DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI BÇB TOPLANTISI RAPORU

psikiyatri.org.tr /

·         Öncelikle çok merkezli 2004 Mani Çalışması verileri Dr. Timuçin Oral tarafından sunuldu. Verilerin istatistiksel değerlendirmeleri gözden geçirildiğinde BRSHH’ne ait sonuçların çalışmaya katılan diğer merkezlerin sonuçlarıyla istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği belirtildi. Verilerin bir çalışmada bu haliyle belirtilmesinin (BRSHH ve diğer merkezlerin birlikte değerlendirilmesi durumunda) getireceği sorunlar ve kısıtlılıklar üzerinde konuşuldu. Sonuçta “BRSHH” ve “diğer merkezler” şeklinde bir ayrım yapılabileceği düşünüldü ancak bu durumun ulusal ve uluslar arası kongrelerde uygun bir şekilde ele alınması gerektiği konuşuldu. BRSHH’den elde edilen sonuçların Ulusal kongrede bir durum değerlendirmesi ve bu sonuçlara neden olan koşulların tartışılması için bir olanak olarak görülebileceği önerildi.

·         Mani çalışması verilerinin, ilki sosyodemografik veriler ve hastalık özelliklerini (mevsimsellik, alt tip vs.), ikincisi tedavi özeliklerini (ilk tedavi seçeneği, 2. tedavi seçeneği, EKT uygulama vs.) içerecek şekilde iki poster halinde hazırlanması önerildi. Çalışma olarak yazılması aşamasında duruma göre birden fazla yazı konusu belirlenebileceği ve bu konuların BÇB üyelerine gruplar halinde dağıtılabileceği konuşuldu. Yayınlarda öncelikle protokolü oluşturma, çalışma ve değerlendirme kısımlarında ağırlıklı emeği bulunan kişilerin isimlerinin yer alması, diğerlerinin TPD Duygudurum BÇB olarak belirtilmesi ve yazının altında katılım oranlarına göre merkezlerdeki BÇB üyelerinin isimlerinin belirtilmesi öneri olarak getirildi.

·         Dr Ömer Aydemir Bipolar hastalarda Sosyal İşlevsellik Ölçeği çalışmasının sonuçlarını bizlerle paylaştı. Son epizod üzerinden en az 6 ay geçen ve ilaç kullanmakta olan hastalarda uygulanan ölçeğin en önemli sonuçlarından biri olarak, bu hastaların “kendilerini başkalarının gördüğünden daha yetersiz” gördükleri vurgulandı.

·         Dr. Simavi Vahip 3 Deniz Programının son halini toplantıya getirdi ve birkaç konuda katılımcıların önerileri alındı.

·         Katılımcıların ketiyapin deneyimlerini paylaştıkları bir toplantı yapıldı. Özellikle hızlı titrasyon ve mani hastalarında ketiyapin tedavisinin gözlemlenen etkileri üzerinde konuşuldu. İstanbul Üniversitesinin bu konudaki deneyimleri Dr. Aysu tarafından bir sunumla iletildi. Dr. Timuçin Oral tarafından ketiyapin kullanımı ile ilgili yine çok merkezli bir çalışma yapılması önerisi getirildi. Dr. Ayşegül Özerdem, uzun süreli ilaç tedavilerinden yanıt alınamayan ve EKT uygulaması sonrası status epileptikus tablosu gelişen bipolar bir hastasını sundu ve vaka üzerinde tartışıldı.

·         Dr. Simavi Vahip yatarak tedavi gören bipolar depresyon hastalarının verilerinin değerlendirilebileceği bir çalışma önerisi getirdi. Tartışmalar sonucunda öncelikli olarak merkezlerin bir hafta içerisinde gruba,1 ocak 2005- 31 aralık 2005 tarihleri arsında yatarak tedavi gören bipolar depresyon hastalarının sayısını belirtmeleri kararlaştırıldı. Sonuca göre çalışmanın yatarak/ayaktan tedavi gören hasta gruplarından hangisini içereceğine ve retrospektif mi prospektif mi yapılacağına karar verilmesi konuşuldu.

·         Duygudurum BÇB için koordinatör başkanlığında bir yönetici kurul oluşturulması ve ayrı bir dernekmiş gibi yapılanarak daha sağlam ve katılımcı bir yapı oluşturulması Dr. Timuçin Oral tarafından önerildi. BÇB içerisinde görev dağılımının belirlenmesinin önemi vurgulandı. Çalışmaların sürdürülmesi ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu. “Halkaların genişletilmesinde” çalışmaya istekli araştırma görevlililerinin de katılımlarının desteklenmesi önerildi.

·         SKIP-Türk uygulamasındaki güçlükler üzerinde duruldu. Dr. Ayşegül Özerdem bu konuda ihtiyaç duyulduğunda uygulamaya yönelik eğitim verebileceğini belirtti. Merkezlerdeki durum değerlendirildikten sonra bu konuda tekrar görüş paylaşımında bulunulmasına karar verildi. Yönetim kurulunun belirlenmesine yönelik bir seçim yapılması gerekliliği vurgulandı. Katılımcıların temsiliyet oranı düşünüldüğünde seçimin e-mail ortamında oylama yoluyla gerçekleştirilmesine ve bunun bir an önce yapılmasına karar verildi. SKIP-Türk programına şu ana kadar kaydedilen verilerin ISBD ya da Stanley Foundation toplantılarında sunulup sunulamayacağı konuşuldu ve böyle bir hedef belirlenebileceği düşünüldü. Duygudurum BÇB adına mutlu bir gelişme olarak SKIP-Türk projesinin “Dr. Ahmet Göğüş Eğitim Ödülü”ne aday olduğu duyuruldu.