VI. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları 11-13 Aralık 2009 tarihinde İstanbul'da Armada Otel de gerçekleştirilecek...

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,
Şiddetin gündelik hayata her düzeyde karıştığı, hayatlarımızda her gün yenilerinin icat edildiği, korkularla baş başa kaldığımız bir çağda, insan olarak hem mağduru, hem de öznesi olduğumuz 'Gündelik Hayatın Travmaları' ile baş edebilmenin yollarını araştırmak, için 11-13 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları’nda buluşalım.
Toplantılar süresince sokaktaki şiddetten politik şiddete, meşin yuvarlaktan iş yerindeki yıldırmaya, doğal afetlerden teröre, yoksulluğun yarattığı yoksunluktan şiddetin beyinde yarattığı değişikliklere kadar geniş bir yelpazede şiddeti, travmayı, etkilerini, baş etmeyi ve tedavilerini birlikte tartışacağız.
VI. Ruhsal Travma Toplantıları, önceki somut çıktılarından da görüleceği gibi, yine dünyanın, özellikle bölgemizin, farklı yerlerinden gelen ve farklı alanlarda çalışan uzmanların görüş, düşünce, çalışma ve deneyimlerinin paylaşılıp tartışılacağı bir ortamı sağlayacaktır. Toplantılara katılacak davetlilerimiz arasında E. Foa (Ruhsal travmada tanı, kuram, kanıt temelli tedavi), S. Turner (TSSB sınıflandırmasında güncel gelişmeler: DSM-V ve ICD-11 için öneriler), S. Klein (Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve Yaygınlığı) konularını tartışacaktır.
Gündelik hayata ilişkin travmaların sosyo-politik boyutlarının, klinik görünümlerinin, ruhsal tedavi yöntemlerinin bilimsel ve multidisipliner bir yaklaşımla ortaya konacağı, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılacağı bu ortamın sizlerin katılımı ile daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Son program ve özetler için: www.ruhsaltravma2009.org adresine bakabilirsiniz.
 
VI. Ruhsal Travma Toplantıları (RTT-VI) için 11-13 Aralık 2009 tarihinde Armada Otel, İstanbul'da görüşmek dileğiyle ...
 
Düzenleme Kurulu Adına
 
Prof. Dr. Tamer Aker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ruhsal Travma Birimi,
Türkiye Psikiyatri Derneği, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Prof. Dr. Şahika Yüksel
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Psikososyal Travma Programı
Türkiye Psikiyatri Derneği, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Dr. Metin Bakkalcı
            Türkiye İnsan Hakları Vakfı

DÜZENLEYEN KURUMLAR
Kocaeli Üniversitesi, Tp Fakültesi Psikiyatri AD, Ruhsal Travma Birimi
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Psikososyal Travma Programı
Türkiye Psikiyatri Derneği, Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Türk Tabipleri Birliği
Norveç Tabipleri Birliği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
DÜZENLEME KURULU
BAŞKANLAR
Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı, Tamer Aker
SEKRETERYA
Ufuk Sezgin, Pınar Önen
ÜYELER
Öznur Acicbe (Türkiye)
Kemal Kuşçu (Türkiye)
Feride Aksu (Türkiye)
M. Emin Önder (Türkiye)
Elif Kırmızı Alsan (Türkiye)
Sinan Özbek (Türkiye)
Sezai Berber (Türkiye)
Şevkat Bahar Özvarış (Türkiye)
Ümit Biçer (Türkiye)
Christian Pross (Almanya)
Jonathan Bisson (İngiltere)
Ulrich Schnyder (İsviçre)
Behice Boran (Türkiye)
Mustafa Sercan (Türkiye)
Bülent Coşkun (Türkiye)
Ebru Sorgun (Türkiye)
Nilay Etiler (Türkiye)
Eline Thorleifsson (Türkiye)
Şebnem Korur Fincancı (Türkiye)
Ümit Tural (Türkiye)
Bjorn O. Hoftvedt (Norveç)
Stuart Turner (İngiltere)
Burhanettin Kaya (Türkiye)
Halis Ulaş (Türkiye)
 
Cavit Işık Yavuz (Türkiye)
 
TOPLANTININ GENEL AMACI
Toplantının amacı ruhsal travma ve ilişkili ruhsal ve toplumsal sorunları daha iyi anlayabilmek için bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır. Katılımcıların ruhsal travmalardan kaynaklanan ve travmaya zemin hazırlayan çeşitli toplumsal, ruhsal ve kültürel süreçleri paylaşmaları ve sorunlara karşı çözüm üretmeleri beklenmektedir. Bu çözümlerin, daha sağlıklı yapılara kavuşması için en önemli yollarından biri Ortadoğu ve Avrupa, ya da genel olarak Doğu ve Batı arasında medeni bir denge kurabilmektir. Bu amaçla, tarihin en eski kentlerinden olan İstanbul, Doğu ve Batı'dan gelen ruhsal iyilik hali ve toplumsal barış dışında başka bir amacımız ve şansımız yoktur.

HEDEF GRUPLAR
Psikiyatri, psikoloji, genel hekimlik, halk sağlığı uzmanları ve adli tıbbın diğer uzmanlık dallarından meslektaşlarımız, sosyal hizmet uzmanlığı mensupları ve insan hakları için uğraşanlar, hemşireler ve diğer ruh sağlığı çalışanları.
TOPLANTININ YERİ
Armada Otel, İstanbul
www.armadahotel.com.tr
TOPLANTININ DİLİ
Türkçe ve İngilizce (Her iki dilde eş zamanlı çeviri yapılacaktır.)

DAVETLİ KONUŞMACI VE MODERATÖRLER
(Alfabetik Sırayla)
Derya Akbıyık
Tamer Aker
Akeel Al Sabbagh
İbrahim Altınsay
Kerem Altıparmak
Acar Aren
Levent Atik
Metin Bakkalcı
Nora Balke
Zeynep Baran
Türkcan Baykal
Biriz Berksoy
Ümit Biçer
Tolga Binbay
Işıl Birik
Tanıl Bora
Gaye Boralıoğlu
Levent Cantek
Angelika Claussen
Ercan Duman
Osman Elbek
Özgür Erdur Baker
Yasemin Erenç
Altan Eşsizoğlu
Edna Foa
Nesmil Ghassemlou,
Melek Göregenli
Peykan Gökalp
Gökçen Gökçe
Ilgın Gökler
Münevver Hacıoğlu
Onur Hamzaoğlu
Bjorn Hoftvedt
Cem Kaptanoğlu
Elif Karaahmet
Güzide Karadağ
Işıl Karakaya
Nuray Karancı
Oğuz Karamustafalıoğlu
Burhanettin Kaya
İnan Keser
Elif Kırteke
Susan Klein
Orhan Koçak
Şebnem Korur Fincancı
Eser Köker
Unaiza Niaz
Timuçin Oral
Roderick Orner
Emin Önder
Başak Özçelik
Şeref Özer
Aslı Özlü
Nedret Öztanı
Ali Özyurt
Murat Paker
Christian Pross
Samir Qouta
M. Hussain Rana
Mithat Sancar
Mustafa Sercan
Ufuk Sezgin
Nükhet Sirman
Zahava Solomon
Hüseyin Soysal
Doğan Şahin
Şahika Şişmanlar
Zeynep Şimşek
Pınar Tınaz
Nilgün Toker Kılınç
Ümit Tural
Stuart Turner
Raşit Tükel
Ahmet Türkcan
Solmaz Türkcan
Ömer Türkeş
Alp Üçok
Coşkun Üsterci
Miri Weingarten
J. Van Wiemeersch
Murat Yalçın
Aziz Yaşan
Özge Yenier Duman
Turabi Yerlikaya
Doğan Yeşilbursa
Mustafa Yıldız
Banu Yılmaz
Şahika Yüksel
 

BİLİMSEL PROGRAM
11 ARALIK 2009, CUMA
SAAT
SALON 1
SALON 2
SALON 3
SALON 4
09:30 - 11:00
P1 - Çocuk Ruh Sağlığı
Moderatör : Işık Karakaya
Konuşmacılar :
- "Aile içi travmalarda tedavi yaklaşımı" Işıl Karakaya
- "Evden sokağa çocuk" Şahika Şişmanlar
- "Kurum çocukları" Zeynep Şimşek
- "Medya ve çocukta travmatik etkileri" Derya Akbıyık
- "Çocukken tutuklu ve hükümlü olmak", Elif Kırteke
.
P2 - Toplumsal, Politik ve Ruhsal Bir Olgu Olarak Şiddettin Analizi
Moderatör : Nükhet Sirman
Konuşmacılar :
- "Kurucu öge olarak şiddet" Nilgün Toker Kılınç
- "Yapısal ve kültürel şiddet" Mithat Sancar
- "Şiddetin öznel ve toplumsal kökenleri" Cem Kaptanoğlu
 
11:00 - 11:30
...ARA
11:30 - 13:00
P3 - Biçimlendirici / Cezalandırıcı Şiddet
Moderatör : Coşkun Üsterci
Konuşmacılar :
- "Cezasızlık ve şiddet" Kerem Altıparmak
- "Polis alt-kültürü ve şiddet" Biriz Berksoy
- "Ötekinin acısı; cezalandırıcı şiddetin tahrip gücü" Özge Yenier Duman
- "Buzdağının görünen yüzünden yansımalar" Türkcan Baykal
P4 - Yas Sürecinde Kültürün Koruyucu Rolu
Moderatör : Tamer Aker
Konuşmacılar :
- "Yas ve kültürel başa çıkma; Pakistan deneyimi" M. Hussain Rana
- "Yas ve kültürel başa çıkma; Türkiye deneyimi" Özgür Erdur Baker
 
13:00 - 14:00
...ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00
P5 - Mobbing (İşyerinde yıldırma)
Moderatör : Hüseyin Soysal
Konuşmacılar :
- "İşyerinde psikolojik tacizin tanısı, mücadele ve Türkiye'de hukuki gelişmeler" Pınar Tınaz
- "İşyerinde psikolojik tacizin algılanmasına yönelik bir çalışma" Işıl Birik
- "İşyerinde yıldırmanın ruhsal durum üzerine yansımaları" Elif Karaahmet
- "İşyerinde yıldırma mağduruna yaklaşım ve adli süreçler" Levent Atik
P11 - Kitlesel Şiddet Deneyimi: Linç ve Benzeri Şiddet Eylemleri
Moderatör : Orhan Koçak
Konuşmacılar :
- "Linç rutinimiz" Tanıl Bora
- "Nefret suçları" Melek Göregenli
- "Psiko-politik açıdan linç mekanizmaları" Murat Paker
ÇG 1 -
Yapılandırılmış olayda supervizyon modeli
Nora Balke
ÇG 2 -
Cinsel istismarın adli ve ruhsal değerlendirilmesi
Solmaz Türkcan
15:00 - 15:30
...ARA
15:30 - 16:30
P7 - Çocuğa ve Kadına Yönelik Şiddet
Moderatör : Peykan Gökalp
Konuşmacılar :
- "Çatışma ortamının kadın ruh sağlığına etkileri" Unaiza Niaz
- "Terapistin şiddet mağduru hemcinsleriyle karşılaşmaları" Güzide Karadağ
- "Ensest karmaşası" Ufuk Sezgin
P8 - Psikozlar ve Travma
Moderatör : Doğan Yeşilbursa
Konuşmacılar :
- "Psikoz ve çocukluk çağı ruhsal travmaları" Alp Üçok
- "Şiddet mağduru olarak ihmal edilen bir grup: Kadın şizofren hastalar" Münevver Hacıoğlu
- "Travma, dissosiyasyon ve psikoz; biyopsikososyal bir açıklama" Mustafa Yıldız
- "Ailede şizofreni hastalığı travması; ailenin yükü ve gelişimi" Aslı Özlü
16:30 - 17:00
...ARA
17:00 - 18:00
KONFERANS
Kadınlar ve Günlük Yaşamın Travmaları
Moderatör : Şebnem Korur Fincancı
Konuşmacı : Şahika Yüksel
 
 
 
18:30
AÇILIŞ
 

 12 ARALIK 2009, CUMARTESİ
SAAT
SALON 1
SALON 2
SALON 3
SALON 4
09:00 - 10:30
P9 - Travma,TSSB,Afet ve Gelişim
Moderatör : Tamer Aker
Konuşmacılar :
- "İnsan eliyle yaratılan ve doğal afetler: Psikososyal sonuçları açısından bir değerlendirme" Banu Yılmaz
- "Travmalarla başa çıkmanın getirebilecegi olumlu dönüşümler; Türkiye örneği"
Nuray Karancı
- "Türkiye'de çocukların afeti" Ilgın Gökler

.
P10 - Türkiye'deki Çatışmalı Ortamın Gündelik Hayattaki Travmatik Sonuçları
Moderatör : Metin Bakkalcı
Konuşmacılar :
- "Şimdiye kadar ne yapıldı?" Aziz Yaşan
- "Üniversite öğrencilerinde travmatik deneyimler." Murat Yalçın
- "Göçmek 'Zordur'." Altan Eşsizoğlu
- "Travma: Şiddetin yeniden üretimi" İnan Keser
ÇG 3 -
Travmatik öyküsü olan mültecilere yargıç nasıl değerlendirir; Adalet ve insan hakları

Stuart Turner
ÇG 4 -
Travma mağdurlarına desek verenlerin kültürler arası süpervizyonu

Nesmil Ghassemlou,
Christian Pross
10:30 - 11:030
...ARA
11:00 - 12:30
P11 - Şiddetin Yaygınlaştırılıp Meşrulaştırılmasında Popüler Kültürün Rolü
Moderatör : Eser Köker
Konuşmacılar :
- "Futbolda şiddet" İbrahim Altınsay
- "Edebiyatta şiddet" Ömer Türkeş
- "Popüler kültür ve şiddet" Levent Cantek
- "Sinema ve Televizyonda şiddet" Gaye Boralıoğlu
P12 - Klinil - Farmakoterapi
Moderatör : Emin Önder
Konuşmacılar :
- "Farmakoterapinin ruhsal travma sendromlarında vaatleri" Oğuz Karamustafalıoğlu
- "Ruhsal travmaya eşlik eden duygudurum sendromları ve tedavileri" Başak Özçelik
- "Ruhsal travma sendromlarında antipsikotiklerin kullanımı" Timuçin Oral
12:30 - 14:00
...ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30
P13- Savaş ve Çatışma Koşullarında Travmayla Baş Etme
Moderatör : Angelika Claussen
Konuşmacılar :
- "Filistinli çocuklar arasında kuşatma ve ruh sağlığı" Samir Qouta
- "Savaş esirliğinin sağlık ve ruh sağlığı açısından sonuçları" Zahava Solomon
- Miri Weingarten
- "Ortadoğu'da barış için sağlıkçılar köprüsü programı deneyimleri" Bjorn Hoftvedt
- "Irak'tan travma deneyimleri" Akeel Al Sabbagh
P14 - Klinik - Farmakoterapi
Moderatör : Peykan Gökalp
Konuşmacılar:
- "Travmanın hemen sonrası, travmatik anılar silinebilir mi?" Tamer Aker
- "Psikolojik travma sendromlarında komorbiditenin kökenleri" Ümit Tural
- "Ruhsal travma sendromlarında psikoterapinin farmakolojik tedavi ile birlikte kullanımı" Peykan Gökalp
ÇG 5 -
Travmayla ilk karşılanlara yönelik yaklaşım

Susan Klein
ÇG 6-
Travma sonrası stress bozukluğu'nda psikopatoloji ve uzun süreli maruz bırakmatedavisi
Edna Foa
15:30 - 16:00
...ARA
16:00 - 17:00
P15 - Hemşirelere Uygulanan Şiddetin Önlenmesi
Moderatör : Banu Yılmaz
Konuşmacı : Susan Klein

P16 - Kazalar
Moderatör : Doğan Şahin
Konuşmacılar:
- "Deniz kazalarında oluşan travmaların gözden geçirilmesinde korsanlık ve esir alma" Roderick Orner
- "Tuzla Tersaneleri" Turabi Yerlikaya
- "İş kazalarına bağlı ruhsal sorunlar" Gökçen Gökçe
- "Çözüm öneriler" Ercan Duman
17:00 - 17:30
...ARA
17:30 - 18:30
KONFERANS
PTSD: Tanı, Kuram, Kanıt temelli tedavi
Moderatör : Ufuk Sezgin
Konuşmacılar : Edna Foa
 
 
 
 
13 ARALIK 2009, PAZAR
SAAT
SALON 1
SALON 2
SALON 3
SALON 4
09:00 - 10:00
KONFERANS
TSSB Sınıflandırılmasında gelişmeler; DSM-V ve ICD-11 ye öneriler
Moderatör : Raşit Tükel
Konuşmacılar:Stuart Turner
 
 
 
10:00 - 10:030
...ARA
10:30 - 12:00
P17 - Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Bunun Karşısında Sağlık Çalışanlarının Tutumu
Moderatör : Ali Özyurt
Konuşmacılar:
- "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin nedenleri" Osman Elbek
- "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin yol açtığı ruhsal sorunlar" Ahmet Türkcan
- "Sağlık ortamında şiddeti önleme yolları" Acar Aren
- "Eğitim ve yönetimin sağlık ortamındaki şiddete etkileri" J. Van Wiemeersch - Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS)
P18 - Travmanın Belgelenmesi: Adli Tıp-Psikiyatri İşbirliği
Moderatör : Şahika Yüksel
Konuşmacılar :
- "Adli tıp polikliniğine başvuran ve ruh sağlığı sorunu olan vakaların değerlendirilmesi" Yasemin Erenç
- "Bir psikiyatri polikliniği'nde travma ardından ruhsal durum incelenmesi ve belgelenmesi" Zeynep Baran ve Cavid Güliyev
- Tartışma : Mustafa Sercan - Ümit Biçer
ÇG 7 -
Afetlerde psikososyal hizmetler birliği uygulamaları (APHB); Güngören ve Mazı Dağı çalışmaları

Ufuk Sezgin,
Nedret Öztan
 
12:00 - 13:00
...ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
P19 - Yoksulluk ve Travma
Moderatör : Şeref Özer
Konuşmacılar:
- "Koruyucu psikiyatri penceresinden yoksulluk ve travma" Burhanettin Kaya
- "Halk sağlığı penceresinden yoksulluk ve travma" Onur Hamzaoğlu
- "Toplumsal bir travma olarak yoksulluk psikoza neden olabilir mi?" Tolga Binbay

POSTER SUNUMLARI
 
 
14:30 - 15:00
...ARA
15:00 - 16:00
FORUM
 
 
 
16:00 - 16:45
...KAPANIŞ