43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ ÖN RAPORU

psikiyatri.org.tr /


43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ ÖN RAPORU
 

     43. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-27 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul Swissotel Bosphorus’da, Türkiye Psikiyatri Derneği, TPD Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ana teması “Kanıta Dayalı Psikiyatri” olarak belirlenen kongrede, 33 panelin 10’unun içeriği bu temayla ilişkiliydi. 

     Kongrede 33 panel, 10 konferans, 11 kurs, 16  çalışma grubu, 5 ilaç sanayisi destekli sempozyum, 142 poster bildiri ve 11 sözel bildiri bulunmaktaydı. 1 konferans (Mario Maj’ın uçağının gecikmesiyle aktarmayı kaçırması nedeniyle), 1 panel ( panelin 2 konuşmacısı kurumundan ayrılıp gelememesi nedeniyle), 2 kurs (yeterli sayıda katılım olmaması nedeniyle) ve 1 çalışma grubu iptal edildi.    Kongrenin bilimsel programı, 5 ayrı salonda 3 panel, 1 kurs ve 1 çalışma grubu paralel olacak şekilde düzenlenmiştir. Şimdiye dek yapılan Ulusal Psikiyatri Kongreleri içinde en fazla katılımcı sayısına (kayıtlı 1220 katılımcı, bunların 1003’ü psikiyatri uzmanı[729] ve asistanı[274]) ulaşmış olmasına rağmen, paralel 5 salonda öğleden önceki toplantılarda en fazla 350’ye ulaşırken, bu sayı öğleden sonraki toplantılarda tüm salonların toplamında 200’ün altına düşmüştür. Kongre genel katılımcı sayısının yüksek olması İstanbul’da gerçekleşmiş olmasına bağlanırken, salonlar yeterince dolmamıştır. Diğer ilgi çekici bir yön de, Davetli Uluslararası konuşmacıların olduğu konferanslarda, aynı zaman diliminde paralel toplantılar yer almadığı halde, izleyici sayısının 100 kişinin altında kalmasıdır.  

     Akşam yemeklerine katılım 400-450 ve İlaç Sanayisi Destekli Uydu Sempozyumlarının her birini izleyen sayısı 200-250 kişi arasında olmuştur.  

     24 ilaç firması ve 10 dernek tarafından stand kurulmuş, yoğun stand talebi karşısında Swissotel’in stand alanları yetersiz kalmıştır. 

     43. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, önceki kongrelere oranla son gün katılımı diğer günlere göre azalmış olsa da katılım tatminkardı. 

     Katılımcılar geribildirimlerinde, paralel oturumlarda konu benzerliği olmaması nedeniyle panel seçiminde zorluk yaşamadıklarını bildirmişlerdir. Bilimsel program hakkındaki geribildirimler genellikle olumlu olmuştur.  

     Son 2 gün, 26-27 Ekim 2007 tarihlerinde, TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi tarafından düzenlenen “Gen ve Çevre Etkileşimi” konulu Şizofreni Sempozyumu, güncel şizofreni konusunda heyecanlı tartışmalara sahne olmuş ve katılımcıların beğenisini toplamıştır. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi tarafından hazırlanan ŞİZOFRENİ kitabının kongrede dağıtılması ve bu kitap dağıtılırken gelecek kongreler için önerilerin yer aldığı anketin katılımcılar tarafından yanıtlanması olumlu geribildirimlere neden olmuştur.  

     Açılış töreninde ve TPD standındaki plazma ekranında devamlı sunulan, kongre CD’si içinde de yer alan ve Kongre sonrası Köln’de Ödüllü  Müzeler Sunumunda 1. cilik  ödülü (Külliyenin bu Uluslar arası kazandığı 3. ödül) alan Sultan II. Beyazid Külliyesi Tanıtım Belgeseli katılımcıların büyük ilgisini çekmiştir.  
 

     Kongrede 4 alanda ödül dağıtımı yapıldı. 

1. Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü: Ödüle 15 poster başvurmuş, 8’i sunuma değer bulunmuş yapılan son değerlendirmede:

İkincilik ödülü Yasemin Görgülü ve arkadaşlarının “Majör depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerine etkisi “ başlıklı posterine verilmiş;

Üçüncülük Ödülü ise aşağıdaki üç poster arasında paylaştırılmıştır:

a- Vesile Altınyazar ve arkadaşlarının “Triptofan hidroksilaz-1 A218C ve triptofan hidroksilaz-2 promotor bölge polimorfizmleri ile intihar girişimi ve depresyon ilişkisi: Çocukluk çağı kötüye kullanımı aracılığıyla gen x çevre etkileşiminin incelenmesi” isimli çalışması;

b- Simge Aykan ve arkadaşlarının “Şizofreni hastalarında serum BDNF düzeylerinin klinik belirtiler ve bilişsel işlevlerdeki bozulmayla ilişkisi” isimli çalışması ve

c- Selin Mızrak ve arkadaşlarının “Depresyonlu ve depresyonsuz obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri” isimli çalışması. 

2. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü: 4 adet başvurudan 2’ si sunuma değer bulunmuş ve son değerlendirmede  Halis Ulaş ve arkadaşlarının “Şizofrenide yaşam kalitesine panik atakların etkisi” isimli çalışması ile Leyla Gülseren ve arkadaşlarının “Şizofreni tanılı üyesi olan ailelerde aile üyelerinin algıladıkları yük düzeyini etkileyen faktörler” isimli çalışması üçüncülük ödülüne değer bulunmuştur.                      

3. Duygudurum bozuklukları yayımlanmış en iyi araştırma ödülü: Bu ödüle 5 başvuru yapılmış ve Haldun Soygür ve arkadaşlarının Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry’de yayımlanan “ Interleukin – 6 Levels and HPA axis activation in breast cancer patients with major depressive disorder” isimli çalışması birincilik ödülüne değer bulunmuştur.

4. İsmet Karacan Ödülü: Bu ödüle 4 başvuru olmuş, ödül Semra Ulusoy Kaymak ve arkadaşlarının “ Treatment effect detected by proton magnetic resonance spectroscopy in patients with first episode depression” isimli çalışması ile Özen Önen Sertöz ve arkadaşlarının “ Clinical burnout is not related with HPA axis functioning: Comparison of basal cortisol level and DST in burnout with healthy controls” isimli çalışması arasında paylaştırılmıştır. 

Prof. Dr. Ercan ABAY
Kongre Eş Başkanı
Trakya Ün. Psikiyatri AD. Başkanı