml damla
Sanofi-Synthelabo

Psikoz tedavisinde, kusma ve bulantıda, hıçkırıkta, alkolik hallüsinasyonlarda ve diğer nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda,
manide, paranoya, şizofreni, ajitasyon, hostilite gibi psikozlarda kullanılır

 

FLUFENAZİN

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Prolixin 25mg/ml ampul
Bristol-Myers Squibb

Şizofreni ve manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde, birinci seçenek tedavinin etkili olmadığı ya da kontrendike olduğu orta derece ile ciddi anksiyete, somatik nedenler veya anksiyete/depresyona bağlı ajitasyon, agresif hiperkinetik hastaların tedavisinde kısa süreli olarak (3 aydan daha az) düşük dozda (1-2 mg/gün) kullanılabilir

 
 
 
 
 
 
 
 

 • şizofreni (idame tedavisinde)
 • her türlü psikoz (idame tedavisinde)
 • sanrılı bozukluk

FLUPENTİKSOL

 

Fluanksol 3mg draje
20mg/ml ampul Lundbeck

Düşünce bozukluğuyla birlikte apati, anerji, kendini geri çekme vakaları, paranoid delüzyonlar, şizofreni v.b. psikozlar ile halüsinasyonda endikedir

ZUKLOPENTİKSOL

 

Clopixol 2/10/25mg tb
20mg/ml damla
50/200mg/ml ampul
Lundbeck

Ajitasyon, akut ve kronik şizofreni ve benzeri psikozlar, delüzyonlar, düşünce bozuklukları, halüsinasyonlar, hostilite, huzursuzluk, mani, saldırganlığın eşlik ettiği diğer psikozlarda endikedir. 
ANTİDEPRESANLAR 
 

 

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

SERTRALİN

 

 • her türlü depresyon (major, minör, eksojen, endojen, retarde, atipik, melankolik, maskeli depresyon, bipolar bozukluk depresif atak)
 • anksiyeteli depresyon
 • uyum bozukluğu (anksiyeteli veya depresif)
 • travma sonrası stres bozukluğu
 • akut stres bozukluğu
 • panik bozukluğu
 • obsesif kompulsif bozukluk
 • her tür fobi ve sosyal fobi
 • genelleşmiş anksiyete bozukluğu
 • anoreksiya nervoza
 • bulimia nervoza
 • menopoz
 • somatizasyon
 • konversiyon bozukluğu
 • kronik ağrı, fibromyalji
 • migren profilaksisi
 • psikosomatik bozukluklar
 • alkol bağımlılığı
 • kişilik bozuklukları

Serdep 50 mg, 28 kap

Depresyon, OKB, panik

Seralin 50 mg, 14 tb

Depresyon, OKB

Selectra 50  mg, 14 kap

Depresyon, anksiyete, insomnia

Lustral 50 mg, 28 tb

Depresyon, OKB, panik, PTSB, sosyal fobi, PMDB, çocuk OKB (≥6 yaş)

Misol 50 mg, 28 tb

Depresyon, OKB, Panik, PTSB, PMDB, Sosyal fobi

Serotop 100 mg, 14 tb

Depresyon, OKB, panik, TSSB, çocuk OKB (≥6 yaş)

VENLAFAKSİN

 

Efexor XR 75 mg, 28 kap

Anxieteli depresyon dahil her tip depresyon

MOKLOBEMİD

 

 

 

 •  

Aurorix 150 mg, 30 tb

Depresyon, sosyal fobi

 

Lobem 300 mg, 30 lak tb

Depresyon

 

MAPROTİLİN

 

 

Ludiomil 75 mg, 14 tb

Depresyon, somatojen, maskeli, yorgunluğa bağlı, reaktif, endojen, menopoza bağlı depresyonda

 •  

Maprotil 75 mg, 14 tb

Reaktif, organik, tükenme, menopoz, anksiyete ve depresyona bağlı psikosomatik bozukluklar, çocuk ve ergenlerdeki depresif ve diğer duygusal bozklarda

 

REBOKSETİN

 

 

Edronax 4 mg, 60 tb

Depresyon

 

MİLNASİPRAN

 

 

Ixel 50 mg, 56 kap

Erişkin M. depresyonunda

 

SİTALOPRAM

 

 

Atopran 40 mg, 28 tb

 

 

Cipram 20 mg, 28 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Citrex 10 mg, 28 tb

Depresyon, OKB, panik

 

Citara 10 mg, 28 tb

Depresyon, panik, PKB

 

Laira 20 mg, 28 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Relaxol 20 mg, 28 tb

Antidepresan

 

Eslopram 20 mg, 28 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Citexam 20 mg, 28 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Vodelax 20 mg, 28 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Citolap 20 mg, 30 tb

Antidepresan

 

Pasilopram 20 mg, 28 tb

 

 

ESSİTALOPRAM

 

 

Cipralex 20 mg, 28 tb

M. Depresyon, panik, sosyal fobi, YAB

 

Eslorex 10 mg, 14 tb

Depresyon, panik, OKB

 

Citoles 5 mg, 28 tb

M. Depresyon, panik, sosyal fobi, YAB

 

Esram 10 mg, 28 tb

 

 

FLUOKSETİN

 

 

Prozac 20 mg, 24 kap

Depresyon, depresyona bağlı anksiyete, OKB, Bulimia

 

Depset 20 mg, 20 tb

Depresyon, OKB, bulimia, PMDB

 

Zedprex 20 mg, 16 kap

M. Depresyon

 

Florak 20 mg, 16 kap

M. Depresyon ve buna bağlı anksiyete

 

Fulsac 20 mg, 16 kap

M. Depresyon

 

Depreks 20 mg, 16 kap

Depresyon ve buna bağlı anksiyete

 

FLUVOKSAMİNE

 

 

Faverin 100 mg, 30 tb

Depresyon, OKB

 

PAROKSETİN

 

 

Paxera 20 mg, 28 tb

Depresyon ve anxieteli depresyon, OKB, panik, sosyal fobi

 

Paxil 20 mg, 14 tb

Depresyon, anxieteli depresyon, OKB, panik, sosyal fobi

 

Seroxat 20 mg, 14 tb

Depresyon, OKB, panik, sosyal fobi

 

Xetanor 30 mg

Depresyon, OKB, panik, sosyal fobi, YAB, PTSB

 

TİANEPTİN

 

 

Stablon 12.5 mg, 60 tb

Nevrotik/reaktif depresyon, somatik/dijestif semptomla giden anksiyodepresif durumlar, alkol bağımlılarının anksiyodepresif durumlarının tedavisinde

 

 

MİRTAZAPİN

 

 

Mirtaron 30 mg, 14 tb

 

 

Remeron 30 mg, 28 tb

M. Depresyon

 

AMİTRİPTİLİN

 

 

Laroxyl 25 mg, 40 drj

Depresyon, öz. endojen dep.

 

Triptilin 25 mg, 40 tb

Endojen/exojen psikoz ya da nevrozların belirtisi olan depresyonda

 

KLOMİPRAMİN

 

 

 

Anafranil 25 mg, 30 drj

Depresyon, OKB, fobiler, panik, narkolepsiye eşlik eden katapleksi, kronik ağrı, enürezis (≥5 yaş)

 

IMIPRAMİN

 

 

Tofranil 25 mg, 50 drj

Depresyon, kişilik bozk, alkolizme eşlik eden depresyon, panik, kronik ağrı, gece korkusu, enürezis

 

MİANSERİN

 

 

Tolvon 30 mg, 14 tb

Sedatif etkinin gerektiği depresyonda

 

TRAZADON HCl

 

 

Desyrel 100 mg, 30 tb

Anksiyeteyle beraber olan veya olmayan depresyonlar, psikosomatik bozklar, yaşlıların emosyonel bozuklukları ve organik beyin sendromları

 

 
 
 
DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ 
 

 

PROSPEKTÜS ENDİKASYONU

ÖNERİMİZ

Lamotrijin

 

 

Lamictal

Epilepsi, Bipolar depresyon

Epilepsi, Bipolar depresyon, Unipolar depresyon, kişilik bozuklukları

Karbamazepin

 

 

Tegretol

Epilepsi

Epilepsi, Bipolar depresyon ve mani

Karazepin

 •  
 •  

Karbasif

 •  
 •  

Teril

 •  
 •  

Valproik asit

 

 

 

Depakin

Epilepsi

Epilepsi, Bipolar depresyon ve mani, kişilik bozuklukları

 

 
Öneriler için kaynaklar:
APA Practice guidelines,  http://www.psych.org/ MainMenu/PsychiatricPractice/PracticeGuidelines_1.aspx 
 
Pharmacological Treatment of Neuropsychiatric Symptoms of DementiaA Review of the Evidence. JAMA, February 2, 2005—Vol 293, No. 5 (Reprinted 
 
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Personality DisordersThe World Journal of Biological Psychiatry, 2007; 8(4): 212_244