D03 - Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
Ahmet Ayer
Ahmet Alper Ayduman
Ali Rıza Özen
Arzu Bayrak
Aslıhan Yapıcı
Betül Eliküçük
Burçhan Sözer
Canan Gül Kılıç
Cemre Yaşöz
Dilan Alkaş
Fatma Çoker
İlkin Karaarslan
Nihat Alpay
Nilay Ölçek
Selin Mızrak Demet
Sema Öznur Tek
Sevda Bağ