Türkiye Psikiyatri Derneği Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak ilki 2009 senesinde düzenlenen ve asistanlık sürecinin sonunda olan meslektaşlarımızın meslek yaşamına uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı 13 Mart-3 Nisan 2021 tarihleri arasında, toplam 7 oturum şeklinde, online olarak gerçekleştirilecektir. Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın Örgün Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan bu programa, daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekimler katılabilecektir.

Katılım 200 kişiyle sınırlıdır ve başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır.

Başvuru koşulları;

  • TPD üyesi olmak ve 2021 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak,
  • 13 Mart 2021 tarihi itibarıyle uzmanlık eğitiminin tamamlanmasına en çok bir yıl kalmış asistan olmak ya da mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekim olmak,
  • Daha önce TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’na katılmamış olmak.

Başvuru:
Bu eğitime katılmak isteyenlerin başvuru formunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 9 Mart 2021 Salı günü saat 21:00'a kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılım konusunda kesin yanıt ve online bağlantı bilgileri e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/1kj5sI1MiR1Tiw2jtgz624ZDuSY5zjvz5JamZwV11CnY/edit?usp=sharing

Uzmanlık Yaşamına Hazırlık – Online program

13 Mart 2021

SAAT

KONU

 

19:00-19:15

Açılış

Programın tanıtımı

TPD Hiç Biter mi?

Doç. Dr. Serap Erdoğan Taycan

Doç. Dr. Neşe Direk Tecirli

19:15-20:15

Psikiyatri Uzmanı Olmak:

Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar, olumlu deneyimler ve Genç Psikiyatristler Komitesi

Uzm. Dr. Bilge Targıtay

Uzm. Dr. Ardıl Bayram Şahin

Uzm. Dr. Berkant Sağır

Uzm. Dr. Filiz Kulacaoğlu

20:15-20:20

Ara

 

20:20-21:20

İstanbul Protokolü nedir ve nasıl uygulanır?

Doç. Dr. Halis Ulaş

Dirençli psikotik bozuklukta ayaktan takip ve tedavi seçenekleri 

Prof. Dr. Meram Can Saka

14 Mart 2021

14:00-16:00

Adli Psikiyatri Etkileşimli Grup Çalışması: (Bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti, sürücü muayenesi raporları, SÜDGE, Silah ruhsatına ilişkin değerlendirme süreçleri, özürlülük, maluliyet, istirahat ve işbaşı raporları, alkol-madde kullanımıyla ilgili sorunlar ve denetimli serbestlik, kadına ve hekime yönelik şiddetin ele alınması, çocuk ve yaşlı istismarının bildirimi)

Doç. Dr. Burcu Rahşan Erim

Doç. Dr. Halis Ulaş

Uzm. Dr. Necip Çapraz

Doç. Dr. Gamze Erzin

 

20 Mart 2021

19:00-20:00

Zorunlu Hizmette Psikiyatrist: Hak ve Yükümlülükler: Psikiyatrın özlük hakları, hak ve yükümlülükleri; savcıların ve yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki düzenlemeler

Av. Ziynet Özçelik

Av. Kürşat Bafra

 

20:00-20:10

Ara

 

20:10-21:00

Vaka örnekleri ile zorunlu hizmette madde kullanım bozukluğunun yönetimi – Denetimli serbestlik

Doç. Dr. Müge Bozkurt

21 Mart 2021

17:00-18:00

Çocuk Psikiyatristinin Olmadığı Yerde Ne Yapalım?

 

Prof. Dr. Özgür Öner

 

 

18:00-18:10

ARA

 

18:10-19:10

Telepsikiyatri uygulamaları

Uzm. Dr. İlker Küçükparlak

 

 

 

27 Mart 2021

 

19:00-20:00

Poliklinik koşullarında psikoterapötik girişimler

Prof. Dr. Işıl Vahip

 

 

 

28 Mart 2021

 

19:00-21:00

Olgu Örnekleriyle Askeri Psikiyatri Uygulamaları

Uzm. Dr. Özgür Maden

 

 

 

3 Nisan 2021

19:00-19:45

Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Psikiyatristler Neler Yapabilir?

Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu

19:45-20:15

Kitlesel Travmalar Sonrası Ruh Sağlığı Hizmetleri ve İlk Müdahale

Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi

20:15-20.20

ARA

 

20:20-21:00

Zorunlu hizmette dirençli olgu yönetimi:

Dirençli depresyonda ve iki uçlu bozuklukta ayaktan takip ve tedavi seçenekleri

 

Prof. Dr. Timuçin Oral

 

21:00-21:15

Bitirirken..