AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ RAPORU

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarım
 
4 Mayıs 2009 günü Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü'nde 47 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayı sonrasında, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çağrısı ile Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) bölgeye bir ekip gönderilmesine karar vermiştir. APHB ekibi 7 Mayıs 2009 tarihinde olay yerine ulaşmış ve durum değerlendirme, ihtiyaç belirleme ve psikososyal müdahaleleri planlama çalışmalarına başlamıştır. APHB'nin bölgede gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların raporları aşağıya eklenmiştir. Mardin Mazıdağ Bilge Köyünde APHB'nin yürüttüğü çalışmalarda TPD ile eşgüdüm sağlanmıştır. Çalışmalarda Dr. Altan Eşsizoğlu ve Dr. İsrafil Bülbül TPD adına bağlantı kişileri olarak belirlenmiştir. Dr. Eşsizoğlu ve Dr. Bülbül çalışmaların 3. gününde Bilge Köyü'ne giderek çalışmalara katılmışlardır. TPD bağlantı kişilerinin hazırladıkları raporlar daha sonra iletilecek ve gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.
 
Saygılarımla
 
Dr. Halis Ulaş
 
TPD-MYK Üyesi
APHB Yürütme Kurulu Üyesi
 
AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ
MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ
 
1. GÜN FAALİYET RAPORU
 
Tarih               : 07.05.2009
Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü
Düzenleyenler: Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği
                         Nilgün KÜÇÜKKARACA – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
                         Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı
 
Olay :
04.05. 2009 günü Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü’nde 47 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayı yaşanmıştır. Olay sonrası 33 haneli köyde yaşayan 48 çocuk en az bir ebeveynini kaybetmiş, olayı gerçekleştiren tarafın yakınları köyde jandarma tarafından korunmaya alınmış ve bir kısmı göç etmeye başlamıştır.
Köyde erkekler köy meydanında, kadınlar ayrı bir mekanda kurulan çadırda ve çocuklar oyun çadırında bulunmaktadırlar. Türk Kızılayı tarafından halkın yas durumu göz önüne alınarak sıcak yemek çıkarılmaktadır. Vilayet irtibat çadırının bulunduğu olay yerinde güvenlik jandarma tarafından sağlanmaktadır. Köyde hedef grup olarak yaklaşık 70 çocuk ve 10 yetişkin vardır. Köyden göç etmeye hazırlanan 50 kişilik bir grubun yanı sıra, taziye için gelen kalabalık bir akraba grubu bulunmaktadır.
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler:
Saat 09.30’da olay yerine varan ekip, Vali Hasan Duruer, Vali Yrd. Ferhat Özen, İl Sağlık Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yapmıştır. Toplantıda APHB hakkında bilgi verilerek, yapılması planlanan faaliyetler paylaşılmıştır. Yetkililerle olayın yaşandığı köyün sosyo-ekonomik durumu ve müdahale yöntemleri üzerine yapılan fikir alış verişi sonrasında saat 14’te Bilge köyüne ulaşılmıştır.
Köye varıldığında Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey’in de ekibimize katılmasıyla erkeklerin taziye törenine katılım sağlanmıştır. İl müftüsü tarafından köy halkına ekip hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ayrı bir çadırda toplanan kadınlar ziyaret edilerek taziye dilekleri sunulmuştur. Çocukların bulunduğu çadır ziyaret edilerek gözlemlerde bulunulmuştur.
Farklı kamu kuruluşlarından görevli olarak bölgeye gönderilen 22 meslek elemanı (psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, ebe, hemşire, doktor, sosyal hizmet uzmanı, 112 acil müdahale ekibi) idare çadırına davet edilmiştir. Yapılan koordinasyon ve tanışma toplantısına Vali Yrd. Ferhat Özen ve Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey eşlik etmiştir. Vali Yrd. Tarafından bölgede yürütülecek psikososyal müdahalelerde eş koordinatörlük görevi Sayın Nedret Öztan ve Nilgün Küçükkaraca’ya verilmiştir. Tanışma, psikososyal müdahalenin tanıtımı, yerel çalışanların gözlem ve deneyimlerinin paylaşılmasını takiben kısa, orta ve uzun vadeli plan taslakları oluşturulmuştur.
İlk aşamada oyun çadırının ihtiyaçları tespit edilmiş, düzenlenmesine başlanmıştır. Çocukların fiziksel ihtiyaçları tespit edilmiş, hijyen ve temiz kıyafet ihtiyaçları için kaynaklar harekete geçirilmiştir.
CNN Türk, Show Tv, Kanal D, Star, Haber Türk, Cihan Haber, Tv 8 ve diğer bazı basın kuruluşlarına röportajlar verilmiştir. Bu röportajlarda Birlik’in çalışmalarından bahsedilerek, olay ve olaydan etkilenenlerle ilgili bilgiler verilmiştir.
Saat 20.00 itibariyle ekip olay yerinden ayrılmıştır.
 
Planlanan Faaliyetler:
 • Meslek elemanlarına yönelik travma, çalışana destek vb. konularda eğitim verilmesi
 • Çocuklarla ilgili olarak yaş grupları dikkate alınarak uygulanacak psikososyal faaliyetler
 • Yetişkin erkek ve kadınlara yönelik yürütülecek psikososyal faaliyetler
 • Köyün ileri gelenleri ve din görevlilerine psikolojik ilk yardım bilgisi verilmesi
 • Gün sonu değerlendirme toplantıları; çalışana destek paylaşım toplantısı, ekip değerlendirme toplantısı, Valilik makamının ve basın kuruluşlarının bilgilendirilmesi
 • Uzun dönemde alanda yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin planlanması
 • Raporlama faaliyetleri
 
Öneriler:
Ekibimizde yer alan ve Mardin’de görev yapan meslek elemanlarının yeterli donanıma sahip olduğu, ayrıca yapılacak eğitim ve destek çalışmalarıyla uzun vadeli psikososyal müdahaleleri olay yerinden takip edebilecekleri anlaşılmıştır. Hedef grubun özellikleri ve sayısı göz önüne alındığında; olay yerinde bulunulan meslek elemanlarının sayıca ve niteliksel olarak yapılması düşünülen faaliyetlerde yeterli olduğu düşünülmektedir.
 
 
 AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ
MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ
 
2. GÜN FAALİYET RAPORU
 
Tarih               : 08.05.2009
Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü
Düzenleyenler: Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği
                         Nilgün KÜÇÜKKARACA – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
                         Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler:
Sabah Vali Hasan Duruer ile toplantı yapılarak bir önceki günün çalışmalarına dair bilgi verildi ve rapor sunuldu. Planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Öğretmenevine geçilerek görevli meslek elemanlarına yönelik oryantasyon programı yürütüldü. Bu çerçevede çocuklara ve yetişkinlere yönelik çalışacak meslek elemanları iki grup halinde; çocuklara yönelik yapılacak çalışmaların esasları, ergen ve yetişkinlere dair gözlemlerin değerlendirilmesi, 2 gruba yönelik yapılacak etkinliklerin planlanması çalışmaları yürütüldü. Aynı saatlerde sahada çocukların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, giyim ve gıda dağıtımının düzenlenmesi konularında ortak çalışmalara katılım gösterildi. Köyün hem halk ziyaretine açık olan kısmında hem de göç etmek için hazırlık yapan ve jandarma korumasında olan kısmı için ziyaretler yürütülmüş ve psikososyal müdahale çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
12 meslek elemanıyla 14 yaş üzeri ergenler, gençler, yetişkin kadın ve erkeklere yönelik taziye ziyaretleri gerçekleştirilmiş, güven ilişkisinin kurulması için tanışma etkinlikleri yürütülmüştür.
11 meslek elemanıyla çocuklara yönelik resim çizme ve sohbet etkinlikleri yürütüldü.
Bölgeye gelen 6 STK ile koordinasyon toplantısı yapılarak, iletişim bilgileri alınmış. Çalışmalar hakkında bilgi verilen STK temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Mardin İl ve Mazıdağı İlçe’de görevli ve olay yerinde çalışan din görevlileri ile ilçe müftüsünün katılımıyla toplantı düzenlenmiştir. 30 din görevlisiyle yapılan toplantıda faaliyetler aktarılmış, kendilerinin desteği ve yönlendirmeleri istenmiştir.
Çeşitli basın kuruluşlarının katılımıyla ortak bir basın toplantısı yürütülmüştür. Toplantıya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği adına Osman Çakır eşlik etmiştir. Günlük faaliyetler hakkında bilgi verilmiş ve sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca NTV ve CNN Türk’e canlı yayın için röportaj verilmiştir.
Saat 18’de Cumhurbaşkanı’nın eşi olay yerini ziyaret etmiş kendisine çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Saat 19 itibariyle ekip olay yerinden ayrılmıştır.
 
Planlanan Faaliyetler:
 • Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik etkinliklerin devam etmesi
 • Hastanede yaralı ziyaretinin gerçekleştirilmesi
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Uzun dönemde alanda yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin planlanması
 • Raporlama faaliyetleri
 
Öneriler:
Yarın yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda akut dönem etkinliklerinin tamamlanma zamanı ve yerele devretme süreci değerlendirilecektir. Konuyla ilgili planlamalar sürmektedir.
 
 
AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ
MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ
 
3. GÜN FAALİYET RAPORU
 
Tarih               : 09. 05.2009
Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü
Düzenleyenler: Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği
                         Nilgün KÜÇÜKKARACA – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
                         Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler:
Sabah Vali Hasan Duruer ile toplantı yapılarak bir önceki günün çalışmalarına dair bilgi verildi ve rapor sunuldu. Toplantıda bölgede koordinasyonumuz dışında çalışan dernek ve açıklamaları hakkında bilgi verilmesi üzerine, basın bildirisi hazırlanarak Mardin Valiliği tarafından halk bilgilendirilmiştir. Bu derneğe yönelik gün içinde ekibimiz tarafından bizimle koordineli çalışmaları konusunda gerekli davetler yapılmış, ama ortak çalışmaya yanaşmadıkları için özellikle çocuk çadırı alanındaki faaliyetleri engellenmiştir. Bölgede günlük sağlık kontrollerinin yapılması, medya ilişkileri konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Pazartesi günü yerel kapasiteye ait detaylı liste oluşturulacaktır. Valilikten alınan bilgiye göre Mardin İli ve ilçelerinde:
İl Sağlık Müdürlüğünde; 6 psikiyatrist, 6 psikolog
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde; 120 psikolojik danışman
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde; 3 sosyal hizmet uzmanı, 1 psikolog görev yapmaktadır.
Öğle saatine kadar 2 grup halinde planlanan çalışmalar yürütülmüştür. Göç etmeye hazır gruba ve köy grubuna yönelik yürütülen çalışmaların kapsamında psikososyal ihtiyaçların tespiti, temini, oyun ve resim etkinlikleri, ergenlere yönelik sohbet toplantıları, yetişkin grupları içinde yer alma, ihtiyaç halinde bölgede olunduğuna dair bilgilendirme ve benzeri faaliyetler bulunmaktadır. Çalışmalara paralel olarak basın mensuplarının iyileşme çalışmalarına katkıda bulunmaları amacıyla sınırlı görüntü almalarına izin verilmiş ve çeşitli yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla röportaj yapılmıştır.
Öğleden sonra çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik çalışmalar devam etmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği Diyarbakır Şube’sinden Dr. Altan Eşsizoğlu ve Dr. İsrafil Bülbül bölgeye intikal ederek çalışmalara katılmışlardır. Adana Nokta Sanat Merkezinden 3 tiyatrocu gönüllü olarak iki ayrı çocuk çadırında tiyatro gösterileri düzenlemişlerdir. Hürriyet Aile İçi Şiddete Son Kampanyası kapsamında gönüllü olarak bölgeye gelen 3 uzman ve 2 basın mensubu çalışmaları takip ederek, 2 gün süresince destek verecek şekilde ekibe katılmışlardır.
Gün sonu değerlendirmesi 30 saha çalışanı ve gönüllülerle yürütülmüştür. Katılımcılarla çalışmaların değerlendirmesi yapılmış, eksikler ve başarılı yönler hakkında fikir alış verişinde bulunulmuştur. Toplantıya 13 psikolog, 2 psikolojik danışman, 4 psikiyatrist, 7 sosyal hizmet uzmanı, 4 ebe-hemşire, 2 bakıcı anne katılmıştır. Sahada görevli psikolojik danışmanlardan 2’si yarım gün 2’si tüm gün mazeret bildirerek çalışmalara katılamamışlardır.
Koruma altındaki ailelerin göç etmesi sırasında çalışmalara destek olmak amacıyla Birlik temsilcisi gece 23’e kadar gruba eşlik etmiştir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcisinin bu gelişme sonrasında talep etmesi üzerine Diyarbakır bölgeden 4 sosyal hizmet uzmanlarının Birlik tarafından görevlendirilmiştir.
 
Köyde 2 grup göz önüne alınarak hedef grup sayısı şu şekildedir:
Çocuk (0-18): 127
Yetişkin kadın: 43
Yetişkin erkek: 10
Toplam: 180
 
Gün sonu yaklaşık yararlanıcı sayısı şu şekildedir:
Çocuk : 130
Yetişkin (15 yaş üstü): 150
Afet çalışanı, basın mensubu, kamu yetkilileri, asker: 50
Toplam: 330 kişi (taziye için gelen ailelerin çocukları, alanda bulunan çevre köylüler çalışmalardan yararlanmıştır).
 
Planlanan Faaliyetler:
 • Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik etkinliklerin devam etmesi
 • Hastanede yaralı ziyaretinin gerçekleştirilmesi
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcilerinin Pazar günü görev yerlerine dönmesi
 • 2 farklı gruba yönelik çalışana destek toplantısı/eğitimi
 • Bilge ve Sultan köyleri öğretmenleri, Mazıdağı İlçe Müdürü ile toplantı ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • Valilik tarafından görevli psikolojik danışmanların çeşitli mazeretleri (sınav, yoğun iş temposu..) dolayısıyla etkin katılımlarının gerçekleşememesi sebebiyle, yerelden 5 psikolojik danışmanın Valilik kanalıyla görevlendirmelerinin talep edilmesi
 • Uzun dönemde alanda yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin planlanması
 • Raporlama faaliyetleri
 
Öneriler:
Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcilerinin çalışmalara 2 günlük bir ara vermeleri nedeniyle; olay yeri eşgüdüm çalışmaları ve psikososyal müdahalelere dahil olmak üzere diğer derneklerden ‘afetlerde psikososyal çalışmalar’ konularında yetkin, mümkünse bölgeden (Diyarbakır) olmak üzere 1 dernek temsilcisinin olay yerine 2. ekip olarak ulaşması önerilmektedir.
Yarın yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda akut dönem etkinliklerinin tamamlanma zamanı ve yerele devretme süreci değerlendirilecektir. Konuyla ilgili planlamalar sürmektedir.
 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ

 

4. GÜN FAALİYET RAPORU

 

Tarih               : 10. 05.2009

Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü

Düzenleyenler:   Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı

                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Sabah ekip toplantısı yapılarak çocuk ve yetişkinlerle çalışacak grup isim listeleri, grup sorumluları ve çalışma programları oluşturulmuştur. Mardin Devlet Hastanesi’nde yatan M. Çelebi’nin ziyareti için 2 kişi, göç eden ailenin ziyaret edilmesi için 5 kişilik gruplar malzemeleriyle hazır edilmiştir. Toplantıda okulun eğitime hazır hale getirilmesi, öğretmen ve müdürlerle yapılacak toplantı gibi eğitim organizasyonu için görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Gün içinde çocuklara yönelik tiyatro, resim ve çeşitli oyun çalışmalarının yanı sıra, açık alan etkinlikleri ve piknik düzenlenmiştir. Gelen yardımlar idare çadırında tutularak etkinlikler sırasında ve yeteri kadar dağıtılması için sürekli denetim altında tutulmuştur.

Bilge Köyü okulunun açılması için gerekli koordinasyon toplantısı Mardin İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü,  Mazıdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mardin RAM Müdürü ve Sultan Köy İlköğretim Müdürü ile yapılarak gerekli planlamalar ve görev dağılımı yapılmıştır. Akşam ki değerlendirme toplantısında eksikler tekrar gözden geçirilerek ilkokul ve anaokulunun saat 11:00’de  açılmasına karar verilmiştir. Okul öncesi öğretmeni İlçe Milli Eğitimden tarafından görevlendirilmiştir. Yarın ilkokul ve anaokulu faaliyetlerine ekipten uzmanların desteği ve yönlendirmesiyle devam edecektir.

Yetişkinlere yönelik ziyaret, ihtiyaç tespiti, sohbet etkinlikleri yürütülmüştür. Ergenlerin ve yetişkin köylülerin bugün ekibimize oldukça yakın oldukları, paylaşımlarının arttığı, güven ilişkisinin kurulduğu ve kendi istekleriyle grup üyelerine başvurmaya başladıkları gözlenmiştir.  Göç eden aileleri ziyaret eden grubun tespitleri doğrultusunda olağan döneme geçiş hazırlıkları yapan ailelerin ayni yardımları temin edilmiş, sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, sohbet ve destek çalışmaları yürütülmüştür. Grubun önerileri göz önüne alınarak; göç eden ailelerin ziyaretinin aralıklı olarak yapılması, giderken istedikleri yardımlar dışında bir malzemenin götürülmemesi planlanmıştır.

Anneler günü dolayısıyla basın mensuplarının yanlış haber yapmasının engellenmesi ve çalışmaların aktarılması amacıyla çeşitli yazılı ve görsel medya kuruluşlarına röportaj verilmiştir. Basın mensuplarının yarın açılacak okul ve anaokulundan sınırlı görüntü alması için planlamalar yapılmıştır.

Adana Nokta Sanat Merkezinden 3 tiyatrocu gönüllü olarak çocuk çadırında 2 tiyatro gösterisi düzenleyerek ekibe eşlik etmiştir. Hürriyet Aile İçi Şiddete Son Kampanyası kapsamında gönüllü olarak bölgeye gelen uzmanlar çalışmalarını sonlandırarak ekipten ayrılmışlardır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU) temsilcileri Ankara’ya dönmüştür. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği (ÇGRSD) temsilcisi ile 11.05. 2009 tarihinde bölgede olacaktır.

Gün sonu değerlendirmesi 20 saha çalışanı ve gönüllülerle yürütülmüştür. Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer katılmış ve pazartesi günü okul etkinlikleri ile ilgili konular görüşülmüştür.

 

 

Planlanan Faaliyetler:

 • Saat 15’e kadar sürmesi planlanan örgün eğitim sonrası çocuk çadırında 17’ye kadar etüt ve oyun etkinlikleri sürdürülmesi
 • Okulun eksiklerinin giderilmesi
 • Göç edilen yerde okula gidemeyecekleri tespit edilen 38 çocuğa yönelik geçici okul ortamının oluşturulması için Valilik düzeyinde görüşmelerin yapılması (güvenlik dolayısıyla ailenin gittiği yer ‘gizli’ tutulmaktadır)
 • Ergen kız ve erkek çocuklarına yönelik sohbet toplantıları ve etkinliklerinin çocuk oyun çadırında belli saat ve konular çerçevesinde sürdürülmesi
 • Salı günü göç eden ailelerin ziyareti
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Bilge ve Sultan köyleri öğretmenlerine psikososyal destek müdahale programı hakkında bir seminer verilmesi,
 • Mazıdağı İlçe Müdürü ile toplantı ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • Uzun vadede sahada kalıcı olarak çalışacak uzmanların belirlenmesi ve programa dahil edilmesi
 • Yetişkin erkek ve kadın gruplarına yönelik sohbet toplantılarının düzenlenmesi
 • Üst düzey yetkililer ve saha çalışanlarına yönelik çalışana destek eğitim/toplantılarının yapılması
 • Eylem planının netleştirilmesi
 • Planlanan faaliyetlerin yetkililerin katılımıyla köy halkına duyurulması
 • Raporlama faaliyetleri

 

Öneriler:

APHB Diyarbakır Bölge temsilciliğinin PDR Derneğinde olması sebebiyle APHB’nin alandan çekilmesi sonrasında valilik tarafından yürütülen etkinliklerin, PDR Derneği tarafından haftalık veya 15 günlük raporlamalarla takip edilmesi önerilmektedir. Önerilen eylem planı ektedir.


 
MARDİN-MAZIDAĞI ŞİDDET OLAYI PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALAR EYLEM PLANI
GÜN ETKİNLİK SORUMLU KİŞİ/ KURUM NOT
  AKUT DÖNEME PSİKOSOSYAL MÜDAHALE ÖNERİSİ
11.05.2009 ·   Bilge Köyü'ne yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi, PSP EKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği temsilcisinin Mardin'e varışı
Ergenlere yönelik çadır içi etkinliklerin başlatılması
Bilge ve Sultan Köylerine yönelik eğitim döneminin açılması, öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal müdahalenin başlatılması
·   İhtiyaç tespitlerine göre etkinliklerin şekillendirilmesi
12.05.2009 ·   Bilge Köyü'ne yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi, göç eden ailenin ziyareti PSP EKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Ergenlere yönelik çadır içi etkinliklerin sürdürülmesi  
Bilge ve Sultan Köyleri öğrenci ve öğretmenlerine yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi  
·    İhtiyaç tespitlerine göre etkinliklerin şekillendirilmesi  
13.05.2009 ·   Bilge Köyü'ne yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi, PSP EKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ Türk Psikologlar Derneği temsilcisinin Mardin’e varışı
Ergenlere yönelik çadır içi etkinliklerin sürdürülmesi
Yetişkinlere yönelik sohbet oturumları
Bilge ve Sultan Köyleri öğrenci ve öğretmenlerine yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi
·    İhtiyaç tespitlerine göre etkinliklerin şekillendirilmesi
14.05.2009 ·   Bilge Köyü'ne yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi, PSP EKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcisinin Mardin’e varışı
Ergenlere yönelik çadır içi etkinliklerin sürdürülmesi
Çalışana destek eğitimi/toplantısı
Bilge ve Sultan Köyleri öğrenci ve öğretmenlerine yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi
·   İhtiyaç tespitlerine göre etkinliklerin şekillendirilmesi,
·   Alanda çalışanlara yönelik eğitimi/toplantısı
15.05.2009 ·   Bilge Köyü'ne yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi, göç eden ailenin ziyareti PSP EKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Bilge ve Sultan Köyleri öğrenci ve öğretmenlerine yönelik psikososyal müdahalenin sürdürülmesi
·    İhtiyaç tespitlerine göre etkinliklerin şekillendirilmesi,
·    Göç eden gruba yönelik psikososyal inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
·    Yerel uzmanlara devir çalışmalarının tamamlanması,
Köy liderleri ve imamlarla devam edecek psikososyal müdahale planının paylaşılması
·    Çadırların kaldırılması ve sıcak yemek hizmetinin sonlandırılması
OLAĞAN DÖNEME GEÇİŞ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE ÖNERİSİ
16.05.2009-26.05.2009 ·   Hane ziyaretleri ile psikososyal müdahalenin devam ettirilmesi, MARDİN VALİLİĞİ 2 günde 1, her meslek grubundan 1’er kişiyle oluşturulacak ekip tarafından, 
·   İhtiyaç tespiti ve teminin gerçekleştirilmesi,
·   Bölgede bulunan kuruluşlara ihtiyaç doğrultusunda sevk ve yönlendirme yapılması,
·   Halkın normal yaşama geçişini hızlandırmak amacı ile alanda bulunan, sosyal refah projeleri odağında çalışan STKlar ile işbirliği yapılması.
27. 05.2009-07.06.2009 ·   Hane ziyaretleri ile psikososyal müdahalenin devam ettirilmesi, MARDİN VALİLİĞİ 4 günde 1, her meslek grubundan 1’er kişiyle oluşturulacak ekip tarafından, 
·   İhtiyaç tespiti ve teminin gerçekleştirilmesi,
·   Bölgede bulunan kuruluşlara ihtiyaç doğrultusunda sevk ve yönlendirme yapılması,
·   Halkın normal yaşama geçişini hızlandırmak amacı ile alanda bulunan, sosyal refah projeleri odağında çalışan STKlar ile işbirliği yapılması.
08.06.2009-30.06.2009 ·   Hane ziyaretleri ile psikososyal müdahalenin devam ettirilmesi, MARDİN VALİLİĞİ Haftada 1, her meslek grubundan 1’er kişiyle oluşturulacak ekip tarafından, 
·   İhtiyaç tespiti ve teminin gerçekleştirilmesi,
·   Bölgede bulunan kuruluşlara ihtiyaç doğrultusunda sevk ve yönlendirme yapılması,
·   Halkın normal yaşama geçişini hızlandırmak amacı ile alanda bulunan, sosyal refah projeleri odağında çalışan STKlar ile işbirliği yapılması.
 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ
MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ
 
5. GÜN FAALİYET RAPORU
 
Tarih               : 11. 05.2009
Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü
Düzenleyenler: Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı
                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)
                        Hakan ERMAN- Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği (CGRS Der)
Gerçekleştirilen Faaliyetler:
Sabah Vali Yrd. Ferhat Özen ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Toplantıda göç eden aile ve köy nüfusuna ait sosyo-demografik özelliklerinin tespiti, göç eden ailelerin çocukları için geçici okul hazırlanması, planlama ve ihtiyaçlara ait fikir alış verişinde bulunulmuştur. Bölgeye varan ÇGRS Derneği temsilcisinin ekibe katıldı belirtilmiş ve kendileriyle ortak görüşme yapılmıştır.
Sabah 07.30’da bölgede olan diğer ekip, okulun fiziki şartlarının tamamlanması çalışmalarını sürdürerek, okulu eğitim öğretim için uygun duruma getirmiştir. Okul açılırken yapılan planlamada vefat ve göçten dolayı mevcudun azaldığı göz önüne alınarak, 2 sınıf birleştirilerek, eğitimin birleştirilmiş sınıf düzenine geçilmiştir. Boşalan sınıf tüm iç donanımı ve fiziki ihtiyaçlarını tamamlanarak okul öncesi sınıfı haline getirilmiştir. Valilik tarafından görevlendirilen okul öncesi öğretmeni, 2 bakıcı anne ve ekip uzmanlarının katkısıyla eğitime başlamıştır.   Çocukların basın mensuplarından rahatsız olmamaları için önce boş sınıfları ve sınıflara asılan resimleri çekmelerine izin verilmiştir. Okulda bu hazırlıklar yürütülürken çocuk çadırında, çocukların önlükleri giydirilerek, çantaları temin edilmiştir. Ara öğünleri sonrasında okula getirilen çocuklar İstiklal Marşı ve And için düzen almıştır. Bu sırada basın mensuplarının yoğun ilgisi ve talepleri üzerine son çalışmalara dair röportaj verilmiştir. Tören sırasında görüntü alınmasına izin verilmiştir. 25 ilköğretim 1. kademe, 15 okul öncesi eğitim ve 11 taşımalı eğitim öğrencisi eğitime başlamıştır.
Bölgeye Vali Yrd.sı ile gelen bir öğretim görevlisinin basına yaptığı ‘çocukların bölge dışına taşınarak, her yere bir rehabilitasyon merkezi açılması’ beyanatları üzerine kendileriyle toplantı yapılmıştır. İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, Vali Yrd. Yavuz Sultan Süzer, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve çeşitli şube başkanlarının bulunduğu toplantıda ‘çalışmaların koordinasyonun Vali tarafından APHB’ye verildiği, koordinatörler dışında bölgede hiçbir açıklama yapılmaması gerektiği, verilen kararların bilimsel bir zeminde ve çok disiplinli olarak yürütüldüğü, akut dönem sonrası Valiliğe sunulmak üzere bir psikososyal müdahale planının hazırlandığı’ belirtilmiştir. Genel Müdür ve Vali Yrd. APHB’nin koordinatörlüğünü destekleyerek, yapılacak açıklamalarda APHB’nin dikkate alınması gerektiğini söylemiştir. Toplantıda ayrıca okulun fiziki ihtiyaçlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesine yönelik taleplerimiz sunulmuş ve fikir alış verişinde bulunulmuştur.
Genel Müdür tarafından okula çağrılan tayinini istemiş olan öğretmen, ekip tarafından görüşmeye alınmıştır. İzlenimler doğrultusunda öğretmenin ‘tayininin Müdürlükçe engellenmemesi’ yönündeki ekip düşüncesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir. Okulda eğitimi sürdürecek olan Sadık öğretmen ekibimiz tarafından sürekli olarak desteklenme olup, önümüzdeki günlerde bireysel görüşme yapılacaktır.
Öğle saatlerinde 26 kişilik bir ekip toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ergenlere yönelik yapılacak çalışmalar, okul etkinlikleri ile ilgili yürütülen faaliyetler, ekiplerde bulunan yerel personel dağılımının düzenlenmesi, Çarşamba günü Mardin dışından gelen meslek elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasına gerek duyulmadığı gibi konular görüşülmüştür. 3 gündür devam eden jandarma ifade alma sürecine ekibimiz eşlik etmektedir. Bu konuyla ilgili meslek elemanlarının tükenme belirtileri göstermesi üzerine düzenli liste oluşturulmuştur. Bugün olay yerindeki taziye çadırlarının daha boş olduğunun gözlenmesi üzerine, sıcak yemek servisinin Çarşamba günü itibariyle bitirilebileceği düşünüldü. Taziye evi, kaymakamlık ve ekip elemanları yarın konu hakkında görüşecektir.
Göç eden ailelerin ziyaret edilmesi için 3 kişilik ekip hazırlanarak, talep ettikleri ihtiyaç malzemeleriyle bölgeye gönderilmiştir. Ekibin gözlemleri dikkate alınarak; göç eden ailelere yapılacak yardımların tek elden ve bulundukları ilçe Sosyal Yardım Vakfı tarafından takip edilmesi yönünde Valilik bilgilendirilmiştir.
Gün içinde yetişkinlerin ziyaret edilmesi, günlük psikososyal ihtiyaç tespit çalışmaları yürütülmüştür. Anaokuluna gelmeyen çocukların tespiti sırasında ishal vakalarının görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak bölgeye çocuk doktoru ve sağlık ekibi getirilmiştir. Yaklaşık 40 çocuğun muayenesine refakat edilerek, yazılan ilaçların tedariki ve kullanımıyla ilgili çalışmalar ekip tarafından takip edilmektedir. Benzer şekilde göç eden ailelerin sağlık sorunlarına dikkat çekilmiş ve bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmiştir.
Kız ve erkek ergenlerle 2 ayrı grup halinde yapılacak bilgilendirme toplantısı için halk bilgilendirilmiş ve beraberce toplantı saati belirlenmiştir. Toplantıya katılımın yüksek olması amacıyla gençlerle gün içinde çeşitli görüşmeler yapılmıştır.
Saat 15.00’te okulda eğitim sona erdirilerek, çocuklar oyun çadırına alınmıştır. Anaokulu ve okul çevresi ekip elemanları tarafından temizlenerek, bir sonraki gün için hazırlıklar yapılmıştır. Oyun çadırında serbest zaman etkinlikleri yürütülmüştür.
Askeri ve mülki erkanın bölgeye ziyareti ile karşılıklı fikir alışverişi yapılmış ve çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Gün boyunca yapılan çalışmalar 26 saha çalışanı ve gönüllülerle yürütülmüştür. 18.30’da ekip Mardin’e dönmüştür.
 
Planlanan ve Sürdürülen Faaliyetler:
 • Saat 15’e kadar sürmesi planlanan örgün eğitim sonrası çocuk çadırında 17’ye kadar etüt ve oyun etkinlikleri sürdürülmesi
 • Okulun eksiklerinin giderilmesi ve takibi
 • Ergen kız ve erkek çocuklarına yönelik sohbet toplantıları ve etkinliklerinin çocuk oyun çadırında belli saat ve konular çerçevesinde sürdürülmesi
 • Salı günü göç eden ailelerin ziyareti
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Bilge ve Sultan köyleri öğretmenlerine psikososyal destek müdahale programı hakkında bir seminerin verilmesi,
 • Liseye giden öğrencilerin tespiti ve durumlarının değerlendirilmesi
 • Sultan köyü okulunda bir danışmanlık odası oluşturulması
 • Mazıdağı İlçe Müdürü ile toplantı ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • Uzun vadede sahada kalıcı olarak çalışacak uzmanların belirlenmesi ve programa dahil edilmesi
 • Yetişkin erkek ve kadın gruplarına yönelik sohbet toplantılarının düzenlenmesi
 • Üst düzey yetkililer ve saha çalışanlarına yönelik çalışana destek eğitim/toplantılarının yapılması
 • Eylem planının netleştirilmesi
 • Planlanan faaliyetlerin yetkililerin katılımıyla köy halkına duyurulması
 • Raporlama faaliyetleri
 
Öneriler:
APHB Diyarbakır Bölge temsilciliğinin PDR Derneğinde olması sebebiyle APHB’nin alandan çekilmesi sonrasında valilik tarafından yürütülen etkinliklerin, PDR Derneği tarafından haftalık veya 15 günlük raporlamalarla takip edilmesi önerilmektedir. Önerilen eylem planı ektedir.

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ

 

6. GÜN FAALİYET RAPORU

 

Tarih               : 12. 05.2009

Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü

Düzenleyenler: Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı

                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)

Hakan ERMAN- Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği (ÇGRS Der)

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Sabah ekip toplantısı düzenlenerek günlük iş bölümü yapıldı. Bir önceki gün yapılan doktor kontrolü sonrası ilaç dağıtımı ve takibi koordine edildi. Göç eden ailenin ziyareti için, 1 ebe ve 3 uzman görevlendirildi. Toprak Holding aracılığıyla Valilikten tarafımıza yönlendirilen ressam Canan Berber ile görüşme yapılarak, bölgeye gelişi ve çalışmaları hakkında bilgi alınarak, 2 günlük çalışmasına ekibimizin eşlik etmesine karar verildi. Çocukların anaokulu ve ilkokul etkinlikleri uzmanlar eşliğinde yürütüldü. Mardin yerel psikolojik danışmanları tarafından psiko-eğitim başlatıldı. Ergenlerle görüşmelerde dikkat edilecek noktalar ve benzeri konularda ekip içi toplantı gerçekleştirildi. Yetişkinler ziyaret edilerek, taziye çadırları dolaşıldı.

Öğle saatlerinde Diyarbakır’dan gelen askeri erkanın daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda ‘Mardin’de uzun vadede yapılacak şiddeti engelleyebilecek projeler, askeriye neler yapılabileceği’ gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. İlgili kaynaklar hakkında bilgi verilerek APHB’nin gerekli durumlarda destek olabileceği belirtilmiştir.

Komşu köy olan Sultan Köy İlköğretim Okulu’na 13 öğrenci taşımalı eğitim yoluyla devam etmektedir. Olay yerine yakınlığı da göz önüne alınan okulun tüm öğrencilerine yönelik psikoeğitim başlatılması ve öğretmenler için seminer verilmesi için gerekli organizasyonlar yapılmıştır. Uygulaması yapılacak olan psikoeğitim programının çalışma takvimi çıkartılarak, sınıf düzeyinde çalışmaya katılacak psikolojik danışmanlar belirlenmiştir. Saat 15.00’te Bilge Köy okulunda eğitim tamamlanmış, çocuklara açık hava etkinlikleri ve piknik için eşlik edilmiştir. Okulda tespit edilen ihtiyaçlarla ilgili olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortak çalışılmaktadır.

Göç eden aileyi ziyaret eden ekip tespitlerine bağlı olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanmış, bölgeye ilgili branş doktorları yönlendirilmiştir. Aynı saatlerde Bilge köyü’nde ergenlerle görüşmeler yapılarak; kız ergenler için saat 14, erkek ergenler için saat 18 için toplantı yapılması uygun bulunmuştur. Kız ergenlerle yapılan toplantıya 18 kişi katılmıştır. Toplantıda; travma ve travma sonrası tepkiler hakkında bilgi verilerek, katılımcılarla olayın paylaşılması, eğitim talepleri ve sorunları, güvenlik endişesi gibi konular paylaşılmıştır.. Erkek ergenlerle yapılan ortalama 25 kişi katılmıştır. Benzer konu içeriğinin yanı sıra okul devamsızlığı ve derslerden geri kalma sorunu olan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. Özellikle uyku bozukluğu yakınması olan gençlere tedavi başlatılmıştır. Mesleki rehberlik gerektiren gençlerle bu konuda çalışma yapılacaktır.

13.05.2009 tarihinde bölgeye geleceği bildirilen Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavof ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu ziyaretleri ile ilgili olarak yürütülen Valilik çalışmalarına eşlik edilmiştir.

Gün boyunca yapılan çalışmalar 22 saha çalışanı ve gönüllülerle yürütülmüştür. 20.30’da ekip Mardin’e dönmüş, Valilik koordinasyon çalışmaları 23.00’e kadar sürmüştür.

 

Planlanan ve Sürdürülen Faaliyetler:

 • Saat 15’e kadar sürmesi planlanan örgün eğitim sonrası çocuk çadırında 17’ye kadar etüt ve oyun etkinlikleri sürdürülmesi
 • Okulun eksiklerinin giderilmesi ve takibi
 • Ergen kız ve erkek çocuklarına yönelik sohbet toplantıları ve etkinliklerinin belli saat ve konular çerçevesinde sürdürülmesi
 • Cuma günü göç eden ailelerin ziyareti
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Bilge ve Sultan köyleri öğretmenlerine psikososyal destek müdahale programı hakkında bir seminerin verilmesi,
 • Liseye giden öğrencilerin tespiti ve durumlarının değerlendirilmesi
 • Uzun vadede sahada kalıcı olarak çalışacak uzmanların belirlenmesi ve programa dahil edilmesi
 • Yetişkin erkek ve kadın gruplarına yönelik sohbet toplantılarının düzenlenmesi
 • Üst düzey yetkililer ve saha çalışanlarına yönelik çalışana destek eğitim/toplantılarının yapılması
 • Eylem planının netleştirilmesi
 • Planlanan faaliyetlerin yetkililerin katılımıyla köy halkına duyurulması
 • Raporlama faaliyetleri

 

Öneriler:

APHB Diyarbakır Bölge temsilciliğinin PDR Derneğinde olması sebebiyle APHB’nin alandan çekilmesi sonrasında valilik tarafından yürütülen etkinliklerin, PDR Derneği tarafından haftalık veya 15 günlük raporlamalarla takip edilmesi önerilmektedir.

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ

 

7. GÜN FAALİYET RAPORU

 

Tarih               : 13. 05.2009

Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü

Düzenleyenler: Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı

                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)

Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Sabah ekip toplantısı düzenlenerek günlük iş bölümü yapıldı. TPD adına Psk. Dr. Nedret Öztan olay yerine intikal ederek çalışmalara katıldı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan ekibe katılmış olan uzmanların görevlendirme süresi bittiği, çalışmaların yerel personelle uygun bir şekilde yürütülmesi planlandığı için yeni görev dağılımları gerçekleştirilmiştir. Cuma günü düzenli saha çalışmalarının sona erdirilmesi sebebiyle, Ressam Canan Berber’in haftasonu yürütmesi planlanan resim atölyesi için gönüllüler davet edilmiştir.

Bilge Köyü okulunda etkinlikler uzmanlar eşliğinde yürütüldü. Mardin yerel psikolojik danışmanları tarafından psiko-eğitime devam edildi. Okulu ziyaret eden çeşitli grupların getirdiği hediyelerin dağıtılması engellenerek ve öğretmen odasında sınıflandırılması ve tek elden dağıtımı düzenli olarak yapılmaktadır. Sultan Köyü İlköğretim Okulunda 11 öğretmenin katılımıyla seminer yapıldı ve planlanan psikoeğitim programı paylaşıldı. Perşembe günü başlayacak olan programa ait son hazırlıklar yapıldı.

Bölgeyi ziyaret eden heyetler ve kişilerle çeşitli toplantılar yürütüldü:

·                    Bakan Selma Aliye Kavaf’la çadır ziyaretleri sonrasında toplantı yapıldı. Toplantıda ‘APHB’nin tanıtımı, bölgede yürütülen çalışmalar, Valilikle yürütülen ortak çalışmaların önemi, Mardin’de yürütülebilecek uzun vadeli program/projeler’ ve benzeri konular görüşüldü. Çalışmalarla yakından ilgilenen Bakan, APHB’nin çalışmaları hakkında faaliyet raporu ve tanıtım belgesi istemiştir.

·                    TBMM İnsan Hakları Komisyonu, ‘APHB, bölgede yürütülen psikososyal çalışmalar hakkında’ bilgilendirilmiştir. Kendileri tarafından Birlik, Mardin çalışmaları, izlenimleri ve projeleri ile ilgili belge talep edilmiştir.

·                    Parlamenter temsilcisi ve ekibiyle yapılan görüşmede ‘APHB, yürütülen psikososyal etkinlikler’ hakkında bilgi verilerek, çocuklarla görüşme talepleri reddedildi.

Saat 15.00’te Bilge Köy okulunda eğitim tamamlanmış, çocuklara açık hava etkinlikleri ve piknik için eşlik edilmiştir. Okulda tespit edilen ihtiyaçlarla ilgili olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortak çalışılmaktadır. Yetişkin ve ergenler gün içinde ziyaret edilmiş, köy halkı tarafından ekibimize olan ilginin arttığı gözlenmiştir. Görüşmelerde psikososyal ihtiyaç tespiti, temini, sevk ve yönlendirme, psikolojik ilk yardım bilgisinin verilmesi gibi etkinlikler yürütülmektedir.

Gün boyunca yapılan çalışmalar 26 saha çalışanı ile yürütülmüştür. 17.00’de Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan ekibimize katılan uzmanlarımız bölgelerine uğurlanmıştır. 18.00’de ekip Mardin’e dönmüştür. Ekip elemanlarının yoğun çalışmaları göz önüne alınarak Perşembe günü koordinatörler tam gün, diğer ekip elemanları yarım gün çalışacaktır.

 

Planlanan ve Sürdürülen Faaliyetler:

 • Saat 15’e kadar sürmesi planlanan örgün eğitim sonrası çocuk çadırında 17’ye kadar etüt ve oyun etkinlikleri sürdürülmesi
 • Okulun eksiklerinin giderilmesi ve takibi
 • Ergen kız ve erkek çocuklarına yönelik sohbet toplantıları ve etkinliklerinin belli saat ve konular çerçevesinde sürdürülmesi
 • Cuma günü göç eden ailelerin ziyareti
 • Mardin İli genelinde tüm meslek elemanlarına yönelik liste oluşturulması
 • Bilge ve Sultan köyleri psikoeğitim programının yürütülmesi
 • Liseye giden öğrencilerin tespiti ve durumlarının değerlendirilmesi
 • Uzun vadede sahada kalıcı olarak çalışacak uzmanların belirlenmesi ve programa dahil edilmesi
 • Yetişkin erkek ve kadın gruplarına yönelik sohbet toplantılarının düzenlenmesi
 • Üst düzey yetkililer ve saha çalışanlarına yönelik çalışana destek eğitim/toplantılarının yapılması
 • Eylem planının netleştirilmesi, Cumartesi günü Vali Yrd., İl Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Müdürleri ve diğer yetkililerle toplantı yapılması
 • Devlet kurumlarına gönderilecek resmi rapor formatın oluşturulması
 • Planlanan faaliyetlerin yetkililerin katılımıyla köy halkına duyurulması
 • Raporlama faaliyetleri

 

Öneriler:

APHB Diyarbakır Bölge temsilciliğinin PDR Derneğinde olması sebebiyle APHB’nin alandan çekilmesi sonrasında valilik tarafından yürütülen etkinliklerin, PDR Derneği tarafından haftalık veya 15 günlük raporlamalarla takip edilmesi önerilmektedir.

 

 

 

NOT:   Resmi rapor gönderilecek kişiler

Muberra Algan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Uzmanı

Muberra.algan@tbmm.gov.tr

Mehmet Firik Mülkiye Başmüfettişi

mfirik@yahoo.com

Osman Belan – Selma Aliye Kavaf Basın danışmanı

533 3936749

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ

 

8. GÜN FAALİYET RAPORU

 

Tarih               : 14. 05.2009

Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü

Düzenleyenler: Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı

                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)

Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Nilgün KÜÇÜKKARACA-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU Der)

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

13.05.2009 tarihinde Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği temsilcisi bölgeden ayrıldı. Sabah Vali Yrd. Ferhat Özen ile toplantı yapılarak ‘bölgede yapılacak araştırmaların denetlenmesi, yapılan plan çerçevesinin paylaşılması amacıyla Müdürlük düzeyinde toplantının Cuma günü düzenlenmesi’ konuları paylaşıldı ve saat 16.00’da Vali Hasan Duruer ile görüşülmek üzere randevu alınmıştır. Bölgeye intikal edilerek ekip içi görev dağılımı gerçekleştirilmiştir.

Erkek ve kadın yetişkinlerle yapılacak toplantı ile ilgili bilgi yayılmış ve toplantı saati belirlenmiştir. Erkeklerle yapılan toplantıda 8-10 kişi katılım göstermiştir. Devam eden etkinlikler hakkında bilgi verilmiş ve gelecekle ilgili konular tartışılmıştır. Köyün yaşlı erkeklerinin toplantıya katılımı ve katkıları çok olumluydu.

Kadınlarla yapılan toplantıya 25 kişi katılmıştır. Toplantıda ekibimize duyulan güvenin oldukça yüksek olduğu, bireysel taleplerin (resmi nikah olmadığı için nüfus cüzdanı çıkarılması, ayni ihtiyaçlar gibi) ve geleceğe yönelik kaygıların paylaşıldığı gözlenmiştir. Genel talepler alındıktan sonra, istihdam sağlanması durumunda çalışacak kadınların, okumak isteyen ergenlerin bilgileri alınmıştır. Genel olarak grubun yas döneminde ve travma sonrası beklenen belirtileri yaşadığı (irkilme, ağlama, korku, olaya inanama gibi) ama sosyal işlevselliklerini korudukları, anlatırken olayı normalleştirdikleri ve artık geleceğe dair pratik sorunların daha ön planda olduğu gözlenmiştir. Belirtilen ihtiyaçların takibi ve temini devam etmektedir. Cuma günü kız ergenlerle yürütülecek sohbet toplantısı için yer ve saat belirlenmiştir. SHU Derneği temsilcisi öğleden sonra ekibe katılmıştır.

Gün içinde Bilge Köy ve Sultan köy okullarında psikoeğitim devam etmiştir. Özellikle Bilge Köyü’nde çocuklar daha yakından tanınmaya başlamış ve gözlemler paylaşılmaya devam etmiştir. Ara öğün ve öğle yemeği etkinlikleri sonrasında saat 15.00’te eğitim sonlandırılmış, evlerine dağılan çocuklar 15.30 gibi tekrar çadıra gelmişlerdir. Açık havada çocukların başaçıkma mekanizmalarının öğrenilmesi ve desteklenmesine yönelik oyunlar oynanmıştır. Oyunlarda çocukların olağan cevaplar verdiği, uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Vali Hasan Duruer ile yapılan toplantıda bölgede yapılan etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir. Alanda bundan sonra yapılacak çalışmada yerel STK’larla işbirliği içinde çalışma, bundan sonra alanda yapılacak olan uygulama, araştırma ve proje konularında danışmanlık yapacak bir kurul önerisi getirilmiştir. Kurul için yerel ve akut müdahaleyi yapan üniversite elemanlarının bulunmasının, alan araştırmalarının denetlenmesinde ve desteklenmesinde etkili olacağı belirtilmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonrasında Vali APHB çalışmalarını takdir ederek, akut dönemin geçirilmesinde katkılarımızın çok önemli yer tuttuğunu belirtmiştir.

Akut dönemin tamamlanması sürecinde Cuma günü çocuk alanındaki 3 çadır kaldırılacaktır. TKD Pazar günü öğle yemeği sonrasında bölgeden ayrılacaktır.

Gün boyunca yapılan çalışmalar 14 saha çalışanı ile yürütülmüştür. Değerlendirme toplantısı sonrası 18.00’de ekip Mardin’e dönmüştür.

Planlanan ve Sürdürülen Faaliyetler:

 • Öğle yemeği sonrası çocuk resim ve oyun etkinliklerinin yürütülerek, çadırların kalkacağı ve zaman zaman tekrar ziyarete gelineceğine dair sohbetler edilmesi
 • Ressam Canan Berber’in resim etkinlikleri için organizasyonun yürütülmesi
 • Okulun eksiklerinin giderilmesi ve takibi
 • Ergen kız ve erkeklere yönelik sohbet toplantıları ve etkinliklerinin belli saat ve konular çerçevesinde sürdürülmesi
 • Cuma günü göç eden ailelerin ziyareti
 • Bilge ve Sultan köyleri psikoeğitim programının yürütülmesi
 • Liseye giden öğrencilerin tespiti ve durumlarının değerlendirilmesi
 • Uzun vadede sahada kalıcı olarak çalışacak uzmanların belirlenmesi ve programa dahil edilmesi
 • Üst düzey yetkililer ve saha çalışanlarına yönelik çalışana destek eğitim/toplantılarının yapılması
 • Eylem planının netleştirilmesi, Cuma günü Vali Yrd., İl Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Müdürleri ve diğer yetkililerle toplantı yapılması
 • Devlet kurumlarına gönderilecek resmi rapor formatın oluşturulması
 • Planlanan faaliyetlerin yetkililerin katılımıyla köy halkına duyurulması
 • Raporlama faaliyetleri

 

Öneriler:

APHB Diyarbakır Bölge temsilciliğinin PDR Derneğinde olması sebebiyle APHB’nin alandan çekilmesi sonrasında valilik tarafından yürütülen etkinliklerin, PDR Derneği tarafından haftalık veya 15 günlük raporlamalarla takip edilmesi,

4-5 günlük akut dönem sonrasında yürütülen çalışmaların ve kişilere yönelik müdahale, izlem ve önerilerin belgelendirilmesine ağırlık verilmesi önerilmektedir.

 

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

MARDİN MAZIDAĞI PSİKOSOSYAL MÜDAHALESİ

 

9. GÜN FAALİYET RAPORU

 

Tarih               : 15. 05.2009

Yer                  : Mardin Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü

Düzenleyenler: Meltem KILIÇ – Türk Kızılayı

                        Osman ÇAKIR- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR Der)

Nedret ÖZTAN- Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Nilgün KÜÇÜKKARACA-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU Der)

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Sabah İl Sağlık Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Müdürü ve İl Sağlık Müdürü ile toplantı yapıldı. Valilik için saha çalışanlarının iletişim listesi hazırlanmıştır. Kendilerine alanda yapılan bütün etkinlikler hakkında bilgi verildi. Çalışmalarda sağlanan koordinasyonla ilgili destekleri için teşekkür edildi. İhtiyaç tespitleri doğrultusunda gereken etkinliklerin uygulamalarına eşlik edilebileceği, sahada aralıklı olarak tespit ve ziyaretlerin yapılması gerektiği, oluşturulan ekipte değişik meslek elemanlarının bulunmasının sağlıklı olacağı belirtilmiştir. Sahada çalışmış olan ve bundan sonraki çalışmalarda koordinasyonu sağlayacak kişilerin ismi belirlendi. Bu kişiler:

İl Sağlık Müdürlüğü- B. Ufuk Altuntaş (SHU)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Mehmet Çitil (PDR)

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü- Meryem Bakır (SHU)

Göç eden aileler ziyaret edildi. İhtiyaçları tespit edilerek Kaymakam ve Vali Yrd.’na bildirildi. Geleceğe yönelik öneriler paylaşıldı. Çocuklar okulda ziyaret edildi. Psikoeğitimleri devam eden çocuklarla ekip kapanışına yönelik sohbet edildi. Okul sonrasında resim etkinliği ‘köy resmi’ yapıldı. Gönüllü olarak bölgeye gelen ressam Canan Berber’in resim etkinliklerine eşlik edildi. Ergen ve yetişkinler tüm ekiple ziyaret edilerek, bölgede yürütülen çalışmaların aralıklı olarak devam edeceği belirtilerek, çalışmalarımıza destek oldukları ve etkinliklere katıldıkları için teşekkür edildi.

Gün sonu ve tüm ekip değerlendirmesi 18 saha çalışanı ile yapılmıştır. Değerlendirmede çalışmalar ve ekip ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Genel olarak ‘ekip çalışmasının dinamiğinin farklı ve güzel olduğu, ekip içi uyumun başarılı olduğu, psikoeğitim programının destekleyici olduğu, APHB ekibi gelmeden önce yaşanan koordinasyon eksikliğinin zorlayıcı olduğu, bağış ve yardım dağıtımında daha sıkı bir kontrol sağlanması’ gibi düşünceler paylaşıldı. Bilge Köyü müdahalesinden çıkarılarak derslerin bir kitapçık haline getirilmesi düşüncesiyle; tüm çalışanlardan yaşadıkları deneyimi yazmaları, kendilerini etkileyen olayları, değişimi paylaşmaları istenmiştir. Ekip çalışmaları 18.00 itibariyle sonlandırılmıştır.

Vali Yrd. Ferhat Özen ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Cüneyt Özbek tarafından APHB koordinatörleri için akşam yemeği verilmiştir.

 

Planlanan ve Sürdürülen Faaliyetler:

 • 28 Mayıs tarihine kadar psikoeğitim programının devam etmesi
 • Önerilerin hazırlanması sonrasında devlet kurumlarına gönderilecek resmi raporun oluşturulması