6 Şubat 2023 Depremi TPD Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

psikiyatri.org.tr /

21. yüzyılın en büyük doğal afetlerinden birini yaşadığımız bu günlerde hepimiz üzgünüz, endişeliyiz ve elimizden geldiğince yaraları sarmak adına katkı sunmak istiyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu olarak afetin birinci günü neler yapıldığına ilişkin bilgi notunu sizlerle paylaşmanın uygun olacağını düşündük.

6 Şubat günü saat 09:00’da MYK, 09.45’de ise MYK ile Afetlere Hazırlık Müdahale Birimi (Dr. Münevver Yıldırım, Dr. Rümeysa Taşdelen, Dr. Hamid Boztaş, Dr. İrem Yıldız) ve Çalışma Birimi Koordinatörlerimiz Dr. Rengin Güvenç ve Dr. Kerem Laçiner) toplanarak acil durum değerlendirmesi ve yol haritası oluşturulmaya çalışıldı.
Toplantı sonuçlarına göre Dr. Münevver Yıldırım koordinasyonunda görev paylaşımı yapılarak Dr. Rümeysa Taşdelen ve Dr. Rengin Güvenç tarafından görsel ve yazılı materyaller tekrar elden geçirilerek Türk Tabipler Birliği ve diğer meslektaşlarla paylaşılabliir hale getirildi, özellikle saha ekiplerine yönelik materyal hazırlanmasına başlandı.
TTB ile ilişkiler için Dr. Hamid Boztaş ve Dr. İrem Yıldız görevlendirildi. Dr. İrem Yıldız TTB Kriz masasında da görev aldı. Diğer uzmanlık dernekleri ile koordinasyonun sağlanması için Dr. İrem Yıldız ve MYK üyemiz Dr. Emre Mutlu aracılığı ile TTB UDEK ile toplanıldı.
Dr. Kerem Laçiner ve MYK üyemiz Dr. Alper Bülbül şubeler ile teması sağlamak ile görevlendirildi.
Önceliğimiz raporlama olmasına rağmen etkilenen insan ve bölge çok genişti. Etkilenen bölgedeki şube başkanlarımız ile temas kurduk.
Saat 12.00’da Şube Yöneticileri ile toplanılarak hem dayanışma ağı planlaması hem de şubelerde resmi görevlendirme ile şube yönetimlerinde afetlerde destekten sorumlu şube yöneticilerinin tanımlanması sağlandı.
Dr. Kerem Laçiner ve Dr. Alper Bülbül tarafından şube yönetimleri aranarak insan gücü, saha bilgileri ve şube yapılanması oluşturulması sağlandı. MYK üyemiz Emre Cem Esen'in ve Asistan Hekim Komitesi üyelerimizin koordinasyonu ile deprem bölgesindeki meslektaşlarımız ile iletişime geçildi, deprem bölgelerindeki kurumlarda çalışan meslektaşlarımınızın sağlık durumları ve  mevcut ihtiyaçlarına dair bilgiler toplandı. Bölge şehirlerinde bulunan meslektaşlarımız ile iletişimin kolaylaştırılabilmesi amacı ile her il için ayrı ayrı WhatsApp grupları kuruldu.
SMS hattı aktive edilerek iki SMS gönderildi ve hem gönüllü sistemi hem de üyelerimize ilk aşamada destek çağrısı ağı ve destek ihtiyacı olanların ulaşacağı Telegram grubu linki paylaşıldı. TPD Psikososyal Destek ve Dayanışma grubu kurulmuş oldu.
Ardından TTB ODSH kolu ile 16.00’da toplantı yapıldı.
Bölgedeki tedavi kesilmesine bağlı hastalarımızın ve diğer kronik hastaların hizmet akışının sürmesi adına bölgedeki merkezlere yönelik yarın başlanacak planlama yapıldı. Bu konu için Dr. Sencer Tabakcı ve Dr. Sevilay Kılınç görev aldı.
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD’a ulaştırılmak üzere işbirliği yazıları hazırlandı ve gönderildi.
Sosyal medyada hem halka ve profesyoneller yönelik broşürler hem de medyada haberlerin nasıl olacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
TTB üzerinden saha bilgilenmesi yapılmaya çalışıldı ancak bu afetin hem lojistik kısıtlılığı hem de kapsamı bölgeye ulaşımı ve bilgi alımını zorlaştırdığından psikososyal hizmetlerin planlanması bağlamında kısıtlılık ne yazık ki hala sürmekte.
Sağlık bakanlığı ile temas kuruldu ve gönüllü ağı açısından ilk adımlar atıldı.
7 Şubat günü bahsedilen gelişmeler ve planlamalar üzerine çalışmalar devam etti, diğer kurumlar ile dayanışma için görüşmeler devam ediyor. Saat 21:00’de Travma ve Afet Çalışma Birimi ile yaklaşık 300 kişinin katılımı ile online bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılacak planlamalara yönelik bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi yapıldı. Gönüllü havuzunun oluşturulması ve ardından imkanların sağlanması sonrasında çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Zor günlerde hep birlikte örgütlenecek, hep birlikte yaraları sarıp uzun dönem müdahale programlarında hep birlikte çalışacağız.

Dayanışma ile,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu