Çalışma Birimi etkinleşmesi

psikiyatri.org.tr /

Değerli Psikiyatri ve İnanç Sistemleri Çalışma Birimi Üyeleri,

Çalışma Birimimizin koordinatörlüğünü yürüten Sayın Prof. Dr. Bilgin Saydam İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık  görevini üstlendiği için bir süreliğine Çalışma Birimi Koordinatörlüğü'nü yürütemeyecektir. Bilgin Hocamızın da bilgisi dahilinde olmak üzere, Birim üyeleri de uygun görürlerse bu sorumluluğu bir süreliğine alabilirim.

Psikiyatri ve İnanç Sistemleri Çalışma Birimi epey bir zamandır etkin değildi.  Birimin etkinleşmesi için Bahar  Sempozyumu bir şans olacaktır. Bu süreçte dah sık ve sağlıklı haberleşebilmemiz için kişisel e-posta adreslerinin paylaşımı kolaylaştırıcı olacaktır.

Ayrıca, aşağıda daha önce Psikiyatri e-posta gurubuna gönderdiğimiz ve Prof. Dr. Bilgin Saydam ile ortak kaleme aldığımız  Çalışma Birimi ilkeleriyle ilgili metni de bulacaksınız.

Saygılarımla

Cemal Dindar

cemaldindar@gmail.com


Merhaba,

Kurulduğu günden bu yana âtıl kalan, TPD çalışma guruplarından "Psikiyatri
ve İnanç Sistemleri Bilimsel Çalışma Birimi"nin etkinleştirilme ve
genişletilmesini düşünmekteyiz.

Grubun temel çalışma alanı, ilksel toplulukların büyücül-animistik
dünyalarından günümüz modernite / postmodernitesine, yeryüzündeki çeşitli
kültür havzalarındaki mit ve ritlerin,  dinlerin, bizzat ideoloji kavramının
ve işlevinin, günümüzde 'diriltilmiş' / uyarlanmış veya inşa edilmiş inanç
sistemlerinin ruhsal süreçlerle ilişkisini anlamaktır. Bir etnik, dinî veya
siyasî grubu nesneleştirmeden inanç sistemlerinin dinamiklerine yönelmenin
yanı sıra, herhangi bir inanç sisteminin, çalışma grubunun öznesi haline
gelmemesine de dikkat etmek yöntem olarak benimsenecektir. Bunu yaparken,
yaşadığımız zamanın ve coğrafyanın tuzaklarının farkında olarak, herhangi
bir inancı ya da grubu yargılamaktan ve psikopatoloji diliyle açıklama
kolaycılığına düşmekten kaçınma duyarlığı önemlidir.

Yaşadığımız topraklar, çok çeşitli inanç sistemlerinin tarihsel / güncel
boyutlarda buluşma ve etkileşim yeri olması sebebiyle, bu konuda bilgi
üretimi için olanaklı ve verimlidir. Diğer bilim dallarındaki çalışmaların
ve birikmiş literatürün, ruhsallık alanındaki bilgiyle yeterince buluşmamış
olması, çalışma alanımızda ciddî katkıların gerekliğine işaret ediyor.

Çalışma grubu içinde öncelikle şunlar hedeflenmektedir:

 1.. Ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmaların, yayınlanmış literatürün
eleştirel gözden geçirilmesi.
 2.. Konuyla ilgili bibliyografya oluşturulması.
 3.. Halen bu alanla ilgili bir araştırma-inceleme süreci olan kişi ve
grupların literatür ve benzeri kaynaklar için desteklenmesi.
 4.. Kongre ve toplantılar için panel ve benzeri tartışma önerileri
sunulması.
 5.. İlgili bilginin ve deneyimin dağınıklığı göz önüne alınarak,
belirlenmiş sorular aracılığıyla, meslek grubumuzdaki kişilerin bu alandaki
deneyimlerinin toplanması (örn., belli aralıklarla bu soruların psikiyatri
e-posta grubuna açılması).
 6.. Ortak çalışma ve incelemelerin planlanması.


Elbette ki önerilen biçim ve içerik bir çerçeve taslaktır, ve eksiktir.
Alanda çalışmaya ilgi duyan, katkı sunmaya ve paylaşmaya hazır olan
meslektaşlarımızı TPD 'Psikiyatri ve İnanç Sistemleri Bilimsel Çalışma
Birimi'ne davet ediyoruz.

Saygılarımızla, Aralık 2008

 Prof. Dr. M. Bilgin Saydam
Dr. Cemal Dindar