42. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNDE ÖDÜL KAZANANLAR AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /

 

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Ödül Kazananlar’ın Listesi

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Lilly tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül Miktarı: 5.000 $

1- İkincilik Ödülü

“Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yaklaşımlarının geliştirilmesi: Randomize kontrollü eğitim çalışması”

Yıldız Akvardar, Reyhan Uçku, Belgin Ünal, Berna B. Akdede, Türkan Günay, Zeliha Tunca, Köksal Alptekin

2- Üçüncülük Ödülü

Üçüncü trimestirdeki gebe kadınlarda panik bozukluk”

Özkan Güler, Figen Şahin Kır, H. Murat Emül, Ömer Özbulut, Ömer Geçici, Faruk Uğuz, Kazım Gezginç, İ. Esra Zeytinci, Savaş Karataylı, Rüstem Aşkın

 

ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Pfizer tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül Miktarı: 4.500 YTL

1- İkincilik Ödülü

“Şizofreni hastalarında klozapin tedavisinin proton manyetik rezonans spektroskopi (1HMRS) bulgularına etkileri”

Aygün Ertuğrul, Koray Başar, Kader Karlıoğuz, Sanem Şentürk, Başaran Demir, Ayşe Nur Cila, Berna Uluğ

2- Üçüncülük Ödülü

Şizofreni hastalarında anksiyete bozukluğu komorbiditesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi”

Abdurrahman Altındağ, Melike Nebioğlu

 

DUYGUDURUM ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Organon tarafından desteklenmektedir. Toplam Ödül 4.500 YTL

1- Birincilik Ödülü

Effect of treatment on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients”

Ali Saffet Gönül, Fisun Akdeniz, Fatma Taneli, Özlem Donat, Çağdaş Eker, Simavi Vahip

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2005)

2- İkincilik Ödülü

Effect of antidepressant treatment on N-acetyl aspartate levels of medial frontal cortex in drug-free depressed patients”

Ali Saffet Gönül, Ömer Kitiş, Erol Ozan, Fisun Akdeniz, Çağdaş Eker, Özlem Donat Eker, Simavi Vahip

Prog Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiatry (2006)

3- Üçüncülük Ödülü

Atypical antipsychotics related metabolic syndrome in bipolar patients”

Mehmet Yumru, Haluk A. Savaş, Erhan Kurt, M. Cemal Kaya, Salih Selek, Esen Savaş, E. Timuçin Oral, İlhan Atagün

Journal of Affective Disorders 2006

 

İSMET KARACAN ÖDÜLÜ:

Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarının mizaç ve karakter özellikleri: kontrollü bir çalışma”

Meltem Sukan, Fulya Maner