Tütün kontrolü ve tütün bağımlılığı tedavisi kursu

psikiyatri.org.tr /

 
TÜTÜN KONTROLÜ VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU
Sigara bırakma merkezleri (klinikleri)nde çalışacak hekimlere yönelik
 
 
 
 
DÜZENLEYEN KURUMLAR
 

 
DESTEK VEREN KURUMLAR
 
Türk Toraks Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
 
15-16 Ocak 2011
ADANA
 
KURS İÇİN ADRES
Adana Tabip Odası
Reşatbey Mahallesi, 62005 Sk. No. 10/2 Adana
 Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Binası Sokağı)
Tel : 0322 458 00 08 - 453 47 67
 
 
 
 

AMAÇ

Bu kursun sonunda katılımcıların, tütün kontrolü konusunda güncel bilgileri bilerek toplumsal düzeyde tütün kontrolü çalışmalarına katkı-destek vermeleri ve tütün bağımlılığı ile ilgili kendilerine başvuran bireylere doğru yaklaşımları uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu amaca ulaşabilmek için katılımcılar;

  1. Tütün kontrolünün gerekçesini sıralayabilecekler,
  2. Tütün kontrolü çalışmalarında hekim rolünü söyleyebilecekler,
  3. Tütün dumanından pasif etkilenim ve kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunlarını söyleyebilecekler,
  4. Tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutlarını sıralayabilecekler,
  5. Tütün kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeleri söyleyebilecekler,
  6. Birinci basamakta sigara bırakma yaklaşımlarını bilerek kendilerine başvuran bireylere yaklaşım, tedavi dahil doğru uygulamaları yapabilecekler,
  7. Sigara bırakma kliniklerinde karşılaşılabilecek temel sorunlar saptayarak temel çözüm önerilerini söyleyebileceklerdir.

PROGRAM

15 Ocak 2011

9.00-9.45 Açılış, Tanışma (Bütün eğiticiler ve katılımcılar)
Programın tanıtımı
Çalışma sistematiğinin aktarılması
Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması
9.45-10.00 Ön test uygulaması
10.00-10.45 Tütün Kontrolü ve Hekim Olmak (Nazmi Bilir)
10.45-11.30 Tütün Dumanından Pasif Etkilenim (Dilek Aslan)
11.30-11.45 Ara
11.45-12.30 Tütün Kullanımı Gençlere Yönelik Politikalar/Önlemler (Hilal Özcebe)
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30-13.45 Grup Fotoğrafı Çekimi (Bütün eğiticiler ve katılımcılar)
13.45-14.00 Isınma
14.00-14.45 Tütün Kontrolü Çalışmaları; Kamusal ve STK örgütlenmeleri (SB, TAPDK, DSÖ, SSUK) (Toker Ergüder)
14.45-15.30 İl Tütün Kontrolü Kurulu Yapılanması (Adana Örneği) (Nureddin Özdener, Ertan Kara)
15.30-15.45 Ara
15.45-16.45 Grup Çalışması: Türkiye’de Tütün Kontrolünde Yasal Düzenlemeler
(Bütün Eğiticiler)
16.45-17.00 Günün Değerlendirilmesi

16 Ocak 2011

8.45-9.00 Isınma
9.00-9.45 Bağımlılık, Tütün Bağımlılığı (Şule Güney Sümbül)
9.45-10.45 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar (Cengiz Özge)
10.45-11.00 Ara
11.00-12.30 Sigara Bırakma Yaklaşımları-1 (Tijen Şengezer)
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-13.45 Isınma
13.45-14.30 Birinci Basamakta Tütün Bırakma Yaklaşımı (Özen Aşut)
14.30-15.30 5A Uygulama (Role play) (Özen Aşut, Bütün Eğiticiler)
15.30-15.45 Ara
15.45-16.00 Son değerlendirme
16.00-17.00 Genel tartışma
Kursun değerlendirilmesi
Katılım belgelerinin verilmesi
Kapanış