İntihar Girişimlerine Müdahale ve İntiharı Önleme Stratejileri

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği yıllardır Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi toplum ve sağlık çalışanlarına yönelik etkinlikleriyle intihar konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. 2021 yılında Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde yaptığımız, konuyla ilgili Çalışma Birimlerinden, TPD kurullarından temsilcilerin katıldığı bir çalıştayla ülke genelinde intiharı önleme alanında daha etkin bir şekilde yer almak üzere bir strateji belirlemiştir.

Öncelikle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı ile işbirliği kurularak İntiharı Önleme İl Kurulları’nda Türkiye Psikiyatri Derneği temsilcilerinin görev alması sağlanmıştır. Çalışma Birimi ve kurullarda görev alan meslektaşlarımızla bu kurulların etkin bir şekilde işletilmesi için ilkelerin belirlenmesi öncelikli hedef olarak benimsenmiştir. Bu konuda öneriler belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. Kurulların işleyişiyle ilgili gelişmelerin ısrarla takip edilmesi, kurullarda görev alan meslektaşlarımızla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra intiharla ilgili genel topluma yönelik bilgilendirme ve farkındalık arttırmaya yönelik etkinlikler de planlanmıştır.

Çalıştayda kararlaştırılan bir diğer adım da intihar riski yüksek kişilerin ve intihar davranışı ile sağlık kuruluşlarına başvuranların değerlendirme ve takibi ile ilgili ülke koşullarına uygun bir model önerisinin geliştirilmesi, Bakanlık ve sağlık kuruluşlarıyla işbirliği kurularak uygulamaya konulmasıdır. Bu çalışmalar kapsamında 8 Nisan 2022 Cuma günü çevrim içi olarak bir etkinlik yapılacaktır.

“İntihar Girişimlerine Müdahale ve İntiharı Önleme Stratejileri” toplantısında intiharın toplumsal anlamı ve yaklaşımın genel ilkeleri gözden geçirilecek, İntiharı Önleme İl Kurullarının olası etkinlik alanları ve işleyişle ilgili TPD önerileri aktarılacak, ülkemizde daha önce intihar riski yüksek kişilerin değerlendirme ve desteğine yönelik işletilen bir model gözden geçirilecektir. Dünya’da intihar konusunda çalışmalarıyla tanınan, Dünya Psikiyatri Birliği’nin bir sonraki başkanı olarak seçilen Dr. Danuta Wasserman ve çalışma arkadaşları, İsveç’te geliştirilen, başka ülkelere de uyarlanan ve etkinliği gösterilen bir takip modelini katılımcılarla paylaşacaktır. Bu toplantının daha sonra değerlendirme ve takip modeli geliştirmekle ilgili düzenlenmesi planlanan çalıştay için zemin hazırlamasını umuyoruz.

“İntihar Girişimlerine Müdahale ve İntiharı Önleme Stratejileri” toplantısının afişi, ayrıntılı  programı ve konuşmacılarla ilgili bilgiler ekte ilginize sunulmuştur. Ülkemizde intiharı önlemeye yönelik çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik düzenlediğimiz toplantıya katkı ve katılımızı bekliyoruz.

Toplantıya katılmak için kayıt sayfasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xFyxkdNBQb2gwmZmWPmTmw

Kayıt olduğunuzda toplantı bilgileri mail adresinize gelecektir.

 

Dr. Aytül Karabekiroğlu, Dr. Gülin Özdamar Ünal

Türkiye Psikiyatri Derneği Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi Koordinatörleri