TPD’nin Deprem Bölgesindeki Asistan Hekimlere Yönelik Mentörlük Programı Başarıyla Tamamlandı

psikiyatri.org.tr /

 

6 Şubat Depremlerinin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Eğitim Planlama ve Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından deprem bölgesinde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlere yönelik TPD Mentörlük Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem deprem bölgesindeki psikiyatri uzmanlık eğitimine devam eden meslektaşlarımız için bir dayanışma/danışma grubu olarak planlanmıştır. Sistem, deprem bölgesinde görev yapan asistan hekimlerin kendilerinden daha deneyimli ve eğitici niteliği olan meslektaşları ile bir araya gelmesini sağlamayı amaçlamıştır. Bu kapsamda oluşturulan asistan grupları ile mentörler eşleştirilmiş ve ilk dönem Eylül 2023’te başlamıştır. Üç ay süreyle toplam sekiz grup olarak mentörlük sistemi devam etmiş ve ardından Aralık ayında ikinci dönem yedi grup olmak üzere başlamıştır. Birinci dönemde toplam 39 asistan ve sekiz mentör; ikinci dönemde ise 29 asistan ve yedi mentörün katılımıyla gruplar sürdürülmüştür.

Mentörler grupları ile çevrim içi olarak düzenli olarak bir araya gelmiş, ayrıca yine bölge asistanlarından gelen eğitimde ihtiyaç duydukları öncelikli konular belirlenerek bir eğitim programı oluşturulmuştur. İki haftada bir çevrim içi olarak sürdürülen dokuz haftalık bir eğitim programı hazırlanmış ve eğitimlerin sekiz oturumu tamamlanmış, son oturumunun da 26.03.2024 tarihinde yapılması planlanmıştır.

İkinci dönemin sonunda bölge asistanları ve mentörlere yönelik geri bildirim anketi yapılmış ve EPDK tarafından değerlendirilmiştir. Deprem sonrası dönemde uygulanan bu sistemle ilgili bölge asistanlarından birçok olumlu geri bildirim alınmıştır. Özellikle deprem sonrası yeniden bir yaşamın inşa edilmeye çalışıldığı erken dönemlerde dayanışmanın gücünün dernek çatısı altında bu uygulama ile daha çok hissedilmiş olduğu ifade edilmiştir. Tüm bu olumlu geribildirimler ile birlikte yapılan kapsamlı değerlendirme sonucu bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mentörlük sisteminin Mart ayının sonunda sonlandırılarak güncel ihtiyaçlara göre yeni planlamalar yapılmasına karar verilmiştir.

Mentörlük sisteminin sürdürülmesine katkı sağlayan değerli hocalarımıza, eğitim programında yer alan eğiticilerimize ve katılımlarından dolayı bölge asistanlarına bir kez daha çok teşekkür ediyor, dayanışmanın ve birlikte üretmenin devam edeceği yeni çalışmalarda bir araya gelmeyi umuyoruz.
Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Eğitim Planlama Düzenleme Kurulu

Ek-1: TPD Mentörlük Sistemi Mentör Listesi
Ek-2: TPD Deprem Bölgesi Asistanlarına Yönelik Hazırlanan Eğitim Programı

Ek-1: TPD Mentörlük Sistemi Mentör Listesi

  1. DÖNEM MENTÖR LİSTESİ
  1. DÖNEM MENTÖR LİSTESİ

HAMİD BOZTAŞ
ÖMER BÖKE
SELÇUK CANDANSAYAR

PEYKAN GÖKALP
GÜLCAN GÜLEÇ
BURHANETTİN KAYA
HALİS ULAŞ
İREM YILDIZ

KORAY BAŞAR
HAMİD BOZTAŞ
SELÇUK CANDANSAYAR

GÜLCAN GÜLEÇ
BURHANETTİN KAYA
AYLİN ERTEKİN YAZICI
İREM YILDIZ

Ek-2: TPD Deprem Bölgesi Asistanlarına Yönelik Hazırlanan Eğitim Programı


TARİH

KONU

EĞİTİCİ(LER)

11.12.2023

Ruhsal durum muayenesinde travmanın değerlendirilmesi ve TSSB belirtilerini tanımak

Prof. Dr. Burhanettin Kaya

11.12.2023

TSSB tedavisinde psikoterapi yaklaşımları ve temel ilkeler

Prof. Dr. Burhanettin Kaya

19.12.2023

TSSB farmakolojik tedavisinde güncel yaklaşımlar

Doç. Dr. İrem Yıldız

19.12.2023

Olgu tartışması- I
Travma öyküsü olan eksite hastaya yaklaşım (acil serviste ayırıcı tanı değerlendirmesi ve tedavi)

Doç. Dr. İrem Yıldız

02.01.2024

Yas görüşmesi ve müdahaleler

Uzm. Dr. Zerrin Oglagu

02.01.2024

Tedaviye dirençli depresyon

Prof. Dr. Ömer Aydemir

16.01.2024

Alkol – madde kullanım bozukluğu

Prof. Dr. Gülcan Güleç

16.01.2024

Olgu tartışması- II

Uzm. Dr. Mine Ergelen

30.01.2024

Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar - I

Doç. Dr. Koray Başar

30.01.2024

Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar - II

Doç. Dr. Koray Başar

13.02.2024

Cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım - I

Prof. Dr. Ömer Böke
Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

13.02.2024

Cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım - II

Prof. Dr. Ömer Böke
Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

27.02.2024

Akut mani sağaltımı

Prof. Dr. Kürşat Altınbaş

27.02.2024

Bipolar bozuklukta güncel tedavi yaklaşımları: Duygudurum düzenleyiciler ve atipik antipsikotiklerin kullanımı

Prof. Dr. Kürşat Altınbaş

12.03.2024

Adli Psikiyatri –: Zorunlu ve istemsiz yatışlar

Prof. Dr. Fatih Öncü
Uzm. Dr. Yasin Hasan Balcıoğlu

12.03.2024

Olgu tartışması – III
(Adli olgular)

Prof. Dr. Fatih Öncü
Uzm. Dr. Yasin Hasan Balcıoğlu

26.03.2024

İntihar riskinin değerlendirilmesi

Doç. Dr. Elif Aktan Mutlu
Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal

26.03.2024

Olgu tartışması – IV
(İntihar tehdidi olan olgu)

Doç. Dr. Elif Aktan Mutlu
Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal

Not: Eğitimler 19:30-21:30 saatleri arasında çevrim içi ve interaktif şekilde yapılacaktır. Eğiticilerin programlarına göre eğitim saatinde değişiklikler olması durumunda katılımcılara en az bir hafta öncesinden bilgilendirme yapılacaktır. 27.02.2024 tarihli eğitimin başlangıç saati 21:00 olarak planlanmıştır.